Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

C00-C14

Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła

C15-C26

Nowotwory złośliwe narządów układu pokarmowego

C30-C39

Nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów klatki piersiowej

C40-C41

Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej

C43-C44

Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry

C45-C49

Nowotwory złośliwe mezotelium i tkanek miękkich

C51-C58

Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych

C60-C63

Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych

C64-C68

Nowotwory złośliwe układu moczowego

C69-C72

Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego

C73-C75

Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego

C76-C80

Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu

C81-C96

Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

D00-D09

Nowotwory in situ

D10-D36

Nowotwory niezłośliwe

D10

Nowotwór niezłośliwy jamy ustnej i gardła
Neoplasma benignum labii, oris et pharyngis

D10.0

Warga
Neoplasma benignum labii

D10.1

Język
Neoplasma benignum linguee

D10.2

Dno jamy ustnej
Neoplasma benignum basis oris

D10.3

Inne i nieokreślone części jamy ustnej
Neoplasma benignum partium oris, aliarum

D10.4

Migdałek
Neoplasma benignum tonsillae

D10.5

Inne struktury okolicy ustno-gardłowej
Neoplasma benignum oropharyngis, partium aliarum

D10.6

Część nosowa gardła
Neoplasma benignum nasopharyngis

D10.7

Część krtaniowa gardła
Neoplasma benignum hypopharyngis

D10.9

Gardło, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma benignum pharyngis, non specificatum

D11

Nowotwór niezłośliwy dużych gruczołów ślinowych
Neoplasma benignum glandularum salivarium majorum

D11.0

Ślinianka przyuszna
Neoplasma benignum glandulae parotidis

D11.7

Inne duże gruczoły ślinowe
Neoplasma benignum glandularum salivarium majorum, aliarum

D11.9

Duży gruczoł ślinowy, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma benignum glandulae salivaris majoris, non specificatum

D12

Nowotwór niezłośliwy okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu
Neoplasma benignum coli, recti, ani et canalis analis

D12.0

Jelito ślepe
Neoplasma benignum caeci

D12.1

Wyrostek robaczkowy
Neoplasma benignum appendicis

D12.2

Okrężnica wstępująca
Neoplasma benignum coli ascendentis

D12.3

Okrężnica poprzeczna
Neoplasma benignum coli transversi

D12.4

Okrężnica zstępująca
Neoplasma benignum coli descendentis

D12.5

Esica
Neoplasma benignum coli sigmoidis

D12.6

Okrężnica, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma benignum coli, non specificatum

D12.7

Zgięcie esiczo-odbytnicze
Neoplasma benignum juncturae, rectosigmoidis

D12.8

Odbytnica
Neplasma benignum recti

D12.9

Odbyt i kanał odbytu
Neoplasma benignum ani et canalis analis

D13

Nowotwór niezłośliwy innych i niedokładnie określonych części układu pokarmowego
Neoplasma benignum systematis digestivi, partium aliarum

D13.0

Przełyk
Neoplasma benignum oesophagi

D13.1

Żołądek
Neoplasma benignum ventriculi

D13.2

Dwunastnica
Neoplasma benignum duodeni

D13.3

Inne i nieokreślone części jelita cienkiego
Neoplasma benignum intestini tenuis, partium aliarum

D13.4

Wątroba
Neoplasma benignum hepatis

D13.5

Drogi żółciowe zewnątrzwątrobowe
Neoplasma benignum ductuum billarium extrahepaticorum

D13.6

Trzustka
Neoplasma benignum pancreatis

D13.7

Część wewnątrzwydzielnicza trzustki
Neoplasma benignum pancreatis endocrini

D13.9

Część układu pokarmowego niedokładnie określona
Neoplasma benignum systematis digestivi, partium non specificatum
Układ pokarmowy BNO
Jelito BNO
Śledziona
Age
Brak ograniczeń wiekowych
Sex
Brak ograniczeń płciowych

D14

Nowotwór niezłośliwy ucha środkowego i układu oddechowego
Neoplasma benignum auris mediae et organorum respiratoriorum

D14.0

Ucho środkowe, jama nosowa i zatoki przynosowe
Neoplasma benignum auris medine, cavi nasi et sinuum nasi

D14.1

Krtań
Neoplasma benignum laryngis

D14.2

Tchawica
Neoplasma benignum tracheae

D14.3

Oskrzele i płuco
Neoplasma benignum bronchi et pulmonis

D14.4

Układ oddechowy, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma benignum systematis respiratorii non specificatum

