МКБ-10

A00-B99

Инфекциозни и паразитни болести

C00-D48

Новообразувания

D50-D89

Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм

E00-E90

Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата

F00-F99

Психични и поведенчески разстройства

F00-F09

Органични, включително симптоматични, психични разстройства

F10-F19

Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни вещества

F20-F29

Шизофрения, шизотипни и налудни разстройства

F30-F39

Разстройства на настроението [афективни разстройства]

F40-F48

Невротични заболявания, свързани със стрес и соматоформни разстройства

F50-F59

Поведенчески синдроми, свързани с физиологични разстройства и соматични фактори

F60-F69

Разстройства на личността и поведението в зряла възраст

F70-F79

Умствена изостаналост

F80-F89

Разстройства в психологичното развитие

F80

Специфични разстройства в развитието на речта и езика
Disordines evolutionis orationis et linguae, specifici

F80.0

Специфично разстройство на артикулацията
Disordo orationis articularis specificus

F80.1

Разстройство на експресивната реч
Disordo orationis expressiva

F80.2

Разстройство на рецептивната реч
Disordo orationis (receptivus)

F80.3

Придобита афазия с епилепсия [синдром на Landau-Kleffner]
Aphasia aquisita cum epilepsia [Landau-Kleffner]

F80.8

Други разстройства в развитието на речта и езика
Disordines evolutionis orationis et linguae alii

F80.9

Разстройство в развитието на речта и езика, неуточнено
Disordo evolutionis orationis et linguae, non specificatus

F81

Специфични разстройства в развитието на училищните умения
Disordines evolutionis facultatum scholasticarum specifici

F81.0

Специфично разстройство на четенето
Dyslexia specifica

F81.1

Специфично разстройство на правописа
Disordo separationis litterarum specificatus

F81.2

Специфично разстройство на аритметичните умения
Disordo arithmeticalis specificus

F81.3

Смесено разстройство на училищните умения
Disordo facultatum scholasticarum mixtus

F81.8

Други разстройства в развитието на училищните умения
Disordines evolutionis facultatum scholasticarum alii

F81.9

Разстройство в развитието на училищните умения, неуточнено
Disordo evolutionis facultatum scholasticarum, non specificatus

F82

Специфични разстройства в развитието на двигателната функция
Disordo evolutionis functionis motoricae specificus

F83

Смесени специфични разстройства в психологичното развитие
Disordines evolutionis specifici mixti

F84

Генерализирани разстройства в развитието
Disordines evolutionis pervasivi

F84.0

Детски аутизъм
Autismus puerilis

F84.1

Атипичен аутизъм
Autismus atypicus

F84.2

Синдром на Rett
Syndroma Rett

F84.3

Друго дезинтегративно разстройство в детството
Disordo pueritiae desintegrativus alius
119
Други психични и поведенчески разстройства
Без ограничения на възрастта
Без ограничения на пола

F84.4

Хиперактивно разстройство, съчетано с умствено изоставане и стереотипни движения
Hyperkinesia cum retardatione mentali et motibus stereotypicis

F84.5

Синдром на Asperger
Syndroma Asperger

F84.8

Други генерализирани разстройства в развитието
Disordines evolutionis pervasivi alii

F84.9

Генерализирано разстройство в развитието, неуточнено
Disordo evolutionis pervasivus, non specificatus

F88

Други разстройства в психологичното развитие
Disordines evolutionis psychici alii

F89

Разстройство в психологичното развитие, неуточнено
Disordo evolutionis psychicae, non specificatus

F90-F98

Поведенчески и емоционални разстройства с начало, типично за детството и юношеството

F99

Неуточнени психични разстройства

G00-G99

Болести на нервната система

H00-H59

Болести на окото и придатъците му

H60-H95

Болести на ухото и мастоидния израстък

I00-I99

Болести на органите на кръвообращението

J00-J99

Болести на дихателната система

K00-K93

Болести на храносмилателната система

L00-L99

Болести на кожата и подкожната тъкан

M00-M99

Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан

N00-N99

Болести на пикочо-половата система

O00-O99

Бременност, раждане и послеродов период

P00-P96

Някои състояния, възникващи в перинаталния период

Q00-Q99

Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации

R00-R99

Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде

S00-T98

Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини

V01-Y98

Външни причини за заболеваемост и смъртност

Z00-Z99

Фактори, влияещи върху здравното състояние на населението и контакта със здравните служби
Използваме „бисквитки“ за персонализиране на съдържанието, рекламите и за да анализираме трафика на сайта. Прочетете нашата Политика за поверителност за да научите повече.