Influcid® 25mg+25mg+25mg+25mg+25mg+25mg tableta

Osnovne informacije

Nema podataka.
БР -
Nema podataka.
tableta
DR. GUSTAV KLEIN GMBH & CO. KG
ALPEN PHARMA DOO BEOGRAD (ZVEZDARA)

Pakovanja

tableta; 25mg+25mg+25mg+25mg+25mg+25mg; blister, 2x20kom
-
-
-
Lista RFZO
Cena
Doplata
-
-
DDD
JKL
tableta; 25mg+25mg+25mg+25mg+25mg+25mg; blister, 3x20kom
-
-
-
Lista RFZO
Cena
Doplata
-
-
DDD
JKL

SmPC

Neograničen dostup možete dobiti prijavom ili besplatnom registracijom za Mediately račun. Ostali pregledi: 5

Terapijske indikacije

Terapija infekcija sličnih gripu, praćenih povišenom telesnom temperaturom i drugih akutnih, virusnih infekcija gornjeg respiratornog trakta. Pomoćna terapija kod influence.

Primena ovog leka zasniva se isključivo na načelima homeopatije.

Doziranje i način primene

Deca uzrasta od 3 do 12 godina:

Kod akutnih tegoba treba uzimati po 1 tabletu na svaka 2 sata do poboljšanja stanja, a najviše 8 tableta dnevno. U nastavku terapije treba uzimati po 1 tabletu 3 puta na dan.

Odrasli i deca iznad 12 godina:

Kod akutnih tegoba treba uzimati po 1 tabletu na svaki sat dok ne nastupi poboljšanje, a najviše 12 tableta dnevno. U nastavku terapije treba uzimati 1-2 tablete 3 puta na dan.

Ne treba uzimati ovaj lek zajedno sa hranom i pićima. Tabletu treba uzeti najmanje pola sata pre obroka i pustiti da se lagano rastopi u ustima. Kod male dece tablete se mogu rastvoriti u malo vode.

Kontraindikacije

Preosetljivost na Eupatorium perfoliatum (boneset) ili druge članove iz familije Asteraceae/Compositae, bilo koju drugu aktivnu ili pomoćnu supstancu navedenu u odeljku 6.1.

Posebna upozorenja

Potrebno je ponovo razmotriti primenu leka

  • ukoliko se stanje pacijenta ne poboljšava ili se pogoršava

  • ukoliko se javljaju dodatne tegobe

  • u slučaju uporne povišene telesne temperature ili ukoliko temperatura poraste iznad 39 °C.

    Lek Influcid sadrži laktozu. Pacijenti sa retkim naslednim oboljenjima netolerancije na galaktozu, nedostatkom laktaze ili glukozno-galaktoznom malapsorpcijom, ne smeju koristiti ovaj lek.

    Lek Influcid sadrži pšenični skrob. Pšenični skrob može sadržati gluten, ali samo u tragovima, zbog čega ga mogu koristiti pacijenti oboleli od celijačne bolesti. Pacijenti koji su preosetljivi (alergični) na pšenicu (razlikuje se od celijačne bolesti) ne smeju koristiti ovaj lek.

Interakcije

Nisu zabeležene interakcije sa drugim lekovima. Upotreba ovog homeopatskog leka ne isključuje upotrebu drugih lekova.

Pacijentima se savetuje da se obrate svom lekaru ukoliko uzimaju ili su donedavno uzmali neki drugi lek, uključujući i lekove koje se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Napomena: Loše životne navike, kao i stimulansi ili piće i duvan, mogu negativno uticati na dejstvo homeopatskog leka.

Trudnoća i dojenje

Pacijentima se savetuje da konsultuju svog lekara pre primene ovog leka.

Kao i u slučaju svih lekova, lek Influcid može da se koristi u toku trudnoće i dojenja tek nakon pažljive procene odnosa koristi i rizika.

Upravljanje vozilom

Lek Influcid nema uticaja na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Neželjena dejstva

Veoma retka (<1/10000) ili nepoznata (učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka) učestalost:

Reakcije preosetljivosti kao što su osip na koži i gastrointestinalne smetnje. U tim slučajevima treba prekinuti terapiju lekom Influcid i preduzeti odgovarajuće terapijske mere.

Napomena: tokom primene homeopatskih lekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba (inicijalno homeopatsko pogoršanje). U takvim slučajevima, pacijenta treba posavetovati da prekine terapiju i konsultuje se sa svojim lekarom. Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Do sada nije prijavljen nijedan slučaj predoziranja.

Farmakodinamika

Nije primenljivo.

Farmakokinetika

Nije primenljivo.


Paralele