Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Z00-Z13

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w związku z badaniami lekarskimi i dodatkowymi

Z20-Z29

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z chorobami zakaźnymi

Z30-Z39

Osoby wymagające opieki zdrowotnej w okolicznościach związanych z rozrodem

Z40-Z54

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w celu zabiegów specjalnych oraz pielęgnacji

Z40

Profilaktyczne zabiegi chirurgiczne

Z40.0

Profilaktyczne zabiegi chirurgiczne z powodu czynników ryzyka związanych z nowotworami złośliwymi

Z40.8

Inne profilaktyczne zabiegi chirurgiczne

Z40.9

Profilaktyczne zabiegi chirurgiczne, nieokreślone

Z41

Zabiegi wykonywane w celach innych niż poprawa stanu zdrowia

Z41.0

Transplantacja włosów

Z41.1

Inne zabiegi chirurgii plastycznej z powodu niezadowalającego wyglądu zewnętrznego

Z41.2

Rutynowe lub rytualne obrzezanie

Z41.3

Przekłucie ucha

Z41.8

Inne zabiegi wykonywane w celach innych niż poprawa stanu zdrowia

Z41.9

Zabiegi wykonywane w celach innych niż poprawa stanu zdrowia, nieokreślone

Z42

Opieka pooperacyjna w chirurgii plastycznej

Z42.0

Opieka pooperacyjna w chirurgii plastycznej głowy i szyi

Z42.1

Opieka pooperacyjna w chirurgii plastycznej piersi

Z42.2

Opieka pooperacyjna w chirurgii plastycznej innej części tułowia

Z42.3

Opieka pooperacyjna w chirurgii plastycznej kończyn górnych

Z42.4

Opieka pooperacyjna w chirurgii plastycznej kończyn dolnych

Z42.8

Opieka pooperacyjna w chirurgii plastycznej innych części ciała

Z42.9

Opieka pooperacyjna w chirurgii plastycznej, nieokreślona

Z43

Opieka nad pacjentami ze sztucznymi otworami

Z43.0

Opieka nad pacjentami z tracheostomią

Z43.1

Opieka nad pacjentami z gastrostomią

Z43.2

Opieka nad pacjentami z ileostomią

Z43.3

Opieka nad pacjentami z kolostomią

Z43.4

Opieka nad pacjentami z innymi sztucznymi otworami w przewodzie pokarmowym

Z43.5

Opieka nad pacjentami z cystostomią

Z43.6

Opieka nad pacjentami z innymi sztucznymi otworami w układzie moczowym

Z43.7

Opieka nad pacjentkami ze sztuczną pochwą

Z43.8

Opieka nad pacjentami z innymi sztucznymi otworami

Z43.9

Opieka nad pacjentami z nieokreślonymi sztucznymi otworami

Z44

Założenie i dopasowanie zewnętrznych aparatów protetycznych

Z44.0

Założenie i dopasowanie sztucznej kończyny górnej (całkowitej) (częściowej)

Z44.1

Założenie i dopasowanie sztucznej kończyny dolnej (całkowitej) (częściowej)

Z44.2

Założenie i dopasowanie sztucznego oka

Z44.3

Założenie i dopasowanie zewnętrznej protezy piersi

Z44.8

Założenie i dopasowanie innych zewnętrznych aparatów protetycznych

Z44.9

Założenie i dopasowanie nieokreślonych zewnętrznych aparatów protetycznych

Z45

Dopasowanie i założenie urządzeń wszczepianych

Z45.0

Dopasowanie i założenie stymulatora serca

Z45.1

Dopasowanie i założenie pompy infuzyjnej

Z45.2

Dopasowanie i założenie urządzeń zapewniających dostęp do naczyń

Z45.3

Dopasowanie i założenie wszczepionych aparatów słuchowych

Z45.8

Dopasowanie i założenie innych wszczepianych aparatów

Z45.9

Dopasowanie i założenie nieokreślonych wszczepianych aparatów

Z46

Założenie i dopasowanie innych aparatów

Z46.0

Założenie i dopasowanie okularów i soczewek kontaktowych

Z46.1

Założenie i dopasowanie aparatu słuchowego

Z46.2

Założenie i dopasowanie innych urządzeń związanych z układem nerwowym i poszczególnymi zmysłami

