ATC klasifikacija

A

Zdravila za bolezni prebavil in presnove

B

Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov

C

Zdravila za bolezni srca in ožilja

D

Zdravila za bolezni kože in podkožnega tkiva

G

Zdravila za bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni

H

Hormonska zdravila za sistemsko zdravljenje - razen spolnih hormonov in insulinov

J

Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij

L

Zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorji

L01

Zdravila z delovanjem na novotvorbe (citostatiki)

L01E

Zaviralci protein kinaz

L01EA

Zaviralci bcr-abl tirozin kinaze

L01EB

Zaviralci tirozin kinaze receptorja za epidermalni rastni faktor (egfr)

L01EC

Zaviralci b-raf serin-treonin kinaze (braf)

L01ED

Zaviralci kinaze anaplastičnega limfoma (alk)

L01EE

Zaviralci mitogen-aktivirane protein kinaze (mek)

L01EF

Zaviralci od ciklina odvisne kinaze (cdk)

L01EG

Zaviralci kinaze tarče rapamicina pri sesalcih (mtor)

L01EH

Zaviralci tirozin kinaze receptorja za humani epidermalni rastni faktor 2 (her2)

L01EJ

Zaviralci janusove kinaze (jak)

L01EK

Zaviralci tirozin kinaze receptorja za žilni endotelijski rastni faktor (vegfr)

L01EL

Zaviralci brutonove tirozin kinaze (btk)

L01EM

Zaviralci fosfatidilinozitol-3-kinaze (pi3k)

L01EN

Zaviralci fgfr tirozin kinaze (receptor za fibroblastni rastni dejavnik)

L01EX

Drugi zaviralci protein kinaz

M

Zdravila za bolezni mišično-skeletnega sistema

N

Zdravila z delovanjem na živčevje

P

Antiparazitiki, insekticidi in repelenti

R

Zdravila za bolezni dihal

S

Zdravila za bolezni čutil

V

Razna zdravila

Zdravila (L01E)

Ni zdravil z ATC klasifikacijo
© Mediately v.7.8.1
MEDIATELY
BusinessCareers
© Mediately v.7.8.1
DOWNLOAD THE APP
We use cookies to personalize content, ads, and analyze site traffic. Read our Privacy policy to learn more