Algoritem obravnave bolnikov z lokalno napredovalim nemetastatskim nedrobnoceličnim pljučnim rakom

Priporočila za obravnavo bolnikov s pljučnim rakom

Algoritem obravnave intersticijske pljučne bolezni

Pri bolnikih z vnetnimi revmatičnimi boleznimi

Algoritem pri sumu na VT spodnjih udov

Diagnostični algoritem pri sumu na vensko trombozo spodnjih udov

Algoritem za diagnostiko lokoregionalnih bezgavk pri bolnikih z nemetastatskim nedrobnoceličnim pljučnim rakom

Priporočila za obravnavo bolnikov s pljučnim rakom

Algoritem za oceno kardiorespiratorne rezerve pred resekcijo pri bolnikih s pljučnim tumorjem

Priporočila za obravnavo bolnikov s pljučnim rakom

Algoritem za uvedbo antikoagulantnih zdravil ob atrijski fibrilaciji

Algoritem zdravljenja neinvazivnega raka dojk

2021

Algoritem zdravljenja sladkorne bolezni tipa 2

Smernice ADA/EASD

APGAR Score

Assesses neonates 1 and 5 minutes after birth

Atopijski dermatitis - subjektivni simptomi

Numerična lestvica za oceno srbeža in kakovosti spanja

BMI

Indeks telesne mase

BSA

Body Surface Area

BSA prizadete površine telesa

Oceni prizadeto območje z uporabo metode dlani

Caprini točkovnik

Kalkulator ocene dejavnikov tveganja VTE

CAT

Test za oceno KOPB

CDEIS

Endoskopski točkovnik za Crohnovo bolezen

Centor Točkovnik (McIsaacova modifikacija)

Ocenjuje verjetnost streptokoknega faringitisa

CHA₂DS₂-VASc

Score for Atrial Fibrillation Stroke Risk

Child-Pugh Score

Assess the prognosis of chronic liver disease

CPS+EG

Klinično-patološki sistem točkovanja, ki vključuje odsotnost estrogenskih receptorjev in jedrni gradus 3

CURB-65

Točkovnik za oceno resnosti pljučnice

Diagnostična merila za družinsko hiperholesterolemijo

Točkovnik Dutch Lipid Clinic Network (DLCN)

DLQI

Dermatološki indeks kakovosti življenja

EASI

Indeks področja in resnosti dermatitisa

EDSS

Razširjena lestvica stopnje prizadetosti

ELTS, Sokal in Hasford točkovniki

Napovedni točkovniki za kronično mieloično levkemijo (KML)

FRAX®

Orodje za oceno tveganja za zlom

GCS

Glasgowska lestvica kome

GRACE

Estimates mortality for patients with acute coronary syndrome.

HAS-BLED

Risk of Major Bleeding in Patients With AF

HbA1c

Convert HbA1c between % and mmol/mol and to average blood glucose

Hemofilija A – urgentno zdravljenje krvavitev pri bolnikih na profilaksi z zdravilom Hemlibra

IČF

Ocena črevesne funkcije/zaprtja pri bolnikih, ki jemljejo opioidne analgetike

IDDSI

International Dysphagia Diet Standardisation Initiative

IMDC model za prognozo metastatskega RCC

Oceni preživetje bolnikov, ki se zdravijo z anti-angiogenimi zdravili

Intervali endoskopskega sledenja bolnikov s KVČB

Kolonoskopsko sledenje bolnikov z dolgotrajno kronično vnetno črevesno boleznijo

IPSS

Vprašalnik o simptomih spodnjih sečil

Kalkulator odmerjanja amoksicilina in klavulanske kisline

Kalkulator odmerjanja azitromicina

Kalkulator odmerjanja cefiksima

Kalkulator odmerjanja ciprofloksacina

Kalkulator odmerjanja Mavenclad

kladribin

Kalkulator odmerjanja sulfametoksazola in trimetoprima

Kalkulator vaskularne starosti

Uporablja tabele SCORE 2021

Kombinirana pozitivna ocena (angl. Combined Positive Score)

Ocena izraženosti PD-L1 pri malignomih

Korigirani kalcij pri hipoalbuminemiji

Izračun korigiranega kalcija

Lestvica tveganja za zlom

Napoveduje zlom kolka v obdobju enega leta

Lung-molGPA in DS-GPA

Stopenjski prognostični ocenjevalni lestvici pri bolnikih z nedrobnoceličnim in drobnoceličnim pljučnim rakom