D15

Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej
Neoplasma benignum organorum intrathoracalium aliorum

D15.0

Grasica
Neoplasma benignum thymi

D15.1

Serce
Neoplasma benignum cordis

D15.2

Śródpiersie
Neoplasma benignum mediastini

D15.7

Inne określone narządy klatki piersiowej
Neoplasma benignum organorum intrathoracalium aliorum, specificatorum

D15.9

Nieokreślony narząd klatki piersiowej
Neoplasma benignum organorum intrathoracalium, non specificatum

D16

Nowotwór niezłośliwy kości i chrząstki stawowej
Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articuli

D16.0

Łopatka i kości długie kończyny górnej
Neoplasma benignum scapulae et ossium longorum extremitatis superioris

D16.1

Kości krótkie kończyny górnej
Neoplasma benignum ossium brevium extremitatis superioris

D16.2

Kości długie kończyny dolnej
Neoplasma benignum ossium longorum extremitatis interioris

D16.3

Kości krótkie kończyny dolnej
Neoplasma benignum ossium brevium extremitatis inferioris

D16.4

Kości czaszki i twarzy
Neoplasma benignum ossium cranii et faciei

D16.5

Żuchwa
Neoplasma benignum mandibulae

D16.6

Kości kręgosłupa
Neoplasma benignum columnae vertebralis

D16.7

Żebra, mostek i obojczyk
Neoplasma benignum costae, sterni et claviculae

D16.8

Kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna
Neoplasma benignum ossium pelvis, ossis sacri et ossis coccygei

D16.9

Kości i chrząstki stawowe, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articuli, non specificatum

D17

Nowotwór niezłośliwy z tkanki tłuszczowej
Neoplasma benignum lipomatosum

D17.0

Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej głowy, twarzy i szyi
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis capitis, faciei et coli

D17.1

Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej tułowia
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis trunci

D17.2

Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej kończyn
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis extremitatum

D17.3

Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis, locorum aliorum

D17.4

Tłuszczak narządów klatki piersiowej
Neoplasma benignum lipomatosum organorum intrathoracalium

D17.5

Tłuszczak narządów jamy brzusznej
Neoplasma benignum lipomatosum organorum abdominalium

D17.6

Tłuszczak powrózka nasiennego
Neoplasma benignum lipomatosum funiculi spermatici

D17.7

Tłuszczak o innym umiejscowieniu
Neoplasma benignum lipomatosum, locorum aliorum

D17.9

Tłuszczak, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma benignum lipomatosum, non specificatum

D18

Naczyniaki krwionośne i chłonne o dowolnym umiejscowieniu
Haemangioma et lymphangioma, quovis loco

D18.0

Naczyniak krwionośny o dowolnym umiejscowieniu
Haemangioma, quovis loco

D18.1

Naczyniak chłonny o dowolnym umiejscowieniu
Lymphangioma, quovis loco

D19

Nowotwór niezłośliwy mezotelium
Neoplasma benignum mesothelii (Mesothelioma)

D19.0

Międzybłoniak opłucnej
Mesothelioma begnignum pleurae

D19.1

Międzybłoniak otrzewnej
Mesothelioma benignum peritonaei

D19.7

Międzybłoniak o innym umiejscowieniu
Mesothelioma benignum, loci alterius

D19.9

Międzybłoniak, umiejscowienie nieokreślone
Mesothelioma benignum, non specificatum

D20

Nowotwór niezłośliwy tkanek miękkich otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej
Neoplasma benignum textus mollis peritonaei et retroperitonaei

D20.0

Przestrzeń zaotrzewnowa
Neoplasma benignum textus mollis retroperitonaei

D20.1

Otrzewna
Neoplasma benignum textus mollis peritonaei

D21

Inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
Neoplasma benignum textus mollium et textuum connexivi aliorum

D21.0

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium capitis, faciei et colli aliorum

D21.1

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny górnej, łącznie z barkiem
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium extremitatis superioris aliorum, omam includens

D21.2

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny dolnej, łącznie z biodrem
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium extremitatis inferioris aliorum, regionem coxam includens

D21.3

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie klatki piersiowej
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium thoracis aliorum

D21.4

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie brzucha
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium abdominis aliorum

D21.5

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie miednicy
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium pelvis aliorum

