Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

G00-G09

Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego

G10-G13

Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy

G20-G26

Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych

G30-G32

Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego

G35-G37

Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego

G40-G47

Zaburzenia okresowe i napadowe

G50-G59

Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe

G50

Zaburzenia nerwu trójdzielnego
Disordines nervi trigemini

G50.0

Nerwoból nerwu trójdzielnego
Neuralgia nervi trigemini

G50.1

Nietypowy ból twarzy
Dolor facialis atypicus

G50.8

Inne zaburzenia nerwu trójdzielnego
Disordines nervi trigemini alii

G50.9

Zaburzenia nerwu trójdzielnego, nieokreślone
Disordo nervi trigemini, non specificatus

G51

Zaburzenia nerwu twarzowego
Disordines nervi facialis

G51.0

Obwodowe porażenie nerwu twarzowego
Paralysis nervi facialis

G51.1

Zapalenie zwoju kolanka
Ganglionitis geniculata

G51.2

Zespół Melkerssona
Syndroma Melkersson

G51.3

Kloniczny skurcz połowy twarzy
Spasmus hemifacialis cionicus

G51.4

Miokimia twarzowa
Myokymia facialis

G51.8

Inne zaburzenia nerwu twarzowego
Disordines nervi facialis alii

G51.9

Zaburzenia nerwu twarzowego, nieokreślone
Disordo nervi facialis, non specificatus

G52

Zaburzenia innych nerwów czaszkowych
Disordines nervorum cranialium aliorum

G52.0

Zaburzenia nerwu węchowego
Disordines nervi olfactorii

G52.1

Zaburzenia nerwu językowo-gardłowego
Disordines nervi glossopharyngici

G52.2

Zaburzenia nerwu błędnego
Disordines nervi vagi

G52.3

Zaburzenia nerwu podjęzykowego
Disordines nervi hypoglossi

G52.7

Zaburzenia wielu nerwów czaszkowych
Disordines nervorum cranialium multiplices

G52.8

Zaburzenia innych określonych nerwów czaszkowych
Disordines nervorum cranialium specificatum aliorum

G52.9

Zaburzenie nerwu czaszkowego, nieokreślone
Disordo nervi cranialis, non specificatus

G53*

Zaburzenia nerwów czaszkowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Disordines nervorum cranialium in morbis alibi classificatis

G53.0*

Nerwoból po przebytym półpaścu (B02.2†)
Neuralgia postherpetica

G53.1*

Porażenia wielu nerwów czaszkowych w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00–B99†)
Paralyses nervorum cranialium multiplices in morbis infectivis et parasitariis in morbis alibi classificatis

G53.2*

Porażenia wielu nerwów czaszkowych w sarkoidozie (D86.8†)
Paralyses nervorum cranialium multiplices ad sarcoidosim

G53.3*

Porażenia wielu nerwów czaszkowych w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)
Paralyses nervorum cranialium multiploces ad neoplasma

G53.8*

Inne zaburzenia nerwów czaszkowych w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Disordines nervorum cranialium alii in morbis alibi classificatis

G54

Zaburzenia korzeni i splotów nerwowych
Affectiones radicum et plexuum nervorum

G54.0

Zaburzenia splotu ramiennego
Plexopathia brachialis

G54.1

Zaburzenia splotu lędźwiowo-krzyżowego
Plexopathia lumbosacralis
Age
Brak ograniczeń wiekowych
Sex
Brak ograniczeń płciowych

G54.2

Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych szyjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
Radiculopathia cervicalis, non alibi classificata

G54.3

Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych piersiowych niesklasyfikowane gdzie indziej
Radiculopathia thoracalis, non alibi classificata

G54.4

Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych lędźwiowo-krzyżowych niesklasyfikowane gdzie indziej
Radiculopathia lumbosacralis, non alibi classificata

G54.5

Nerwoból z zanikiem mięśni
Amyotrophia neuralgica

G54.6

Zespół bólu fantomowego kończyny z bólem
Syndroma phantomatis membri cum dolore

G54.7

Zespół bólu fantomowego kończyny bez bólu
Syndroma phantomatis membri sine dolore

G54.8

Inne zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych
Affectiones radicum et plexuum nervorum aliae

G54.9

Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych, nieokreślone
Affectio radicis et plexus nervi, non specificatus

G55*

Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Compressio radicum et plexuum nervorum in morbis alibi classificatis

G55.0*

Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)
Compressio radicum et plexuum nervorum ad neoplasma

G55.1*

Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zaburzeniach dotyczących krążka międzykręgowego (M50–M51†)
Compressio radicum et plexuum nervorum ad disordines disci intervertebralis

G55.2*

Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zmianach zwyrodnieniowych kręgów (M47.–†)
Compressio radicum et plexuum nervorum ad spondylosim

G55.3*

Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu innych chorób kręgosłupa (M45–M46†, M48.–†, M53–M54†)
Compressiones radicum et plexuum nervorum ad dorsopathias alias

G55.8*

Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Compressiones radicum et plexuum nervorum in morbis aliis alibi classificatis

G56

Mononeuropatie kończyny górnej
Mononeuropathiae extremitatis superioris

G56.0

Zespół cieśni nadgarstka
Syndroma canalis carpalis

G56.1

Inne uszkodzenia nerwu pośrodkowego
Laesiones nervi mediani aliae

G56.2

Uszkodzenie nerwu łokciowego
Laesio nervi ulnaris

G56.3

Uszkodzenie nerwu promieniowego
Laesio nervi radialis

G56.4

Kauzalgia
Causalgia

G56.8

Inne mononeuropatie kończyny górnej
Mononeuropahtiae extremitatis superioris aliae

G56.9

Mononeuropatia kończyny górnej, nieokreślona
Mononeuropathia extremitatis superioris, non specificata

G57

Mononeuropatie kończyny dolnej
Mononeuropathiae extremitatis inferioris

G57.0

Uszkodzenie nerwu kulszowego
Laesio nervi ischiadici

G57.1

Meralgia z parestezjami
Meralgia paraesthetica

G57.2

Uszkodzenie nerwu udowego
Laesio nervi femoralis

G57.3

Uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego
Laesio nervi peronaei

G57.4

Uszkodzenie nerwu piszczelowego
Laesio nervi sapheni

G57.5

Zespół kanału stępu
Syndroma canalis tarsalis

G57.6

Uszkodzenie nerwów podeszwy
Laesio nervi plantaris

G57.8

Inne mononeuropatie kończyny dolnej
Mononeuropathiae extremitatis inferioris aliae

G57.9

Mononeuropatia kończyny dolnej, nieokreślona
Mononeuropathia extremitatis inferioris, non specificata

G58

Inne mononeuropatie
Mononeuropathiae aliae

G58.0

Neuropatia międzyżebrowa
Neuropathia intercostalis

G58.7

Mnogie zapalenie pojedynczych nerwów
Mononeuritis multiplex

G58.8

Inne określone mononeuropatie
Mononeuropathiae, aliae specificatae

G58.9

Mononeuropatia, nieokreślona
Mononeuropathia, non specificata

G59*

Mononeuropatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Mononeuropathia in morbis alibi classificatis

G59.0*

Mononeuropatia cukrzycowa (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4)
Mononeuropathia diabetica

G59.8*

Inne mononeuropatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Mononeuropathiae aliae in morbi alibi classificati

G60-G64

Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego

G70-G73

Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni

G80-G83

Mózgowe porażenie dziecięce i inne zespoły porażenne

G90-G99

Inne zaburzenia układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.