Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bokvice 5g/100g sirup

Osnovne informacije

Nema podataka.
БР -
Nema podataka.
sirup
DR. THEISS NATURWAREN GMBH
DR THEISS DOO BEOGRAD (ZEMUN)

Pakovanja

sirup; 5g/100g; boca staklena, 1x100mL
-
-
-
Lista RFZO
Cena
Doplata
-
-
DDD
JKL
sirup; 5g/100g; boca staklena, 1x250mL
-
-
-
Lista RFZO
Cena
Doplata
-
-
DDD
JKL

SmPC

Neograničen dostup možete dobiti prijavom ili besplatnom registracijom za Mediately račun. Ostali pregledi: 5

Terapijske indikacije

Tradicionalni biljni lek koji se, kao demulcent, koristi za simptomatsku terapiju iritacije sluzokože usne duplje i ždrela povezane sa suvim kašljem.

Lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bokvice je tradicionalni biljni lek čija se upotreba kod pomenute indikacije zasniva isključivo na dugogodišnjem iskustvu.

Doziranje i način primene

Doziranje

Adolesceni (uzrast 12 – 18 godina), odrasli i stariji pacijenti

15 mL sirupa 3 do 4 puta dnevno (ukupna dnevna doza je 45-60 mL, što odgovara 2,88 g-3,84 g tečnog ekstrakta lista muške bokvice dnevno, odnosno 0,96 g po dozi). Lek se može primenjivati u približno jednakim intervalima između pojedinačnih doza, npr. ujutru, oko podneva, predveče ( i pred odlazak na spavanje).

Pedijatrijska populacija

Deca uzrasta od 5 do 11 godina

15 mL sirupa 2 do 3 puta dnevno (ukupna dnevna doza je 30 - 45 mL, što odgovara 1,92 g -2,88 g tečnog ekstrakta lista muške bokvice dnevno, odnosno 0,96 g po dozi ). Lek se može primenjivati u približno jednakim intervalima između pojedinačnih doza, npr. ujutru, (oko podneva) i uveče.

Deca uzrasta od 3 do 4 godine

10 mL sirupa 2 do 3 puta dnevno (ukupna dnevna doza je 20 - 30 mL, što odgovara 1,28 g -1,92 g tečnog ekstrakta lista muške bokvice dnevno, odnosno 0,64 g po dozi ). Lek se može primenjivati u približno jednakim intervalima između pojedinačnih doza, npr. ujutru, (oko podneva) i uveče.

Ne preporučuje se primena leka kod dece mlađe od 3 godine (videti odeljak 4.4, „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka“).

Način primene

Lek je namenjen za oralnu upotrebu.

Lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bokvice treba uzimati nerazblažen. Preporuka je da pacijenti ne jedu i ne piju neposredno nakon primene leka Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bokvice, jer se na taj način može ubrzati uklanjanje leka sa sluzokože usne duplje i ždrela, što može smanjiti efikasnost leka.

Za pravilno doziranje treba koristiti priloženu graduisanu mericu.

Ukoliko simptomi traju duže od jedne nedelje tokom primene ovog leka, potrebno je da se pacijent konsultuje sa lekarom ili farmaceutom.

Kontraindikacije

Lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bokvice ne sme se primenjivati u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku 6.1.

Posebna upozorenja

Ako se tokom primene ovog leka javi otežano disanje, povišena telesna temperatura ili purulentniispljuvak, potrebno je da se pacijent konsultuje sa lekarom ili farmaceutom.

Pedijatrijska populacija

Ne preporučuje se primena leka kod dece mlađe od 3 godine zbog mogućih problema koji zahtevaju mišljenje lekara i nedostatka odgovarajućih podataka.

Ovaj lek sadrži 1,6% (v/v) etanola (alkohola) što iznosi 190 mg po dozi od 15 mL što odgovara 4,8 mL piva ili 2 mL vina po dozi (15 mL). Štetan je za osobe koje pate od alkoholizma. Mora se obratiti pažnja u lečenju trudnica i dojilja, dece i visoko-rizičnih grupa kao što su pacijenti sa bolestima jetre ili epilepsijom.

Lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bokvice, sirup sadrži šećer i mešavinu glukoze i fruktoze (sirup invertnog šećera). Jedna doza od 15 mL sadrži 2,8 g glukoze, 2,7 g fruktoze i 4,3 g saharoze. Ovo treba uzeti u obzir kodpacijenata sa dijabetes melitusom.

Pacijenti sa retkim naslednim oboljenjem intolerancije na fruktozu, glukozno-galaktoznom malapsorpcijom ili nedostatkom saharaza-izomaltaze, ne smeju koristiti ovaj lek.

Interakcije

Nisu sprovedena ispitivanja interakcija.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Bezbednost primene tokom trudnoće nije utvrđena. Zato se ne preporučuje primena ovog leka tokom trudnoće.

Dojenje

Bezbednost primene tokom dojenja nije utvrđena.

Zato se ne preporučuje primena ovog leka tokom trudnoće.

Plodnost

Nema podataka o uticaju ovog leka na plodnost.

Upravljanje vozilom

Nisu sprovedene studije o uticaju leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Neželjena dejstva

Prema učestalosti javljanja, neželjena dejstva se klasifikuju kao: Veoma često (≥1/ 10)

Često (≥ 1/100 do < 10) Povremeno (≥ 1/1000 do < 1/100) Retko (≥ 1/10000 do < 1/1000) Veoma retko (< 1/10000)

Nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).

Poremećaji imunskog sistema

Veoma retko: alergijske reakcije.

Gastrointestinalni poremećaji

Povremeno: dijareja.

Ukoliko se javi neko neželjeno dejstvo, potrebno je da se pacijent konsultuje sa lekarom ili farmaceutom. Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Nisu poznati slučajevi intoksikacije zbog predoziranja – unošenje sadržaja cele boce leka.

Farmakodinamika

Farmakoterapijska grupa: / ATC: /

S obzirom na to da se radi o tradicionalnom biljnom leku, ne zahtevaju se podaci.

Farmakokinetika

S obzirom na to da se radi o tradicionalnom biljnom leku, ne zahtevaju se podaci.


Paralele