Poiščite zdravila hitreje. Preizkusite pregledovalnik interakcij.
Poiščite zdravila hitreje. Preizkusite pregledovalnik interakcij.

MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

S00-S09

Poškodbe glave

S10-S19

Poškodbe vratu

S20-S29

Poškodbe prsnega koša

S30-S39

Poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta, ledvene hrbtenice in medenice

S30

Površinska poškodba trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
Laesio traumatica abdominis, lumbi et pelvis, superficialis

S30.0

Udarnina spodnjega dela hrbta in medenice
Contusio lumbi et pelvis

S30.1

Udarnina trebušne stene
Contusio parietis abdominis

S30.2

Udarnina zunanjih spolovil
Contusio genitaliorum externorum

S30.7

Multiple površinske poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
Laesiones traumaticae abdominis, lumbi et pelvis superficiales multiplices

S30.8

Druge površinske poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
Laesiones traumaticae abdominis, lumbi et pelvis superficiales aliae

S30.80

Druge površinske poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice, neopredeljena

S30.81

Druge površinske poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice, odrgnina

S30.82

Druge površinske poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice, hematom (modrica)

S30.83

Druge površinske poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice, pik žuželke

S30.84

Druge površinske poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice, tujek

S30.88

Druge površinske poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice, drugo

S30.9

Površinska poškodba trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice, del neopredeljen
Laesio traumatica abdominis, lumbi et pelvis, superficialis, non specificata

S30.90

Površinska poškodba trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice, del neopredeljen, neopredeljena

S30.91

Površinska poškodba trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice, del neopredeljen, odrgnina

S30.92

Površinska poškodba trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice, del neopredeljen, hematom (modrica)

S30.93

Površinska poškodba trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice, del neopredeljen, pik žuželke

S30.94

Površinska poškodba trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice, del neopredeljen, tujek

S30.98

Površinska poškodba trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice, del neopredeljen, drugo

S31

Rana na trebuhu, spodnjem delu hrbta in medenici
Vulnus apertum abdominis lumbi et pelvis

S31.0

Rana na spodnjem delu hrbta in medenici
Vulnus apertum lumbi et pelvis

S31.1

Rana na trebušni steni
Vulnus apertum parietis abdominis

S31.2

Rana na penisu
Vulnus apertum penis

S31.3

Rana na skrotumu in testisih
Vulnus apertum scroti et testis

S31.4

Rana na vagini in vulvi
Vulnus apertum vaginae et vulvae

S31.5

Rana na drugih in neopredeljenih delih zunanjih spolovil
Vulnus apertum genitaliorum externorum aliorum, non specificorum

S31.7

Multiple rane na trebuhu, spodnjem delu hrbta in medenici
Vulnera aperta abdominis, lumbi et pelvis multiplicia

S31.8

Rana drugih in neopredeljenih delov trebuha
Vulnus apertum partium abdominis aliarum et non specificatarum

S31.80

Rana drugih in neopredeljenih delov trebuha

S31.81

Rana drugih in neopredeljenih delov trebuha, komunikacija z zlomom

S31.82

Rana drugih in neopredeljenih delov trebuha, komunikacija z izpahom

S31.83

Rana drugih in neopredeljenih delov trebuha, komunikacija z trebušno votlino

S32

Zlom ledvene hrbtenice in medenice
Fractura columnae vertebralis lumbalis et pelvis

S32.0

Zlom ledvenega vretenca
Fractura vertebrae lumbalis

S32.00

Zlom ledvenega vretenca, neopredeljen nivo

S32.01

Zlom ledvenega vretenca, L1

S32.02

Zlom ledvenega vretenca, L2

S32.03

Zlom ledvenega vretenca, L3

S32.04

Zlom ledvenega vretenca, L4

S32.05

Zlom ledvenega vretenca, L5

S32.1

Zlom križnice
Fractura ossis sacri

S32.2

Zlom trtice
Fractura coccygis

S32.3

Zlom črevnice
Fractura ossis ilii

S32.4

Zlom acetabuluma
Fractura acetabuli

S32.5

Zlom sramnice
Fractura ossis pubis

S32.7

Multipli zlomi ledvene hrbtenice in medenice
Fracturae columnae lumbalis et pelvis multiplices

