Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

A00-A09

Choroby zakaźne jelit

A15-A19

Gruźlica

A15

Gruźlica układu oddechowego, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
Tuberculosis organorum respiratoriorum, per bacteriologiam et histologiam confirmata

A15.0

Gruźlica płuc, potwierdzona mikroskopowym badaniem plwociny, z posiewem lub bez posiewu
Tuberculosis pulmonum, per microscopiam sputi confirmata

A15.1

Gruźlica płuc potwierdzona wyłącznie posiewem
Tuberculosis pulmonum per culturam solum confirmata
Stany wymienione w kategorii A15.0, potwierdzone wyłącznie posiewem
Age
Brak ograniczeń wiekowych
Sex
Brak ograniczeń płciowych

A15.2

Gruźlica płuc potwierdzona histologicznie
Tuberculosis pulmonum, per histologiam confirmata

A15.3

Gruźlica płuc potwierdzona nieokreślonymi metodami
Tuberculosis pulmonum, methodis non specificatis confirmata

A15.4

Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
Tuberculosis lymphonodorum intrathoracalium, per bacteriologiam et histologiam confirmata

A15.5

Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
Tuberculosis laryngis, tracheae et bronchi, per bacteriologiam et histologiam confirmata

A15.6

Gruźlicze zapalenie opłucnej, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie
Pleuritis tuberculosa, per bacteriologiam et histologiam confirmata

A15.7

Pierwotna gruźlica układu oddechowego, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
Tuberculosis pulmonum primaria, per bacteriologiam et histologiam confirmata

A15.8

Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie
Tuberculoses pulmonum, per bacteriologiam et histologiam confirmatae aliae

A15.9

Gruźlica układu oddechowego nieokreślona, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
Tuberculosis organorum respiratoriorum, per bacteriologiam et histologiam confirmata, non specificata

A16

Gruźlica układu oddechowego, niepotwierdzona bakteriologicznie lub histologicznie
Tuberculosis organorum respiratoriorum, per bacteriologiam et histologiam non confirmata

A16.0

Gruźlica płuc, bakteriologicznie i histologicznie ujemna
Tuberculosis pulmonum per bacteriologiam et histologiam nonconfirmata

A16.1

Gruźlica płuc, badań bakteriologicznych i histologicznych nie przeprowadzono
Tuberculosis pulmonum, sine exploratione bacteriologica et histologica

A16.2

Gruźlica płuc, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
Tuberculosis pulmonum, sine confirmatione bacteriologica sive histologica

A16.3

Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
Tuberculosis lymphonodorum intrathoracalium, sine confirmatione bacteriologica sive histologica

A16.4

Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
Tuberculosis laryngis, tracheae et bronchi, sine confirmatione bacteriologica sive histologica

A16.5

Gruźlicze zapalenie opłucnej, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
Pleuritis tuberculosa, sine confirmatione bacteriologica sive histologica

A16.7

Pierwotna gruźlica układu oddechowego, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
Tuberculosis pulmonum primaria, sine confirmatione bacteriologica sive histologica

A16.8

Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
Tuberculoses organorum respiratoriorum aliae, sine confirmatione bacteriologica sive histologica

A16.9

Gruźlica układu oddechowego, nieokreślona, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
Tuberculosis organorum respiratoriorum, sine confirmatione bacteriologica sive histologica, non specificata

A17†

Gruźlica układu nerwowego

A17.0†

Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G01*)

A17.1†

Gruźliczak opon mózgowo-rdzeniowych (G07*)

A17.8†

Inne postacie gruźlicy układu nerwowego

A17.9†

Gruźlica układu nerwowego, nieokreślona (G99.8*)

A18

Gruźlica innych narządów
Tuberculosis organorum aliorum

A18.0†

Gruźlica kości i stawów

A18.1

Gruźlica układu moczowo-płciowego
Tuberculosis systematis genitourinarii

A18.2

Gruźlicza limfadenopatia obwodowa
Tuberculosis lymphoglandularum periphericarum

A18.3

Gruźlica jelit, otrzewnej i węzłów chłonnych krezkowych
Tuberculosis glandularum intestinalium, peritonaealium et mesentericarum

A18.4

Gruźlica skóry i tkanki podskórnej
Tuberculosis cutis et subcutis

A18.5

Gruźlica oka
Tuberculosis oculi

A18.6

Gruźlica ucha
Tuberculosis auris

A18.7†

Gruźlica nadnerczy (E35.1*)

A18.8

Gruźlica innych określonych narządów
Tuberculosis organorum aliorum, specificatorum

A19

Gruźlica prosówkowa
Tuberculosis miliaris

A19.0

Gruźlica prosówkowa ostra o pojedynczej określonej lokalizacji
Tuberculosis miliaris acuta, loci specificati

A19.1

Gruźlica prosówkowa ostra o wielomiejscowej lokalizacji
Tuberculosis miliaris acuta, locorum multiplicium

A19.2

Gruźlica prosówkowa ostra, nieokreślona
Tuberculosis miliaris acuta, non specificata

A19.8

Inne postacie gruźlicy prosówkowej
Tuberculoses miliares aliae

A19.9

Gruźlica prosówkowa, nieokreślona
Tuberculosis miliaris, non specificata

A20-A28

Wybrane bakteryjne choroby odzwierzęce

A30-A49

Inne choroby bakteryjne

A50-A64

Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową

A65-A69

Inne choroby wywołane przez krętki

A70-A74

Inne choroby wywołane przez Chlamydia

A75-A79

Choroby wywołane przez Rickettsia

A80-A89

Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego

A90-A99

Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi i wirusowe gorączki krwotoczne

B00-B09

Zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych

B15-B19

Wirusowe zapalenie wątroby

B20-B24

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]

B25-B34

Inne choroby wirusowe

B35-B49

Grzybice

B50-B64

Choroby wywołane przez pierwotniaki

B65-B83

Robaczyce

B85-B89

Wszawica, akarioza i inne infestacje pasożytnicze

B90-B94

Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych

B95-B97

Bakteryjne, wirusowe i inne czynniki zakaźne

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.