ATC класификация

A

Храносмилателна система и метаболизъм

B

Кръв и кръвотворни органи

C

Сърдечно-съдова система

D

Дерматологични средства

G

Пикочо-полова система и полови хормони

H

Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини

J

Антиинфекциозни средства за системно приложение

J01

Антибактериални средства за системно приложение

J02

Антимикотични средства за системно приложение

J04

Антимикобактериални средства

J05

Антивирусни средства за системно приложение

J06

Имунни серуми и имуноглобулини

J07

Ваксини

L

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

M

Мускулно-скелетна система

N

Нервна система

P

Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти

R

Дихателна система

S

Сензорни органи

V

Разни

Лекарства (J)

Няма лекарствени средства с класификация по ATC (анатомо-терапевтично-химичната класификация на СЗО)