S32.8

Zlom drugih in neopredeljenih delov ledvene hrbtenice in medenice
Fractura partium aliarum et non specificatarum vertebrae lumbalis et pelvis

S32.81

Zlom sednice

S32.82

Zlom ledvenokrižne hrbtenice, neopredeljen del

S32.83

Zlom medenice, neopredeljen del

S32.89

Druge in multiple poškodbe medenice

S33

Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi na ledveni hrbtenici in medenici
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum columnae lumbalis et pelvis

S33.0

Poškodbena ruptura ledvene medvretenčne ploščice (diskusa)
Ruptura disci intervertebralis lumbalis traumatica

S33.1

Izpah ledvenega vretenca
Luxatio vertebrae lumbalis

S33.10

Izpah ledvenega vretenca, neopredeljen nivo

S33.11

Izpah ledvenega vretenca L1/L2

S33.12

Izpah ledvenega vretenca L2/L3

S33.13

Izpah ledvenega vretenca L3/L4

S33.14

Izpah ledvenega vretenca L4/L5

S33.15

Izpah ledvenokrižničnega vretenca L5/S1

S33.2

Izpah sakroiliakalnega in sakrokokcigealnega sklepa
Luxatio articuli sacroilici et sacrococcygei

S33.3

Izpah na drugih in na neopredeljenih delih ledvene hrbtenice in medenice
Luxatio partium aliarum et non specificatarum vertebrae lumbalis et pelvis

S33.4

Poškodbena simfizioliza
Ruptura traumatica symphisis pubis

S33.5

Zvin in nateg ledvene hrbtenice
Distorsio et distensio columnae lumbalis

S33.51

Zvin/nateg ledvenokrižnega sklepa/vezi

S33.6

Zvin in nateg sakroiliakalnega sklepa
Distorsio et distensio articuli sacroilici

S33.7

Zvin in nateg drugih in neopredeljenih delov ledvene hrbtenice in medenice
Distorsio et distensio partium aliarum et non specificatarum vertebrae lumbalis et pelvis

S34

Poškodba hrbtnega mozga v ledvenem predelu in živcev trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
Laesio traumatica nervorum et medullae spinalis lumbalis regionis abdominis, lumbi et pelvis

S34.0

Pretres in oteklina hrbtnega mozga v ledvenem predelu
Commotio et oedema medullae spinalis lumbalis

S34.1

Druge vrste poškodba hrbtnega mozga v ledvenem predelu
Laesio traumatica medullae spinalis lumbalis alia

S34.2

Poškodba živčne korenine ledvene in križne hrbtenice
Laesio traumatica radicis nervi spinalis lumbalis et sacralis

S34.3

Poškodba kavde ekvine
Laesio traumatica caudae equinae

S34.4

Poškodba lumbosakralnega pleteža
Laesio traumatica plexus lumbosacralis

S34.5

Poškodba ledvenih, križničnih in medeničnih simpatičnih živcev
Laesio traumatica nervi sympathetici lumbalis, sacralis et pelvici

S34.6

Poškodba perifernega(-ih) živca(-ev) trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
Laesio traumatica nervi peripherici abdominis lumbi et pelvis

S34.7

Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga ledvene hrbtenice

S34.70

Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga ledvene hrbtenice, neopredeljen nivo

S34.71

Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, L1

S34.72

Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, L2

S34.73

Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, L3

S34.74

Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, L4

S34.75

Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, L5

S34.76

Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, nivo križnice

S34.8

Poškodba drugih in neopredeljenih živcev trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
Laesio traumatica nervorum abdominis, lumbi, pelvis aliorum et non specificatorum

S35

Poškodba krvnih žil trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
Laesio traumatica vasorum regionis abdominis, lumbi et pelvis

S35.0

Poškodba trebušne aorte
Laesio traumatica aortae abdominalis

S35.1

Poškodba spodnje vene kave
Laesio traumatica venae cavae inferioris

S35.2

Poškodba celiakalne in mezenterijske arterije
Laesio traumatica arteriae coeliacae sive mesentericae

S35.3

Poškodba portalne ali lienalne vene
Laesio traumatica venae portae sive splenicae

