Lekovi

Imarem 400mg film tableta

Informacije o izdavanju lekova

Lista RFZO

B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja uzdravstvenim ustanovama

Režim izdavanja

R - Lek se može izdavati samo uz lekarski recept

Indikacija za RFZO

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1. 3. Filadelfija pozitivna i/ili bcr-abl pozitivna akutna limfoblastna leukemija. 4. kod odraslih pacijenata sa mijelodisplastičnom/mijeloproliferativnom bolešću (MDS/MPD) povezanom sa rearanžiranjem gena za receptore za trombocitni faktor rasta (PDGFR). 5. kod odraslih pacijenata sa hipereozinofilnim sindromom (HES,) i/ili hroničnom eozinofilnom leukemijom (CEL, chronic …
Više...

RFZO napomena

Za indikaciju pod tačkom 1., 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Institut za decu i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osigurano…
Više...

Ostale informacije

Naziv leka

Imarem 400mg film tableta

Sastav

Nema podataka.

Farmaceutski oblik

film tableta

Proizvođač

REMEDICA LTD

Nosilac odobrenja

FARMALOGIST D.O.O. BEOGRAD

SmPC

Registracija je besplatna i daje vam neograničen dostup svim alatima, SmPC dokumentima i MKB-10 klasifikaciji.
Registracija

Terapijske indikacije

Doziranje i način primene

Kontraindikacije

Posebna upozorenja

Interakcije

Trudnoća i dojenje

Upravljanje vozilom

Neželjena dejstva

Predoziranje

Farmakološki podaci

Farmakodinamika

Farmakokinetika

PDF dokumenti

Pakovanje i cena

film tableta; 400mg; blister, 3x10kom
Cena*
20.096,20 DIN
Doplata
0,00 DIN

Lista RFZO

B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambu…
Više...

DDD

0.4 g

JKL

1039961
* Cena direktno preuzeta sa RFZO.

Izvori

Paralele

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.