Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

P00-P04

Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami ciąży, czynności porodowej i porodu

P05-P08

Zaburzenia związane z czasem trwania ciąży i rozwojem płodu

P10-P15

Uraz okołoporodowy

P20-P29

Zaburzenia oddechowe i sercowo-naczyniowe swoiste dla okresu okołoporodowego

P35-P39

Zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego

P50-P61

Zaburzenia krwotoczne i choroby krwi u płodu i noworodka

P70-P74

Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka

P75-P78

Zaburzenia układu pokarmowego u płodu i noworodka

P80-P83

Stany dotyczące powłok ciała i termoregulacji u płodu i noworodka

P80

Hipotermia u noworodka
Hypothermia neonati

P80.0

Zespół urazu zimnego u noworodka
Syndroma laesionis neonati frigore

P80.8

Inne obniżenie ciepłoty ciała noworodka
Hypothermia neonati alia

P80.9

Hipotermia noworodka, nieokreślona
Hypothermia neonati, non specificata

P81

Inne zaburzenia regulacji ciepłoty ciała u noworodka
Disordines regulationis temperaturae neonati alii

P81.0

Podwyższenie ciepłoty ciała noworodka spowodowane czynnikami środowiskowymi
Hyperthermia neonati externa

P81.8

Inne określone zaburzenia regulacji ciepłoty ciała u noworodka
Disordines regulationis temperaturae neonati alii, specificati

P81.9

Zaburzenie regulacji ciepłoty ciała u noworodka, nieokreślone
Disordo regulationis temperaturae neonati, non specificatus

P83

Inne stany dotyczące powłok swoiste dla płodu i noworodka
Morbi cutis et subcutis fetus et neonati, specifici alii

P83.0

Martwica podskórnej tkanki tłuszczowej noworodków
Sclerema neonati
Age
0 dni1 rok
Sex
Brak ograniczeń płciowych

P83.1

Rumień toksyczny noworodkowy
Erythema toxicum neonati

P83.2

Obrzęk uogólniony płodu niespowodowany chorobą hemolityczną
Hydrops fetalis sine morbo haemolytico

P83.3

Inny i nieokreślony obrzęk swoisty dla płodu i noworodka
Oedema ad fetum et neonatum specificum aliud, non specificatum

P83.4

Obrzmienie piersi u noworodka
Hypertrophia mammae neonati

P83.5

Wrodzony wodniak jądra
Hydrocele congenita

P83.6

Polip pępkowy u noworodka
Polypus umbilicalis neonati

P83.8

Inne określone stany dotyczące powłok swoiste dla płodu i noworodka
Morbi cutis et subcutis fetus et neonati specifici alii, specificati

P83.9

Stan dotyczący powłok swoisty dla płodu i noworodka, nieokreślony
Morbus cutis et subcutis fetus et neonati specificus, non specificatus

P90-P96

Inne zaburzenia rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.