Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H00-H06

Zaburzenia powiek, narządu łzowego i oczodołu

H10-H13

Zaburzenia spojówek

H15-H22

Zaburzenia twardówki, rogówki, tęczówki i ciała rzęskowego

H25-H28

Zaburzenia soczewki

H25

Zaćma starcza
Cataracta senilis

H25.0

Zaćma starcza początkowa
Cataracta senilis incipiens

H25.1

Zaćma starcza jądrowa
Cataracta senilis nuclearis

H25.2

Zaćma starcza, typ Morgagniego
Cataracta senilis Morgagni

H25.8

Inne postacie zaćmy starczej
Cataracta senilis alia

H25.9

Zaćma starcza, nieokreślona
Cataracta senilis, non specificata

H26

Inne postacie zaćmy
Cataractae aliae

H26.0

Zaćma dziecięca, młodzieńcza i przedstarcza
Cataracta infantilis, juvenilis et praesenilis

H26.1

Zaćma urazowa
Cataracta traumatica

H26.2

Zaćma wikłająca
Cataracta complicata

H26.3

Zaćma polekowa
Cataracta medicamentosa

H26.4

Stany po zaćmie
Cataracta secundaria

H26.8

Inne określone postacie zaćmy
Cataracta specificata, alia

H26.9

Zaćma, nieokreślona
Cataracta, non specificata

H27

Inne patologie soczewki
Morbi lentis alii

H27.0

Bezsoczewkowość
Aphakia

H27.1

Przemieszczenie soczewki
Luxatio et subluxatio lentis

H27.8

Inne określone zaburzenia soczewki
Morbi lentis specificati, alii

H27.9

Zaburzenia soczewki, nieokreślone
Morbus lentis, non specificatus

H28*

Zaćma i inne patologie soczewki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Cataracta et morbi lentis oculi alii in morbis alibi classificatis

H28.0*

Zaćma cukrzycowa (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .3)
Cataracta diabetica

H28.1*

Zaćma w innych zaburzeniach wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
Cataracta in morbis endocrinis, nutritionalibus et metabolicis aliis

H28.2*

Zaćma w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Cataracta in morbis aliis, alibi classificatis

H28.8*

Inne zaburzenia soczewki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi lentis ocull alii in morbis alibi classificatis

H30-H36

Zaburzenia błony naczyniowej i siatkówki

H40-H42

Jaskra

H43-H45

Zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej

H46-H48

Zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej

H49-H52

Zaburzenia mięśni gałki ocznej, obuocznej motoryki, akomodacji i refrakcji

H53-H54

Upośledzenie widzenia i ślepota

H55-H59

Inne zaburzenia oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.