S35.4

Poškodba ledvičnih krvnih žil
Laesio traumatica vasorum renis

S35.5

Poškodba iliakalnih krvnih žil
Laesio traumatica vasorum iliacorum

S35.7

Poškodba več krvnih žil trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
Laesio traumatica vasorum regionis abdominis, lumbi et pelvis multiplicium

S35.8

Poškodba drugih krvnih žil trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
Laesio traumatica vasorum regionis abdominis, lumbi et pelvis aliorum

S35.9

Poškodba neopredeljene krvne žile trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
Laesio traumatica vasis regionis abdominis, lumbi et pelvis, non clasificati

S36

Poškodba znotrajtrebušnih organov
Laesio traumatica organorum intraabdominalium

S36.0

Poškodba vranice
Laesio traumatica lienis

S36.00

Poškodba vranice, neopredeljena

S36.01

Poškodba vranice, hematom

S36.02

Poškodba vranice, raztrganina kapsule brez poškodbe parenhima

S36.03

Poškodba vranice, raztrganina kapsule, ki se razteza v parenhim

S36.04

Poškodba vranice, masivna poškodba parenhima

S36.08

Poškodba vranice, drugo

S36.1

Poškodba jeter ali žolčnika
Laesio traumatica hepatis sive vesicae felleae

S36.10

Poškodba jeter, neopredeljena

S36.11

Poškodba jeter, udarnina in hematom

S36.12

Poškodba jeter, neopredeljena raztrganina

S36.13

Poškodba jeter, manjša raztrganina

S36.14

Poškodba jeter, srednje obsežna raztrganina

S36.15

Poškodba jeter, obsežna raztrganina

S36.16

Poškodba jeter, drugo

S36.17

Poškodba žolčnika

S36.18

Poškodba žolčevoda

S36.2

Poškodba trebušne slinavke
Laesio traumatica pancreatis

S36.20

Poškodba trebušne slinavke, neopredeljen del

S36.21

Poškodba glave trebušne slinavke

S36.22

Poškodba telesa trebušne slinavke

S36.23

Poškodba repa trebušne slinavke

S36.29

Poškodba drugih delov in multiple poškodbe trebušne slinavke

S36.3

Poškodba želodca
Laesio traumatica ventriculi

S36.4

Poškodba tankega črevesa
Laesio traumatica intestini tenuis

S36.40

Poškodba tankega črevesa, neopredeljen del

S36.41

Poškodba dvanajstnika

S36.49

Poškodba drugih delov in multiple poškodbe tankega črevesa

S36.5

Poškodba debelega črevesa
Laesio traumatica coli

S36.50

Poškodba debelega črevesa, neopredeljen del

S36.51

Poškodba debelega črevesa, C. ascendens

S36.52

Poškodba debelega črevesa, C. transversum

S36.53

Poškodba debelega črevesa, C. descendens

S36.54

Poškodba debelega črevesa, C. sygmoideum

S36.59

Poškodba drugih delov in multiple poškodbe debelega črevesa

S36.6

Poškodba danke
Laesio traumatica recti

S36.7

Poškodba več trebušnih organov
Laesio traumatica organorum intraabdominalium multiplicium

S36.8

Poškodba drugih trebušnih organov
Laesio traumatica organorum intraabdominalium aliorum

S36.81

Poškodbe peritoneja

S36.82

Poškodbe mezenterija

S36.83

Poškodbe retroperitoneja

S36.88

Poškodbe drugih trebušnih organov

S36.9

Poškodba neopredeljenega trebušnega organa
Laesio traumatica organi intraabdominalis non specificati

S37

Poškodba sečil in organov v medenici
Laesio traumatica organorum urinariorum et pelvicis

S37.0

Poškodba ledvice
Laesio traumatica renis

S37.00

Poškodba ledvice, neopredeljena

S37.01

Udarnina in hematom ledvice

S37.02

Raztrganina ovojnice ledvice

S37.03

Raztrganje ledvice

S37.1

Poškodba sečevoda (uretra)
Laesio traumatica ureteris

S37.2

Poškodba sečnega mehurja
Laesio traumatica vesicae urinariae

S37.20

Poškodba sečnega mehurja, neopredeljena

S37.21

Poškodba sečnega mehurja, udarnina

S37.22

Poškodba sečnega mehurja, ruptura

S37.28

Poškodba sečnega mehurja, drugo

S37.3

Poškodba sečnice (uretre)
Laesio traumatica urethrae
Age
Ni starostne omejitve
Sex
Ni omejitev glede spola