Mayo endoskopski točkovnik

Ocena aktivnosti ulceroznega kolitisa

McDonaldova diagnostična merila za multiplo sklerozo

Različica 2017

MELD in MELD-Na

Model za jetrno bolezen v zadnjem stadiju

mMRC

mMRC (Modified Medical Research Council) lestvica težke sape

NIHSS

National Institute of Health Stroke Scale

NYHA

New York Heart Association (NYHA) funkcionalna klasifikacija

Obravnava imunsko pogojenih neželenih učinkov pri imunoterapiji

Smernice ESMO/ASCO

Ocena zdravljenja multiple skleroze

Kanadska priporočila za oceno odzivnosti na zdravljenje multiple skleroze

Ocene fibroze pri NAFLD

Točkovniki za oceno fibroze pri nealkoholni maščobni bolezni jeter

Očistek kreatinina

Cockcroft-Gaultova formula

Odločanje o napotovanju bolnikov s problematičnim potekom astme

Priporočila za obravnavo bolnika z astmo na primarni in specialistični pulmološki ravni v Sloveniji

oGF (CKD-EPI, MDRD)

Ocena glomerulne filtracije

Padua točkovnik

Ocena tveganje za VTE pri hospitaliziranih nekirurških bolnikih

PASI

Psoriasis Area and Severity Index

PERC Rule

Pulmonary Embolism Rule-out Criteria

PESI (Pulmonary embolism severity index)

Predicts 30-day mortality of patients with pulmonary embolism

Popravljen interval QT

Popravi interval QT pri ekstremnih vrednostih srčne frekvence

Preprosti napovedni dejavniki za policitemijo vero

Neuspeh zdravljenja s hidroksiureo, trombembolični dogodki

Presejalni vprašalnik za oceno padcev v DSO (CaHFRiS)

Prepoznavanje posameznikov z visokim tveganjem za padce v DSO

Priporočila za napotitev bolnika z astmo

Za primarno in specialistično pulmološko raven v Sloveniji

Pristop k osebam s kliničnim in z epidemiološkim sumom na pljučnega raka

Priporočila za obravnavo bolnikov s pljučnim rakom

Quick Sequential Organ Failure Assessment Score (QSOFA)

Identifies high-risk patients for in-hospital mortality with suspected infection outside the ICU

Rastni standardi za otroke in mladostnike

Rastni standardi po WHO

Rimski kriteriji (IV) za SRČ

Rimski diagnostični kriteriji (IV) za sindrom razdražljivega črevesa (SRČ)

Rutgeerts točkovnik

Napoved postoperativne ponovitve pri bolnikih s Crohnovo boleznijo

SCORAD

SCORing Atopic Dermatitis calculator

SCORE2

10-letno tveganje za srčno-žilni dogodek v evropskih regijah z zmernim tveganjem

Sequential Organ Failure Assessment Score (SOFA)

Identifies organ dysfunction in the in-hospital population with suspected infection

SES-CD

Enostavni endoskopski točkovnik za Crohnovo bolezen

Simple calculated osteoporosis risk estimation (SCORE)

Helps decide if a woman should be referred to bone densitometry

Sistemsko zdravljenje raka dojk

2021

Slikovna diagnostika raka dojk

2018

Slovenska priporočila za zdravljenje KVČB

Sprejeta na skupnem sestanku centrov za KVČB leta 2018

sPESI (Simplified PESI)

Predicts 30-day mortality of patients with pulmonary embolism using 6 clinical criteria

Test motenj razpoloženja

Presejalni test za bipolarno motnjo

TNM klasifikacija pljučnega raka

8. izdaja

TNM klasifikacija raka dojk

8. izdaja

TNM klasifikacija raka dojk

8. izdaja

Točkovnik H₂FPEF

Ocena verjetnosti srčnega popuščanja z ohranjenim iztisnim deležem

Vnetna bolečina v križu

Ocena ali je bolečina v križu vnetne narave

Wells Rule for PE

Wells Rule for Pulmonary embolism

Wellsov točkovnik za VT

Wellsov 10-točkovni točkovnik za vensko trombozo

Z zdravili povzročena osteonekroza čeljusti

Zbirka orodij za atopijski dermatitis

Zbirka orodij za pljučnega raka

Zbirka orodij za raka dojk

Vsa orodja
Specializacija
Odmerjanje
Indikacija