ATC класификация

A

Храносмилателна система и метаболизъм

B

Кръв и кръвотворни органи

B02

Антихеморагични средства

B02B

Витамин К и други хемостатици

B02BA

Витамин К

B02BB

Фибриноген

B02BD

Фактори на кръвосъсирването

B02BX

Други системни хемостатици

C

Сърдечно-съдова система

D

Дерматологични средства

G

Пикочо-полова система и полови хормони

H

Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини

J

Антиинфекциозни средства за системно приложение

L

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

M

Мускулно-скелетна система

N

Нервна система

P

Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти

R

Дихателна система

S

Сензорни органи

V

Разни

Лекарства (B02B)

Няма лекарствени средства с класификация по ATC (анатомо-терапевтично-химичната класификация на СЗО)