Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

A00-A09

Choroby zakaźne jelit

A00

Choroba zakaźna wywołana przez Vibrio cholerae [cholera]
Cholera

A00.0

Cholera wywołana przez Vibrio cholerae 01, biotyp cholerae
Cholera classica

A00.1

Cholera wywołana przez Vibrio cholerae 01, biotyp El-Tor
Cholera El Tor

A00.9

Cholera, nieokreślona
Cholera, non specificata

A01

Choroba zakaźna wywołana przez Salmonella typhi i Salmonella paratyphi [dur brzuszny i dury rzekome]
Febris typhica et febris paratyphica

A01.0

Dur brzuszny
Typhus abdominalis

A01.1

Dur rzekomy A
Paratyphus A

A01.2

Dur rzekomy B
Paratyphus B

A01.3

Dur rzekomy C
Paratyphus C

A01.4

Dur rzekomy, nieokreślony
Paratyphus, non specificatus

A02

Inne zakażenia wywołane przez Salmonella
Salmonelloses aliae

A02.0

Zatrucie pokarmowe wywołane przez Salmonella
Enteritis salmonellosa

A02.1

Posocznica wywołana przez Salmonella
Salmonellosis septica

A02.2

Ogniskowe zakażenia wywołane przez Salmonella
Infectiones salmonellosae localisatae

A02.8

Inne określone zakażenia wywołane przez Salmonella
Infectiones salmonellosae aliae, specificatae

A02.9

Zakażenie wywołane przez Salmonella, nieokreślone
Infectio salmonellosa, non specificata

A03

Choroba zakaźna wywołana przez Shigella [szigelloza]
Shigellosis

A03.0

Szigelloza wywołana przez Shigella dysenteriae
Dysenteria bacillaris per Shigellam dysenteriae

A03.1

Szigelloza wywołana przez Shigella flexneri
Dysenteria bacillaris per Shigellam flexneri

A03.2

Szigelloza wywołana przez Shigella boydii
Dysenteria bacillaris per Shigellam boydii

A03.3

Szigelloza wywołana przez Shigella sonnei
Dysenteria bacillaris per Shigellam sonnei

A03.8

Inne szigellozy
Shigelloses aliae

A03.9

Szigelloza, nieokreślona
Shigellosis, non specificata

A04

Inne bakteryjne zakażenia jelit
Infectiones intestinales bacteriales aliae

A04.0

Zakażenie Escherichia coli enteropatogenną
Infectio intestinalis per Escherichiam coli enteropathogenem

A04.1

Zakażenie Escherichia coli enterotoksyczną
Infectio intestinalis per Escherichiam coli enterotoxigenem

A04.2

Zakażenie Escherichia coli enteroinwazyjną
Infectio intestinalis per Escherichiam coli enteroinvasivam

A04.3

Zakażenie Escherichia coli enterokrwotoczną
Infectio intestinalis per Escherichiam coli enterohaemorrhagicam

A04.4

Inne zakażenia jelit wywołane przez Escherichia coli
Infectiones intestinales per Escherichiam coli aliae

A04.5

Zapalenie jelit wywołane przez Campylobacter
Enteritis campylobacterialis

A04.6

Zapalenie jelit wywołane przez Yersinia enterocolitica
Enteritis yersiniosa enterocolitica

A04.7

Zapalenie jelita cienkiego i grubego wywołane przez Clostridium difficile
Enterocolitis per Clostridium difficile

A04.8

Inne określone jelitowe zakażenia bakteryjne
Infectiones intestinales bacteriales aliae, specificatae

A04.9

Jelitowe zakażenie bakteryjne, nieokreślone
Infectio intestinalis bacterialis, non specificata

A05

Inne bakterie zawarte w pokarmie powodujące zatrucia niesklasyfikowane gdzie indziej
Intoxicationes alimentariae bacteriales aliae, non alibi classificatae

A05.0

Pokarmowe zatrucie gronkowcowe
Intoxicatio allimentaria staphylococcica

A05.1

Zatrucie pokarmowe wywołane przez Clostridium botulinum
Botulismus

A05.2

Zatrucie pokarmowe wywołane przez Clostridium perfringens [Clostridium welchii]
Intoxicato ailmentaria per Clostridium perfringentem (Clostridium welchii)

