Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H00-H06

Zaburzenia powiek, narządu łzowego i oczodołu

H00

Jęczmień i gradówka
Hordeolum et chalazion

H00.0

Jęczmień i inne głębokie zapalenie powiek
Hordeolum et inflammationes palpebrae profundae aliae

H00.1

Gradówka
Chalazion

H01

Inne stany zapalne powiek
Morbi palpebrae inflammatorii alii

H01.0

Zapalenie brzegów powiek
Blepharitis

H01.1

Choroby skóry powiek pochodzenia niezakaźnego
Dermatosis palpebrae non infectiva

H01.8

Inne określone stany zapalne powiek
Morbi palpebrae inflammatorii alii, specificati

H01.9

Zapalenie powiek, nieokreślone
Morbus palpebrae inflammatorius, non specificatus

H02

Inne stany patologiczne powiek
Morbi palpebrae alii

H02.0

Podwinięcie powieki i nieprawidłowy wzrost rzęs
Entropium et trichiasis palpebrae

H02.1

Wywinięcie powieki
Ectropium palpebrae

H02.2

Niedomykalność szpary powiekowej
Lagophthalmus

H02.3

Zwiotczenie skóry powiek
Blepharochalasis

H02.4

Opadnięcie powieki
Ptosis palpebrae

H02.5

Inne zaburzenia wywierające wpływ na czynność powiek
Disordines palpebrae alii

H02.6

Kępki żółte powiek
Xanthelasma palpebrae

H02.7

Inne zmiany zwyrodnieniowe powiek i tkanek otaczających gałkę oczną
Degenerationes palpebrae et areae periocularis aliae

H02.8

Inne określone zaburzenia powiek
Morbi palpebrae specificati, alii

H02.9

Zaburzenia powiek, nieokreślone
Morbus palpebrae, non specificatus

H03*

Patologie powiek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi palpebrae in morbis alibi classificatis

H03.0*

Infestacja pasożytów do powiek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Parasitosis palpebrae in morbis alibi classificatis

H03.1*

Zajęcie powiek w przebiegu chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbus palpebrae in morbis infectivis aliis alibi classificatis

H03.8*

Zajęcie powiek w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi palpebrae in morbis aliis, alibi classificatis

H04

Patologie układu łzowego
Morbi apparatus lacrimalis

H04.0

Zapalenie gruczołu łzowego
Dacryoadenitis

H04.1

Inne zaburzenia gruczołu łzowego
Morbi glandulae lacrimalis alii

H04.2

Łzawienie spowodowane zaburzeniami w odpływie łez
Epiphora

H04.3

Zapalenie dróg łzowych ostre i nieokreślone
Dacryocystitis acuta, non specificata

H04.4

Zapalenie dróg łzowych przewlekłe
Dacryocystitis chronica

H04.5

Zwężenie i niewydolność dróg łzowych
Stenosis et insufficientia ductuum lacrimalium

H04.6

Inne zmiany w drogach łzowych
Mutationes canalis lacrimalis aliae

H04.8

Inne zaburzenia układu łzowego
Morbi apparatus lacrimalis alii

H04.9

Zaburzenia układu łzowego, nieokreślone
Morbus apparatus lacrimalis, non specificatus

H05

Patologie oczodołu
Morbi orbitae

H05.0

Zapalenie ostre oczodołu
Inflammatio orbitae acuta

H05.1

Przewlekłe zapalne choroby oczodołu
Inflammatio orbitae chronica

H05.2

Stany z wytrzeszczem
Exophthalmus

H05.3

Zniekształcenie oczodołu
Deformatio orbitae

H05.4

Zapadnięcie gałki ocznej
Enophthalmus

H05.5

Ciało obce (stare) tkwiące w następstwie rany drążącej oczodołu
Corpus alienum orbitae

H05.8

Inne zaburzenia oczodołu
Morbi orbitae alii

H05.9

Zaburzenia oczodołu, nieokreślone
Morbus orbitae, non specificatus

H06*

Patologie układu łzowego i oczodołu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi apparatus lacrimalis et orbitae in morbis alibi classificatis

H06.0*

Patologie układu łzowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi apparatus lacrimalis in morbis alibi classificatis

H06.1*

Infestacja pasożytów do oczodołu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Parasitosis orbitae in morbis alibi classificatis

H06.2*

Wytrzeszcz w zaburzeniach czynności tarczycy (E05.–†)
Exophthalmia dysthyreoidea

H06.3*

Inne zaburzenia oczodołu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi orbitae alii in morbis alibi classificatis

H10-H13

Zaburzenia spojówek

H15-H22

Zaburzenia twardówki, rogówki, tęczówki i ciała rzęskowego

H25-H28

Zaburzenia soczewki

H30-H36

Zaburzenia błony naczyniowej i siatkówki

H40-H42

Jaskra

H43-H45

Zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej

H46-H48

Zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej

H49-H52

Zaburzenia mięśni gałki ocznej, obuocznej motoryki, akomodacji i refrakcji

H53-H54

Upośledzenie widzenia i ślepota

H55-H59

Inne zaburzenia oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.