D21.6

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie tułowia, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma benignum textus connexivi et et textuum mollium trunci aliorum, non specificatum

D21.9

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium, non specificatum

D22

Znamiona barwnikowe
Naevus melanocyticus

D22.0

Znamiona melanocytowe wargi
Naevus melanocyticus labii

D22.1

Znamiona melanocytowe powieki, łącznie z kątem oka
Naevus melanocyticus palpebrae, canthum includens

D22.2

Znamiona melanocytowe ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego
Naevus melanocyticus auris et canalis auris externi

D22.3

Znamiona melanocytowe innych i nieokreślonych części twarzy
Naevus melanocyticus, locorum faciei aliorum

D22.4

Znamiona melanocytowe owłosionej skóry głowy i skóry szyi
Naevus melanocyiticus capillitii et colli

D22.5

Znamiona melanocytowe tułowia
Naevus melanocyticus trunci

D22.6

Znamiona melanocytowe kończyny górnej, łącznie z barkiem
Naevus melanocyticus extremitatis superioris, omam includens

D22.7

Znamiona melanocytowe kończyny dolnej, łącznie z biodrem
Naevus melanocyticus extremitatis inferioris, regionem coxam includens

D22.9

Znamiona melanocytowe, umiejscowienie nieokreślone
Naevus melanocyticus, non specificatus

D23

Inne nowotwory niezłośliwe skóry
Neoplasma benignum cutis aliud

D23.0

Skóra wargi
Neoplasma benignum cutis labii

D23.1

Skóra powieki, łącznie z kątem oka
Neoplasma benignum cutis palpebrae, canthum includens

D23.2

Skóra ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego
Neoplasma benignum cutis auris et canalis auris externi

D23.3

Skóra innych i nieokreślonych części twarzy
Neoplasma benignum cutis faciei, partium aliarum et non specificatarum

D23.4

Skóra owłosiona głowy i szyi
Neoplasma benignum cutis capillitii et colli

D23.5

Skóra tułowia
Neoplasma benignum cutis trunci

D23.6

Skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem
Neoplasma benignum cutis extremitatis superioris, omam includens

D23.7

Skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem
Neoplasma benignum cutis extremitatis inferioris, regionem coxam includens

D23.9

Skóra, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma benignum cutis, non specificatum

D24

Nowotwór niezłośliwy piersi
Neoplasma benignum mammae

D25

Mięśniak gładkokomórkowy macicy
Leiomyoma uteri

D25.0

Mięśniak gładkokomórkowy podśluzówkowy macicy
Leiomyoma submucosum uteri

D25.1

Mięśniak gładkokomórkowy śródścienny macicy
Leiomyoma uteri intramurale

D25.2

Mięśniak gładkokomórkowy podsurowiczy macicy
Leiomyoma subserosum uteri

D25.9

Mięśniak gładkokomórkowy macicy, umiejscowienie nieokreślone
Leiomyoma uteri, non specificatum

D26

Inne nowotwory niezłośliwe macicy
Neoplasmata benigna uteri alia

D26.0

Szyjka macicy
Neoplasma benignum cervicis uteri

D26.1

Trzon macicy
Neoplasma benignum corporis uteri

D26.7

Inne części macicy
Neoplasma benignum partium uteri aliarum

D26.9

Macica, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma benignum uteri, non specificatum

D27

Nowotwór niezłośliwy jajnika
Neoplasma benignum ovarii

D28

Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
Neoplasma benignum genitaliorum femininorum aliorum

D28.0

Srom
Neoplasma benignum vulvae

D28.1

Pochwa
Neoplasma benignum vaginae

D28.2

Jajowody i więzadła macicy
Neoplasma benignum tubae uterinae et ligamentorum

D28.7

Inne określone żeńskie narządy płciowe
Neoplasma benignum genitaliorum femininorum specificatorum, aliorum

D28.9

Żeńskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma benignum genitaliorum femininorum, non specificatum

D29

Nowotwór niezłośliwy męskich narządów płciowych
Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum

D29.0

Prącie
Neoplasma benignum penis

D29.1

Gruczoł krokowy
Neoplasma benignum prostatae

D29.2

Jądro
Neoplasma benignum testis

D29.3

Najądrze
Neoplasma epididymitis

D29.4

Moszna
Neoplasma benignum scroti

D29.7

Inne męskie narządy płciowe
Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum specificatorum, aliorum

