ATC класификация

A

Храносмилателна система и метаболизъм

B

Кръв и кръвотворни органи

C

Сърдечно-съдова система

C09

Средства, действащи върху ренин-ангиотензиновата система

C09B

ACE инхибитори, комбинации

C09BA

ACE инхибитори и диуретици

C09BA02

Еналаприл и диуретици

C09BA03

Лизиноприл и диуретици

C09BA04

Периндоприл и диуретици

C09BA05

Рамиприл и диуретици

C09BA06

Квинаприл и диуретици

C09BA07

Беназеприл и диуретици

C09BA08

Цилазаприл и диуретици

C09BA09

Фозиноприл и диуретици

C09BA13

Моексиприл и диуретици

C09BA15

Hydrochlorothiazide / Zofenopril

D

Дерматологични средства

G

Пикочо-полова система и полови хормони

H

Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини

J

Антиинфекциозни средства за системно приложение

L

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

M

Мускулно-скелетна система

N

Нервна система

P

Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти

R

Дихателна система

S

Сензорни органи

V

Разни

Лекарства (C09BA)

Няма лекарствени средства с класификация по ATC (анатомо-терапевтично-химичната класификация на СЗО)