ATC класификация

A

Храносмилателна система и метаболизъм

B

Кръв и кръвотворни органи

C

Сърдечно-съдова система

C01

Лечение на сърдечни заболявания

C02

Антихипертензивни средства

C03

Диуретици

C04

Периферни вазодилататори

C05

Вазопротектори

C07

Бета-блокери

C08

Блокери на калциевите канали

C09

Средства, действащи върху ренин-ангиотензиновата система

C10

Средства, понижаващи серумните липиди

D

Дерматологични средства

G

Пикочо-полова система и полови хормони

H

Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини

J

Антиинфекциозни средства за системно приложение

L

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

M

Мускулно-скелетна система

N

Нервна система

P

Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти

R

Дихателна система

S

Сензорни органи

V

Разни

Лекарства (C)

Няма лекарствени средства с класификация по ATC (анатомо-терапевтично-химичната класификация на СЗО)