D29.9

Męskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum, non specificatum

D30

Nowotwór niezłośliwy układu moczowego
Neoplasma benignum organorum urinariorum

D30.0

Nerka
Neoplasma benignum renis

D30.1

Miedniczka nerkowa
Neoplasma benignum pelvis renis

D30.2

Moczowód
Neoplasma benignum ureteris

D30.3

Pęcherz moczowy
Neoplasma benignum vesicae urinariae

D30.4

Cewka moczowa
Neoplasma benignum urethrae

D30.7

Inne narządy układu moczowego
Neoplasma benignum organorum urinariorum aliorum

D30.9

Układ moczowy, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma benignum organorum urinariorum aliorum, non specificatum

D31

Nowotwór niezłośliwy oka i przydatków oka
Neoplasma benignum oculi et adnexorum oculi

D31.0

Spojówka
Neoplasma benignum coniuctivae

D31.1

Rogówka
Neoplasma benignum corneae

D31.2

Siatkówka
Neoplasma benignum retinae

D31.3

Naczyniówka
Neoplasma benignum chorioideae

D31.4

Ciało rzęskowe
Neoplasma benignum corporis ciliaris

D31.5

Gruczoł i drogi łzowe
Neoplasma benignum glandulae et ductus lacrimalis

D31.6

Oczodół, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma benignum orbitae, non specificatum

D31.9

Oko, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma benignum oculi, non specificatum

D32

Nowotwór niezłośliwy opon mózgowo-rdzeniowych
Neoplasma benignum meningium

D32.0

Opony mózgowe
Neoplasma benignum meningium intracraniale

D32.1

Opony rdzeniowe
Neoplasma benignum meningium medullae spinalis

D32.9

Opony mózgowo-rdzeniowe, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma benignum meningium, non specificatum

D33

Nowotwór niezłośliwy mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego
Neoplasmata benigna cerebri et systematis nervosi ceniralis, partium aliorum

D33.0

Mózg, struktury nadnamiotowe
Neoplasma benignum cerebri supratentoriale

D33.1

Mózg, struktury podnamiotowe
Neoplasma benignum cerebri infratentoriale

D33.2

Mózg, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma benignum cerebri, non specificatum

D33.3

Nerwy czaszkowe
Neoplasma benignum nervi cranialis

D33.4

Rdzeń kręgowy
Neoplasma benignum medullae spinalis

D33.7

Inne określone części ośrodkowego układu nerwowego
Neoplasma benignum systematis nervosi centralis, partium aliarum specificatarum

D33.9

Ośrodkowy układ nerwowy, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma benignum systematis nervosi centralis, non specificatum

D34

Nowotwór niezłośliwy tarczycy
Neoplasma benignum glandulae thyreoideae

D35

Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych gruczołów wydzielania wewnętrznego
Neoplasma benignum glandularum endocrinarum aliarum et non specificatarum

D35.0

Nadnercze
Neoplasma benignum glandulae suprarenalis

D35.1

Przytarczyce
Neoplasma benignum glandulae parathyreoideae

D35.2

Przysadka
Neoplasma benignum glandulae pituitariae

D35.3

Przewód czaszkowo-gardłowy
Neoplasma benignum ductus craniopharyngici

D35.4

Szyszynka
Neoplasma benignum corporis pinealls

D35.5

Kłębek szyjny
Neoplasma benignum corporis carotici

D35.6

Ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe
Neoplasma benignum corporis paraaortici et paragangliorum aliorum

D35.7

Inne określone gruczoły wydzielania wewnętrznego
Neoplasma benignum glandulae endocrinae alterius

D35.8

Zajęcie wielu gruczołów wydzielania wewnętrznego, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma benignum pluriglandulare

D35.9

Gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony
Neoplasma benignum glandulae endocrinae, non specificatum

D36

Niezłośliwy nowotwór o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
Neoplasma benignum locorum aliorum et non specificatorum

D36.0

Węzły chłonne
Neoplasma benignum lymphonodorum

D36.1

Nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny
Neoplasma benignum nervi peripherici et systemati nervosi autonomi

D36.7

Inne określone umiejscowienie
Neoplasma benignum, loci specificata

D36.9

Nowotwór niezłośliwy o nieokreślonym umiejscowieniu
Neoplasma benignum, loci non specificati

D37-D48

Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.