Lekovi

MabThera® 100mg/10mL koncentrat za rastvor za infuziju

Informacije o izdavanju lekova

Lista RFZO

C - Lekovi sa posebnim režimom

Režim izdavanja

SZ - Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi

Indikacija za RFZO

◊ 1. Nehočkinski limfomi, CD20 pozitivan, podtip: difuzni krupnoćelijski, novodijagnostikovani uz hemioterapiju (C83.3; C83.8). ◊ 2. Nehočkinski limfomi, CD20 pozitivan, podtip: folikularni, novodijagnostikovani i u recidivu bolesti (C82). 3. Reumatoidni artritis (M05 i M06) - rituksimab u kombinaciji sa metotreksatom uvodi se u terapiju ukoliko su ispunjena oba kriterijuma i to: a) posle šest meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više ili postoje elementi nepodnošljivosti lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB), i b) posle šest meseci od početka primene prethodnog biološkog leka…
Više...

RFZO napomena

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1., 2. i 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju UKC Srbije, a na osnovu čijeg mišljenja se lek može primenjivati i u KBC Zvezdara, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, - Klinika za dečje int…
Više...

Ostale informacije

Naziv leka

MabThera® 100mg/10mL koncentrat za rastvor za infuziju

Sastav

Nema podataka.

Farmaceutski oblik

koncentrat za rastvor za infuziju

Proizvođač

ROCHE DIAGNOSTICS GMBH

Nosilac odobrenja

ROCHE DOO BEOGRAD

SmPC

Registracija je besplatna i daje vam neograničen dostup svim alatima, SmPC dokumentima i MKB-10 klasifikaciji.
Registracija

Terapijske indikacije

Doziranje i način primene

Kontraindikacije

Posebna upozorenja

Interakcije

Trudnoća i dojenje

Upravljanje vozilom

Neželjena dejstva

Predoziranje

Farmakološki podaci

Farmakodinamika

Farmakokinetika

PDF dokumenti

Pakovanje i cena

koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/10mL; bočica staklena, 2x10mL
Cena*
33.628,90 DIN
Doplata
0,00 DIN

Lista RFZO

C - Lekovi sa posebnim režimom

DDD

-

JKL

0014140
* Cena direktno preuzeta sa RFZO.

Izvori

Paralele

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.