Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H00-H06

Zaburzenia powiek, narządu łzowego i oczodołu

H10-H13

Zaburzenia spojówek

H15-H22

Zaburzenia twardówki, rogówki, tęczówki i ciała rzęskowego

H25-H28

Zaburzenia soczewki

H30-H36

Zaburzenia błony naczyniowej i siatkówki

H40-H42

Jaskra

H43-H45

Zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej

H46-H48

Zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej

H49-H52

Zaburzenia mięśni gałki ocznej, obuocznej motoryki, akomodacji i refrakcji

H53-H54

Upośledzenie widzenia i ślepota

H55-H59

Inne zaburzenia oka i przydatków oka

H55

Oczopląs i inne nieregularne ruchy gałki ocznej
Nystagmus et motus oculi inaequales alii

H57

Inne zaburzenia oka i przydatków oka
Morbi oculi et adnexorum alii

H57.0

Zaburzenia czynności źrenicy
Anomaliae functionis pupillae

H57.1

Ból oczny
Dolor oculi

H57.8

Inne określone zaburzenia oka i przydatków oka
Morbi oculi et adnexorum specificati, alii

H57.9

Zaburzenia oka i przydatków oka, nieokreślone
Morbus oculi et adnexorum, non specificatus

H58*

Inne zaburzenia oka i przydatków oka w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi oculi et adnexorum alii in morbis alibi classificatis

H58.0*

Zaburzenia czynności źrenicy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Anomaliae functionis pupillae in morbis alibi classificatis

H58.1*

Zaburzenia widzenia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Perturbationes visus in morbis alibi classificatis

H58.8*

Inne określone zaburzenia oka i przydatków oka w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi oculi et adnexorum specificati, alii in morbis alibi classificatis

H59

Pozabiegowe uszkodzenia oka i przydatków oka, niesklasyfikowane gdzie indziej
Disordines oculi et adnexorum post interventiones, non alibi classificatis

H59.0

Zmiany w ciele szklistym powstałe w następstwie operacji zaćmy
Keratopathia (bullosae aphakicae) post operationem cataractae

H59.8

Inne pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka
Disordines oculi et adnexorum post interventiones alii

H59.9

Pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka, nieokreślone
Disordo oculi et adnexorum post interventiones, non specificatus

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4,9

Ponad 20 tys. ocen

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4,9

Ponad 20 tys. ocen

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.