Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H00-H06

Zaburzenia powiek, narządu łzowego i oczodołu

H10-H13

Zaburzenia spojówek

H10

Zapalenie spojówek
Conjunctivitis

H10.0

Śluzowo-ropne zapalenie spojówek
Conjunctivitis mucopurulenta

H10.1

Ostre atopowe zapalenie spojówek
Conjunctivitis allergica acuta

H10.2

Inne ostre zapalenie spojówek
Conjunctivitis acuta alia

H10.3

Ostre zapalenie spojówek, nieokreślone
Conjunctivitis acuta, non specificata

H10.4

Przewlekłe zapalenie spojówek
Conjunctivitis chronica

H10.5

Zapalenie brzegów powiek i spojówek
Blepharoconjunctivitis

H10.8

Inne zapalenia spojówek
Conjunctivitis alia

H10.9

Zapalenie spojówek, nieokreślone
Conjunctivitis, non specificata

H11

Inne choroby spojówek
Morbi conjunctivae alii

H11.0

Skrzydlik
Pterygium

H11.1

Zwyrodnienia spojówek i złogi
Degenerationes et deposita conjunctivae

H11.2

Blizny spojówkowe
Cicatrix conjunctivae

H11.3

Wylew spojówkowy
Haemorrhagia conjunctivae

H11.4

Inne zaburzenia naczyniowe i torbiele spojówek
Morbi vasorum et cystis conjunctivae alii

H11.8

Inne określone zaburzenia spojówek
Morbi conjunctivae specificati, alii

H11.9

Zaburzenia spojówek, nieokreślone
Morbus conjunctivae alius, non specificatus

H13*

Zaburzenia spojówek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi conjunctivae in morbis alibi classificatis

H13.0*

Inwazja nicieni do spojówek (B74.–†)
Filariasis conjunctivae

H13.1*

Zapalenie spojówek w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Conjunctivitis in morbis infectivis et parasitariis alibi classificatis

H13.2*

Zapalenie spojówek w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Conjunctivitis in morbis aliis alibi classificatis

H13.3*

Pemfigoid oczny (L12.–†)
Pemphigus ocularis

H13.8*

Inne zaburzenia spojówek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi conjunctivae alii in morbis alibi classificatis

H15-H22

Zaburzenia twardówki, rogówki, tęczówki i ciała rzęskowego

H25-H28

Zaburzenia soczewki

H30-H36

Zaburzenia błony naczyniowej i siatkówki

H40-H42

Jaskra

H43-H45

Zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej

H46-H48

Zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej

H49-H52

Zaburzenia mięśni gałki ocznej, obuocznej motoryki, akomodacji i refrakcji

H53-H54

Upośledzenie widzenia i ślepota

H55-H59

Inne zaburzenia oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.