A05.3

Zatrucie pokarmowe wywołane przez Vibrio parahaemolyticus
Intoxicatio alimentaria per Vibrionem parahaemolyticam

A05.4

Zatrucie pokarmowe wywołane przez Bacillus cereus
Intoxicatio alimentaria per Bacillum cereum

A05.8

Inne określone bakteryjne zatrucia pokarmowe
Intoxicationes alimentariae bacteriales aliae, specificatae

A05.9

Bakteryjne zatrucie pokarmowe, nieokreślone
Intoxicatio alimentaria bacterialis, non specificata

A06

Choroba zakaźna wywołana przez Entamoeba histolytica [pełzakowica] [ameboza]
Amoebiasis

A06.0

Ostra czerwonka pełzakowa
Dysenteria amoebica acuta

A06.1

Przewlekła pełzakowica jelitowa
Amoebiasis intestinalis chronica

A06.2

Pełzakowy nieczerwonkowy nieżyt jelita grubego
Colitis amoebica non dysenterica

A06.3

Guz pełzakowy jelita
Amoeboma intestinale

A06.4

Pełzakowy ropień wątroby
Abscessus hepatis amoebicus

A06.5†

Pełzakowy ropień płuc (J99.8*)

A06.6†

Pełzakowy ropień mózgu (G07*)

A06.7

Pełzakowica skórna
Amoebiasis cutanea

A06.8

Pełzakowe zakażenie o innym umiejscowieniu
Infectio amoebica localisationum aliorum

A06.9

Pełzakowica, nieokreślona
Amoebiasis, non specificata

A07

Inne pierwotniakowe choroby jelit
Infectiones intestinales protozoicae aliae

A07.0

Choroba wywołana przez Balantidium coli
Balantidiasis

A07.1

Choroba wywołana przez Giardia intestinalis (Giardia lamblia) [giardioza]
Giardiasis [lambliasis]

A07.2

Choroba wywołana przez Cryptosporidium parvum [kryptosporydioza]
Cryptosporidiasis

A07.3

Izosporoza
Isosporiasis

A07.8

Inne określone choroby jelit wywołane przez pierwotniaki
Infectiones intestinales protozoicae aliae, specificatae

A07.9

Choroby jelit wywołane przez pierwotniaki, nieokreślone
Infectio intestinalis protozoica, non specificata

A08

Wirusowe i inne określone zakażenia jelit
Infectiones intestinales virales

A08.0

Zapalenie jelit wywołane przez rotawirusy
Enteritis rotaviralis

A08.1

Ostra gastroenteropatia wywołana przez wirus Norwalk
Gastroenteritis acuta Norwalk

A08.2

Zapalenie jelit wywołane przez adenowirusy
Enteritis adenoviralis

A08.3

Zapalenie jelit wywołane przez inne wirusy
Enteritides virales aliae

A08.4

Wirusowe zakażenie jelit, nieokreślone
Infectio intestinalis viralis, non specificata

A08.5

Inne określone zakażenia jelit
Infectiones intestinales aliae, specificatae

A09

Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o przypuszczalnie zakaźnej etiologii
Gastroenteritis et colitis origine infectiva et non specificata alia

A15-A19

Gruźlica

A20-A28

Wybrane bakteryjne choroby odzwierzęce

A30-A49

Inne choroby bakteryjne

A50-A64

Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową

A65-A69

Inne choroby wywołane przez krętki

A70-A74

Inne choroby wywołane przez Chlamydia

A75-A79

Choroby wywołane przez Rickettsia

A80-A89

Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego

A90-A99

Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi i wirusowe gorączki krwotoczne

B00-B09

Zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych

B15-B19

Wirusowe zapalenie wątroby

B20-B24

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]

B25-B34

Inne choroby wirusowe

B35-B49

Grzybice

B50-B64

Choroby wywołane przez pierwotniaki

B65-B83

Robaczyce

B85-B89

Wszawica, akarioza i inne infestacje pasożytnicze

B90-B94

Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych

B95-B97

Bakteryjne, wirusowe i inne czynniki zakaźne

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.