S37.30

Poškodba sečnice, neopredeljen del

S37.31

Poškodba sečnice, membranozni del

S37.32

Poškodba sečnice, penilni del

S37.33

Poškodba sečnice, prostatični del

S37.38

Poškodba uretre, drugo

S37.4

Poškodba jajčnika
Laesio traumatica ovarii

S37.5

Poškodba jajcevoda
Laesio traumatica tubae uterinae

S37.6

Poškodba maternice
Laesio traumatica uteri

S37.7

Poškodba več medeničnih organov
Laesio traumatica organorum pelvis multiplicium

S37.8

Poškodba drugih medeničnih organov
Laesio traumatica organorum pelvis aliorum

S37.81

Poškodba nadledvičnice

S37.82

Poškodba prostate

S37.83

Poškodba testisa

S37.84

Poškodba semenovoda

S37.88

Poškodba drugih medeničnih organov

S37.9

Poškodba neopredeljenega medeničnega organa
Laesio traumatica organi pelvis, non specificati

S38

Crush poškodba in poškodbena amputacija dela trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
Conquassatio et amputatio partis abdominis, lumbi et pelvis traumatica

S38.0

Crush poškodba zunanjih spolovil
Conquassatio genitaliorum externorum

S38.1

Crush poškodba drugih in neopredeljenih delov trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
Conquassatio partium abdominis, lumbi et pelvis aliarum et non specificatarum

S38.2

Poškodbena amputacija zunanjih spolovil
Amputatio traumatica genitaliorum externorum

S38.3

Poškodbena amputacija drugih in neopredeljenih delov trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
Amputatio traumatica partium abdominis, lumbi et pelvis aliarum et non specificatarum

S39

Druge in neopredeljene poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
Laesiones traumaticae abdominis, lumbi et pelvis aliae et non specificatae

S39.0

Poškodba mišice in tetive trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
Laesio traumatica musculi et tendinis abdominis lumbi et pelvis

S39.6

Poškodba trebušnega(-ih) in medeničnega(-ih) organa(-ov)
Laesio traumatica organorum intraabdominalium cum organis pelvis

S39.7

Druge multiple poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
Laesiones traumaticae abdominis, lumbi et pelvis multiplices aliae

S39.8

Druge opredeljene poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
Laesiones traumaticae abdominis, lumbi et pelvis aliae, specificatae

S39.9

Neopredeljena poškodba trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
Laesio traumatica abdominis, lumbi et pelvis, non specificata

S40-S49

Poškodbe rame in nadlakti

S50-S59

Poškodbe komolca in podlakti

S60-S69

Poškodbe zapestja in roke

S70-S79

Poškodbe kolka in stegna

S80-S89

Poškodbe kolena in goleni

S90-S99

Poškodbe skočnega sklepa in stopala

T00-T07

Poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij

T08-T14

Poškodbe na neopredeljenih delih trupa, udih ali telesnih predelih

T15-T19

Učinki tujka, ki je vstopil skozi naravno telesno odprtino

T20-T25

Opekline in korozije (kemične opekline) na površini telesa, opredeljene po mestu

T26-T28

Opekline in korozije (kemične opekline), omejene na oko in notranje organe

T29-T31

Opekline in korozije (kemične opekline) na več in neopredeljenih področjih telesa

T33-T35

Ozebline

T36-T50

Zastrupitve z drogami, zdravili in biološkimi snovmi

T51-T65

Toksični učinki snovi predvsem nemedicinskega izvora

T66-T78

Drugi in neopredeljeni učinki zunanjih vzrokov

T79-T79

Določeni zgodnji zapleti po poškodbi

T80-T88

Zapleti po kirurški in medicinski oskrbi, ki niso uvrščeni drugje

T89-T89

Drugi travmatološki zapleti, ki niso uvrščeni drugje

T90-T98

Kasne posledice (sekvele) po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo
Drugs app phone

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

Skenirajte s kamero telefona.
4.9

Več kot 36k ocen

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

4.9

Več kot 36k ocen

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.