ATC класификация

A

Храносмилателна система и метаболизъм

A10

Лекарства за лечение на диабет

A10B

Лекарства понижаващи кръвната глюкоза, с изключение на инсулини

A10BD

Перорални лекарства, понижаващи нивото на глюкозата в кръвта в комбинации

A10BD20

Metformin / Empagliflozin

B

Кръв и кръвотворни органи

C

Сърдечно-съдова система

D

Дерматологични средства

G

Пикочо-полова система и полови хормони

H

Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини

J

Антиинфекциозни средства за системно приложение

L

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

M

Мускулно-скелетна система

N

Нервна система

P

Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти

R

Дихателна система

S

Сензорни органи

V

Разни

Лекарства (A10BD20)

Няма лекарствени средства с класификация по ATC (анатомо-терапевтично-химичната класификация на СЗО)