Blitzima® 100mg/10mL koncentrat za rastvor za infuziju

Osnovne informacije

C - Lekovi sa posebnim režimom
СЗ -
◊ 1. Nehočkinski limfomi, CD20 pozitivan, podtip: difuzni krupnoćelijski, novodijagnostikovani uz hemioterapiju (C83.3; C83.8). ◊ 2. Nehočkinski limfomi, CD20 pozitivan, podtip: folikularni, novodijagnostikovani i u recidivu bolesti (C82). ◊ 3. Hronična limfocitna leukemija (C91.1): a) prva linija: - u okviru imunohemioterapijskog protokola RFC; b) druga linija: - ako je relaps nakon primene imunohemioterapije nastao nakon više od 24 meseca može se ponoviti terapija prve linije; - ako nije primenjen u prvoj terapijskoj liniji a planira se primena u kombinaciji sa FC; - ako je nakon imunohemioterapije RFC došlo do relapsa nakon manje od 24 meseca ukoliko aktuelni institucioni vodiči podra…
STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun.
Nema podataka.
koncentrat za rastvor za infuziju
BIOTEC SERVICES INTERNATIONAL LIMITED
OKTAL PHARMA D.O.O. BEOGRAD

Pakovanja

koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/10mL; bočica staklena, 2x10mL
C
27.686,00 DIN
0,00 DIN
Lista RFZO
Cena*
Doplata
-
0014145
DDD
JKL
* Cena direktno preuzeta sa RFZO.

SmPC

Nažalost nemamo SmPC informacija za ovaj lek

Paralele