Z46.3

Założenie i dopasowanie zewnętrznych protez dentystycznych

Z46.4

Założenie i dopasowanie aparatów ortodontycznych

Z46.5

Założenie i dopasowanie ileostomii i innych przyrządów jelitowych

Z46.6

Założenie i dopasowanie protez układu moczowego

Z46.7

Założenie i dopasowanie aparatów ortopedycznych

Z46.8

Założenie i dopasowanie innych określonych aparatów

Z46.9

Założenie i dopasowanie nieokreślonych urządzeń

Z47

Inna ortopedyczna pomoc pochorobowa

Z47.0

Pomoc pochorobowa obejmująca usunięcie płytki lub innego wewnętrznego urządzenia unieruchamiającego

Z47.8

Inna określona ortopedyczna pielęgnacja pochorobowa

Z47.9

Ortopedyczna opieka pochorobowa, nieokreślona
Age
Brak ograniczeń wiekowych
Sex
Brak ograniczeń płciowych

Z48

Inna chirurgiczna opieka pochorobowa

Z48.0

Opieka nad chirurgicznymi opatrunkami i szwami

Z48.8

Inna określona chirurgiczna pielęgnacja pochorobowa

Z48.9

Chirurgiczna pielęgnacja pochorobowa, nieokreślona

Z49

Opieka obejmująca dializy

Z49.0

Przygotowanie do dializy

Z49.1

Dializa pozaustrojowa

Z49.2

Inne dializy

Z50

Opieka obejmująca stosowanie zabiegów rehabilitacyjnych

Z50.0

Rehabilitacja kardiologiczna

Z50.1

Inna fizykoterapia

Z50.2

Rehabilitacja uzależnionych od alkoholu

Z50.3

Rehabilitacja uzależnionych od leków i środków psychoaktywnych

Z50.4

Psychoterapia niesklasyfikowana gdzie indziej

Z50.5

Ćwiczenia mowy

Z50.6

Ćwiczenia ortoptyczne

Z50.7

Terapia zajęciowa i rehabilitacja zawodowa niesklasyfikowana gdzie indziej

Z50.8

Opieka obejmująca zastosowanie innych zabiegów rehabilitacyjnych

Z50.9

Opieka obejmująca stosowanie nieokreślonych zabiegów rehabilitacyjnych

Z51

Inna opieka medyczna

Z51.0

Sesja radioterapii

Z51.1

Cykl chemioterapii przeciwnowotworowej

Z51.2

Inna chemioterapia

Z51.3

Przetoczenie krwi bez podania rozpoznania choroby

Z51.4

Opieka przygotowująca do leczenia niesklasyfikowana gdzie indziej

Z51.5

Opieka paliatywna

Z51.6

Odczulanie na alergeny

Z51.8

Inna określona opieka medyczna

Z51.9

Opieka medyczna, nieokreślona

Z52

Dawcy narządów i tkanek

Z52.0

Dawca krwi

Z52.1

Dawca skóry

Z52.2

Dawca kości

Z52.3

Dawca szpiku

Z52.4

Dawca nerki

Z52.5

Dawca rogówki

Z52.6

Dawca wątroby

Z52.7

Dawca serca

Z52.8

Dawca innych narządów lub tkanek

Z52.9

Dawca nieokreślonego narządu lub tkanki

Z53

Osoby stykające się ze służbą zdrowia dla specjalnych zabiegów, bez ich wykonania

Z53.0

Zabieg niewykonany z powodu przeciwwskazań

Z53.1

Zabieg niewykonany z powodu decyzji pacjenta wynikającej z wiary lub nacisku środowiskowego

Z53.2

Zabieg niewykonany z powodu decyzji pacjenta wynikającej z innych nieokreślonych przyczyn

Z53.8

Zabieg niewykonany z innych przyczyn

Z53.9

Zabieg niewykonany z przyczyn nieokreślonych

Z54

Rekonwalescencja

Z54.0

Rekonwalescencja po zabiegu chirurgicznym

Z54.1

Rekonwalescencja po radioterapii

Z54.2

Rekonwalescencja po chemioterapii

Z54.3

Rekonwalescencja po psychoterapii

Z54.4

Rekonwalescencja po leczeniu złamania

Z54.7

Rekonwalescencja po leczeniu skojarzonym

Z54.8

Rekonwalescencja po innym leczeniu

Z54.9

Rekonwalescencja po nieokreślonym leczeniu

Z55-Z65

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z warunkami społeczno-ekonomicznymi i psychospołecznymi

Z70-Z76

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych okolicznościach

Z80-Z99

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z wywiadem medycznym lub rodzinnym oraz określonymi problemami wpływającymi na stan zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.