Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

F00-F09

Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi

F10-F19

Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

F20-F29

Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe

F30-F39

Zaburzenia nastroju [afektywne]

F40-F48

Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną

F50-F59

Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

F60-F69

Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

F70-F79

Upośledzenie umysłowe

F70

Upośledzenie umysłowe lekkiego stopnia
Retardatio mentalis levis

F70.0

Niewielkie zmiany lub brak zmian w zachowaniu

F70.1

Znaczne zmiany zachowania powodujące konieczność opieki lub leczenia

F70.8

Inne zmiany w zachowaniu

F70.9

Brak informacji na temat zmian w zachowaniu

F71

Upośledzenie umysłowe umiarkowanego stopnia
Retardatio mentalis moderata

F71.0

Niewielkie zmiany lub brak zmian w zachowaniu

F71.1

Znaczne zmiany zachowania powodujące konieczność opieki lub leczenia

F71.8

Inne zmiany w zachowaniu

F71.9

Brak informacji na temat zmian w zachowaniu

F72

Upośledzenie umysłowe znacznego stopnia
Retardatio mentalis gravis

F72.0

Niewielkie zmiany lub brak zmian w zachowaniu

F72.1

Znaczne zmiany zachowania powodujące konieczność opieki lub leczenia

F72.8

Inne zmiany w zachowaniu

F72.9

Brak informacji na temat zmian w zachowaniu

F73

Upośledzenie umysłowe głębokiego stopnia
Retardatio mentalis profunda

F73.0

Niewielkie zmiany lub brak zmian w zachowaniu

F73.1

Znaczne zmiany zachowania powodujące konieczność opieki lub leczenia

F73.8

Inne zmiany w zachowaniu

F73.9

Brak informacji na temat zmian w zachowaniu

F78

Inne upośledzenie umysłowe
Retardatio mentalis alia

F78.0

Niewielkie zmiany lub brak zmian w zachowaniu

F78.1

Znaczne zmiany zachowania powodujące konieczność opieki lub leczenia

F78.8

Inne zmiany w zachowaniu

F78.9

Brak informacji na temat zmian w zachowaniu

F79

Nieokreślone upośledzenie umysłowe
Retardatio mentalis, non specificata

F79.0

Niewielkie zmiany lub brak zmian w zachowaniu

F79.1

Znaczne zmiany zachowania powodujące konieczność opieki lub leczenia

F79.8

Inne zmiany w zachowaniu

F79.9

Brak informacji na temat zmian w zachowaniu

F80-F89

Zaburzenia rozwoju psychologicznego

F90-F98

Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.