Canephron® 36mg+36mg+36mg obložena tableta

Osnovne informacije

Nema podataka.
БР -
Nema podataka.
obložena tableta
BIONORICA SE
AICORE CONSUMER DOO

Pakovanja

obložena tableta; 36mg+36mg+36mg; blister, 2x15kom
-
-
-
Lista RFZO
Cena
Doplata
-
-
DDD
JKL

SmPC

Neograničen dostup možete dobiti prijavom ili besplatnom registracijom za Mediately račun. Ostali pregledi: 5

Terapijske indikacije

Lek Canephron je tradicionalni biljni lek koji se koristi kao suportivna i dodatna terapija kod blažih tegoba izazvanih zapaljenjskim oboljenjima eferentnog urinarnog trakta kao što su učestalo mokrenje, peckanje prilikom mokrenja i pojačan nagon za mokrenje, kao sredstvo koje pomaže ispiranje urinarnog trakta u cilju smanjenja taloženja bubrežnog kamenca.

Lek Canephron je tradicionalni biljni lek koji se upotrebljava u navedenim indikacijama isključivo na osnovu dugogodišnjeg iskustva u primeni.

Doziranje i način primene

Doziranje

Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina

Uobičajena doza je 1 obložena tableta 3 puta dnevno.

Nema dovoljno podataka za specifične preporuke za doziranje kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega i/ili jetre.

Deca

Lek Canephron ne treba primenjivati kod dece mlađe od 12 godina.

Način primene

Jednu obloženu tabletu leka Canephron uzimati 3 puta dnevno (ujutru, u podne i uveče). Obloženu tabletu leka Canephron progutati celu, bez žvakanja, sa dovoljnom količinom tečnosti (npr. uz čašu vode).

Preporučuje se povećan unos tečnosti tokom terapije lekom Canephron.

Trajanje terapije

U Uputstvu za lek savetuje se da se pacijent obrati svom lekaru ukoliko se simptomi pogoršaju ili ne povuku u roku od 3 dana. Lek nije namenjen za primenu duže od 2 nedelje bez prethodnog saveta lekara.

Kontraindikacije

  • Preosetljivost na aktivne supstance, druge biljke iz porodice Apiaceae (Umbelliferae, npr. anis, mirođija), anetol (komponentu esencijalnih ulja) ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku 6.1.

  • Peptički ulkus.

  • Postojanje edema izazvanog narušenim srčanom ili bubrežnom funkcijom i/ili kada se preporučuje smanjen unos tečnosti.

Posebna upozorenja

Odmah se obratiti svom lekaru ukoliko se pojave povišena telesna temperatura, bol u donjem delu abdomena, grčevi, krv u urinu, nelagodnost prilikom mokrenja i u slučaju akutne urinarne retencije.

Ovaj lek sadrži glukozu, laktozu i saharozu. Pacijenti sa retkim naslednim oboljenjem intolerancije na galaktozu, nedostatkom laktaze, intolerancijom na fruktozu, glukozno-galaktoznom malapsorpcijom ili nedostatkom saharaza-izomaltaze, ne smeju koristiti ovaj lek.

Napomena za dijabetičare

Jedna obložena tableta leka Canephron sadrži u proseku 0,3 g slobodnih ugljenih hidrata.

Deca

Nema dovoljno podataka o primeni leka Canephron kod dece mlađe od 12 godina. Stoga se ne savetuje njegova primena kod dece mlađe od 12 godina.

Interakcije

Nisu poznate interakcije sa drugim lekovima. Nisu sprovedena klinička ispitivanja interakcija sa drugim lekovima.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ograničeni podaci kod trudnica (između 300-1000 ishoda trudnoće) ukazuju da lek Canephron nema malformativnu ili feto/neonatalnu toksičnost.

Ispitivanja na životinjama ne ukazuju na reproduktivnu toksičnost (videti odeljak 5.3).

Primena leka Canephron tokom trudnoće može da se razmotri, ukoliko je neophodno. Dojenje

Nije poznato da li se lek Canephron ili njegove aktivne supstance/metaboliti izlučuju u majčino mleko. Ne može se isključiti rizik po novorođenče/odojče. Lek Canephron ne treba koristiti tokom dojenja.

Plodnost

Nema dostupnih podataka o dejstvu leka Canephron na plodnost kod ljudi. Studije na životinjama nisu pokazale uticaj leka Canephron na plodnost kod ženki i mužjaka (videti odeljak 5.3).

Upravljanje vozilom

Nisu sprovedene studije o uticaju primene leka Canephron na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Neželjena dejstva

Gastrointestinalni poremećaji

Česta neželjena dejstva (≥1/100 do <1/10):

gastrointestinalne tegobe (npr. mučnina, povraćanje, dijareja).

Poremećaji imunskog sistema

Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

alergijske reakcije.

U Uputstvu za lek pacijentu se savetuje da prestane da uzima lek i da se odmah obrati lekaru, ukoliko se pojave ova ili druga neželjena dejstva.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja do sada. Terapija predoziranja

U slučaju predoziranja neophodno je simptomatsko lečenje.

Farmakodinamika

Tradicionalni biljni lek.

Farmakokinetika

Farmakokinetičke studije nisu sprovedene.


Paralele