ATC класификация

A

Храносмилателна система и метаболизъм

B

Кръв и кръвотворни органи

C

Сърдечно-съдова система

D

Дерматологични средства

G

Пикочо-полова система и полови хормони

H

Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини

J

Антиинфекциозни средства за системно приложение

L

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

M

Мускулно-скелетна система

M01

Противовъзпалителни и антиревматични продукти

M02

Локални продукти за ставна и мускулна болка

M03

Мускулни релаксанти (Миорелаксанти)

M04

Антиподагрозни препарати

M05

Лекарства за лечение на костни заболявания

M09

Други лекарства за лечение на заболявания на мускулно-скелетната система

N

Нервна система

P

Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти

R

Дихателна система

S

Сензорни органи

V

Разни

Лекарства (M)

Няма лекарствени средства с класификация по ATC (анатомо-терапевтично-химичната класификация на СЗО)