Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H00-H06

Zaburzenia powiek, narządu łzowego i oczodołu

H10-H13

Zaburzenia spojówek

H15-H22

Zaburzenia twardówki, rogówki, tęczówki i ciała rzęskowego

H25-H28

Zaburzenia soczewki

H30-H36

Zaburzenia błony naczyniowej i siatkówki

H30

Zapalenie naczyniówki i siatkówki
Chorioretinitis

H30.0

Zapalenie ogniskowe naczyniówki i siatkówki
Chorioretinitis focalis

H30.1

Zapalenie rozsiane naczyniówki i siatkówki
Chorioretinitis disseminata

H30.2

Zapalenie tylnej części ciała rzęskowego
Cyclitis posterior

H30.8

Inne stany zapalne naczyniówki i siatkówki
Chorioretinitis alia

H30.9

Zapalenie naczyniówki i siatkówki, nieokreślone
Chorioretinitis, non specificata

H31

Inne patologie naczyniówki
Morbi chorioideae alii

H31.0

Blizny naczyniówki i siatkówki
Cicatrix chorioretinalis

H31.1

Zwyrodnienie błony naczyniowej
Degeneratio chorioidealis

H31.2

Dziedziczne zwyrodnienie błony naczyniowej
Dystrophia chorioidealis hereditaria

H31.3

Wylew krwi i pęknięcie naczyniówki
Haemorrhagia et ruptura chorioideae

H31.4

Odwarstwienie naczyniówki
Ablatio chorioideae

H31.8

Inne określone zaburzenia błony naczyniowej
Morbi chorioideae specificatus, alii

H31.9

Zaburzenia błony naczyniowej, nieokreślone
Morbus chorioideae, non specificatus

H32*

Zaburzenia naczyniówki i siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi chorioretinales in morbis alibi classificatis

H32.0*

Zapalenie naczyniówki i siatkówki w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Chorioretinitis in morbis infectivis et parasitariis alibi classificatis

H32.8*

Inne zaburzenia naczyniówki i siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi chorioretinales alii in morbis alibi classificatis

H33

Odwarstwienia i przedarcia siatkówki
Ablatio retinae et ruptura retinae

H33.0

Odwarstwienie siatkówki z przedarciem
Ablatio retinae cum ruptura

H33.1

Rozwarstwienie siatkówki i torbiele siatkówki
Retinoschisis et cystis retinae

H33.2

Odwarstwienie siatkówki surowicze
Ablatio retinae serosa

H33.3

Przedarcie siatkówki bez odwarstwienia
Ruptura retinae sine ablatione

H33.4

Trakcyjne odwarstwienie siatkówki
Ablatio retinae tractionalis

H33.5

Inne postacie odwarstwienia siatkówki
Ablationes retinae aliae

H34

Zamknięcie naczyń siatkówki
Occlusio retinae vascularis

H34.0

Przemijające zamknięcie tętnicy siatkówki
Occlusio arteriae retinae transitiva

H34.1

Zamknięcie tętnicy środkowej siatkówki
Occlusio arteriae retinae centralis

H34.2

Inne postacie zamknięcia naczyń tętniczych siatkówki
Occlusio arteriae retinae alia

H34.8

Inne postacie zamknięcia naczyń siatkówki
Occlusiones retinae vasculares aliae

H34.9

Zamknięcie naczyń siatkówki, nieokreślone
Occlusio retinae vascularis, non specificata

H35

Inne zaburzenia siatkówki
Morbi retinae alii

H35.0

Retinopatia nieproliferacyjna i zmiany naczyniowe siatkówki
Retinopathia et angiopathia retinae

H35.1

Retinopatia wcześniaków
Retinopathia praematuri

H35.2

Inne zmiany rozrostowe siatkówki
Retinopathia proliferativa alia

H35.3

Zwyrodnienie plamki i bieguna tylnego
Degeneratio maculae luteae et poli retinae posterioris

H35.4

Zwyrodnienie siatkówki obwodowe
Degeneratio retinae peripherica

H35.5

Zwyrodnienie siatkówki dziedziczne
Dystrophia retinae hereditaria

H35.6

Krwotok siatkówkowy
Haemorrhagia retinae

H35.7

Oddzielenie warstw siatkówki
Separatio stratorum retinae

H35.8

Inne określone zaburzenia siatkówki
Morbi retinae specificati, alii

H35.9

Zaburzenie siatkówki, nieokreślone
Morbus retinae, non specificatus

H36*

Zaburzenia siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi retinae in morbis alibi clasificatis

H36.0*

Retinopatia cukrzycowa (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .3)
Retinopathia diabetica

H36.8*

Inne zaburzenia siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi retinae alii in morbis alibi classificatis

H40-H42

Jaskra

H43-H45

Zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej

H46-H48

Zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej

H49-H52

Zaburzenia mięśni gałki ocznej, obuocznej motoryki, akomodacji i refrakcji

H53-H54

Upośledzenie widzenia i ślepota

H55-H59

Inne zaburzenia oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.