ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H00-H06

Zaburzenia powiek, narządu łzowego i oczodołu

H10-H13

Zaburzenia spojówek

H15-H22

Zaburzenia twardówki, rogówki, tęczówki i ciała rzęskowego

H25-H28

Zaburzenia soczewki

H30-H36

Zaburzenia błony naczyniowej i siatkówki

H40-H42

Jaskra

H40

Jaskra
Glaucoma

H40.0

Podejrzenie jaskry
Glaucoma suspectum

H40.1

Jaskra pierwotna z otwartym kątem przesączania
Glaucoma anguli aperti primarium

H40.2

Jaskra pierwotna z zamkniętym kątem przesączania
Glaucoma anguli clausi primarium

H40.3

Jaskra wtórna w urazach oka
Glaucoma oculi traumaticum secundarium

H40.4

Jaskra wtórna w stanach zapalnych oka
Glaucoma secundarium post inflammationem oculi

H40.5

Jaskra wtórna w przebiegu innych chorób oka
Glaucoma secondarium post morbos oculi alios

H40.6

Jaskra wtórna polekowa
Glaucoma medicamentosum

H40.8

Inne postacie jaskry
Glaucoma aliud

H40.9

Jaskra, nieokreślona
Glaucoma, non specificatum

H42*

Jaskra w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Glaucoma in morbis alibi classificatis

H42.0*

Jaskra w zaburzeniach wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
Glaucoma in morbis endocrinis, nutritionalibus et metabolicis

H42.8*

Jaskra w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Glaucoma in morbis aliis, alibi classificatis

H43-H45

Zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej

H46-H48

Zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej

H49-H52

Zaburzenia mięśni gałki ocznej, obuocznej motoryki, akomodacji i refrakcji

H53-H54

Upośledzenie widzenia i ślepota

H55-H59

Inne zaburzenia oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.