ATC klasifikácia

A

Tráviaci trakt a metabolizmus

B

Krv a krvotvorné orgány

C

Kardiovaskulárny systém

D

Dermatologiká

G

Urogenitálny trakt a pohlavné hormóny

H

Systémové hormonálne liečivá, s výnimkou pohlavných hormónov a inzulínov

J

Antiinfektíva na systémové použitie

L

Cytostatiká a imunomodulátory

M

Muskuloskeletálny systém

N

Centrálna nervová sústava

P

Antiparazitiká

R

Respiračný systém

S

Zmyslové orgány

V

Rôzne (vária)

V06

Celková výživa

V06C

Detská výživa

V06CA

Výživa bez fenylalanínu

V06CAA0

Štandardná výživa bez fenylalanínu do jedného roku veku

V06CAA1

Štandardná výživa bez fenylalanínu od jedného roku veku

V06CAA3

Štandardná výživa bez fenylalanínu od troch rokov veku

V06CAA6

Štandardná výživa bez fenylalanínu od ôsmich rokov veku

V06CAA7

Štandardná výživa bez fenylalanínu od deviatich rokov veku

V06CAA8

Štandardná výživa bez fenylalanínu od pätnástich rokov veku

V06CAA9

Štandardná výživa bez fenylalanínu v gravidite

V06CAB0

Tekutá štandardná výživa bez fenylalanínu do jedného roku veku

V06CAC0

Doplnková výživa bez fenylalanínu v prášku od pol roka veku

V06CAC1

Doplnková výživa bez fenylalanínu v prášku od jedného roku veku

V06CAC3

Doplnková výživa bez fenylalanínu v prášku od troch rokov veku

V06CAC4

Doplnková výživa bez fenylalanínu v prášku od štyroch rokov veku

V06CAC6

Doplnková výživa bez fenylalanínu v prášku od ôsmich rokov veku

V06CAC7

Doplnková výživa bez fenylalanínu v prášku od desiatich rokov veku

V06CAC8

Doplnková výživa bez fenylalanínu v prášku od pätnástich rokov veku

V06CAD0

Tekutá doplnková výživa bez fenylalanínu od pol roka veku

V06CAD3

Tekutá doplnková výživa bez fenylalanínu od troch rokov veku

V06CAD4

Tekutá doplnková výživa bez fenylalanínu od štyroch rokov veku

V06CAD6

Tekutá doplnková výživa bez fenylalanínu od ôsmich rokov veku

V06CAE5

Doplnková výživa s nízkym obsahom fenylalanínu na báze GMP v prášku od jedenástich rokov veku

V06CAF5

Štandardná výživa s nízkym obsahom fenylalanínu na báze GMP v prášku od jedenástich rokov veku

Lieky (V06CA)

Žiadné lieky s ATC klasifikáciou