ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H00-H06

Zaburzenia powiek, narządu łzowego i oczodołu

H10-H13

Zaburzenia spojówek

H15-H22

Zaburzenia twardówki, rogówki, tęczówki i ciała rzęskowego

H15

Patologie twardówki
Morbi sclerae

H15.0

Zapalenie twardówki
Scleritis

H15.1

Zapalenie blaszki nadtwardówkowej
Episcleritis

H15.8

Inne zaburzenia twardówki
Morbi sclerae alii

H15.9

Zaburzenia twardówki, nieokreślone
Morbus sclerae, non specificatus

H16

Zapalenie rogówki
Keratitis

H16.0

Wrzód rogówki
Ulcus corneae

H16.1

Inne powierzchowne zapalenia rogówki bez zapalenia spojówek
Keratitis superficialis alia, sine conjunctivitide

H16.2

Zapalenie rogówki i spojówek
Keratoconjunctivitis

H16.3

Zapalenie rogówki miąższowe i głębokie
Keratitis profunda interstitialis

H16.4

Nowotworzenie naczyń w rogówce
Neovascularisatio cornealis

H16.8

Inne zapalenie rogówki
Keratitis alia

H16.9

Zapalenie rogówki, nieokreślone
Keratitis, non specificata

H17

Blizny rogówki i zmętnienia
Cicatrix et opacitas corneae

H17.0

Zrost przedni tęczówki z rogówką
Leucoma adhaerens

H17.1

Inne centralne przymglenia rogówki
Opacitas corneae centralis alia

H17.8

Inne blizny i przymglenia rogówki
Cicatrix et opacitas corneae alia

H17.9

Blizny rogówki i przymglenie, nieokreślone
Cicatrix et opacitas corneae alia, non specificata

H18

Inne patologie rogówki
Morbi corneae alii

H18.0

Zmiany barwnikowe i złogi rogówki
Pigmentationes et deposita corneae

H18.1

Zwyrodnienie pęcherzowe rogówki
Keratopathia bullosa

H18.2

Inne postacie obrzęku rogówki
Oedema corneae aliud

H18.3

Zmiany w błonach rogówki
Mutationes membranae cornealis

H18.4

Zwyrodnienie rogówki
Degeneratio corneae

H18.5

Dziedziczne zwyrodnienia rogówki
Dystrophia corneae congenita

H18.6

Stożek rogówki
Keratoconus

H18.7

Inne zniekształcenia rogówki
Deformationes corneales alie

H18.8

Inne określone zaburzenia rogówki
Morbi corneae specificati, alii

H18.9

Zaburzenia rogówki, nieokreślone
Morbus corneae, non specificatus

H19*

Patologie twardówki i rogówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi sclerae et corneae in morbis alibi classificatis

H19.0*

Zapalenie twardówki i blaszki nadtwardówkowej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Scleritis et episcleritis in morbis alibi classificatis

H19.1*

Zapalenie rogówki lub zapalenie rogówki i spojówek wywołane przez wirus opryszczki (B00.5†)
Keratitis et keratoconjunctivitis herpetica

H19.2*

Zapalenie rogówki lub zapalenie rogówki i spojówek w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Keratitis et keratoconjunctivitis in morbis infectivis et parasitariis aliis, alibi classificatis

H19.3*

Zapalenie rogówki lub zapalenie rogówki i spojówek w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Keratitis et keratoconjunctivitis in morbi aliis, alibi classificatis

H19.8*

Inne choroby twardówki i rogówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi sclerae et corneae alii in morbis alibi classificatis

H20

Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego
Iridocyclitis

H20.0

Zapalenie ostre i podostre tęczówki i ciała rzęskowego
Iridocyclitis acuta et subacuta

H20.1

Przewlekłe zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego
Iridocyclitis chronica

H20.2

Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego spowodowane antygenem soczewkowym
Iridocyclitis lentica

H20.8

Inne postacie zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego
Iridocyclitis alia

H20.9

Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego, nieokreślone
Iridocyclitis, non specificata

H21

Inne patologie tęczówki i ciała rzęskowego
Morbi iridis et morbi corporis ciliaris alii

H21.0

Wylew krwi do komory przedniej oka
Hyphaema

H21.1

Inne zaburzenia naczyniowe tęczówki i ciała rzęskowego
Morbi iridis et morbi corporis ciliaris vasculares alii

H21.2

Zwyrodnienie tęczówki i ciała rzęskowego
Degeneratio iridis et degeneratio corporis ciliaris

H21.3

Torbiele tęczówki, ciała rzęskowego i przedniej komory oka
Cystis iridis, corporis ciliaris et camerae oculi anterioris

H21.4

Błony źreniczne
Membranae pupillae

H21.5

Inne zrosty i rozerwania tęczówki i ciała rzęskowego
Synechiae et rupturae iridis et corporis ciliaris aliae

H21.8

Inne określone choroby tęczówki i ciała rzęskowego
Morbi iridis et morbi corporis ciliaris specificati, alii

H21.9

Choroby tęczówki i ciała rzęskowego, nieokreślone
Morbus iridis et morbus corporis ciliaris, non specificatus

H22*

Patologie tęczówki i ciała rzęskowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi iridis et corporis ciliaris in morbis alibi classificatis

H22.0*

Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Iridocyclitis in morbis infectivis et parasitariis alibi classificatis

H22.1*

Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Iridocyclitis in morbis aliis, alibi classificatis

H22.8*

Inne zaburzenia tęczówki i ciała rzęskowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi iridis et corporis ciliaris alii in morbis alibi classificatis

H25-H28

Zaburzenia soczewki

H30-H36

Zaburzenia błony naczyniowej i siatkówki

H40-H42

Jaskra

H43-H45

Zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej

H46-H48

Zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej

H49-H52

Zaburzenia mięśni gałki ocznej, obuocznej motoryki, akomodacji i refrakcji

H53-H54

Upośledzenie widzenia i ślepota

H55-H59

Inne zaburzenia oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4,9

Ponad 20 tys. ocen

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4,9

Ponad 20 tys. ocen

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.