ATC класификация

A

Храносмилателна система и метаболизъм

B

Кръв и кръвотворни органи

C

Сърдечно-съдова система

D

Дерматологични средства

G

Пикочо-полова система и полови хормони

H

Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини

J

Антиинфекциозни средства за системно приложение

L

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

M

Мускулно-скелетна система

N

Нервна система

P

Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти

R

Дихателна система

S

Сензорни органи

V

Разни

V01

Алергени

V03

Всички други терапевтични продукти

V04

Диагностични средства

V06

Храни

V07

Всички други нетерапевтични продукти

V08

Контрастни средства

V09

Радиофармацевтични диагностични средства

V10

Терапевтични радиофармацевтични средства

Лекарства (V)

Няма лекарствени средства с класификация по ATC (анатомо-терапевтично-химичната класификация на СЗО)