Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

H60-H62

Choroby ucha zewnętrznego

H60

Zapalenie ucha zewnętrznego
Otitis externa

H60.0

Ropień ucha zewnętrznego
Abscessus auris externae

H60.1

Rozlane zapalenie ucha zewnętrznego
Phlegmone auris externae

H60.2

Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego
Otitis externa maligna

H60.3

Inne zakaźne zapalenie ucha zewnętrznego
Otitis externa infectiva alia

H60.4

Perlak ucha zewnętrznego
Cholesteatoma auris externae

H60.5

Ostre, niezakaźne zapalenie ucha zewnętrznego
Otitis externa acuta, non infectiva

H60.8

Inne zapalenie ucha zewnętrznego
Otitis externa alia

H60.9

Zapalenie ucha zewnętrznego, nieokreślone
Otitis externa, non specificata

H61

Inne zaburzenia ucha zewnętrznego
Morbi auris externae alii

H61.0

Zapalenie ochrzęstnej ucha zewnętrznego
Perichondritis auris externae

H61.1

Niezakaźne patologie ucha zewnętrznego
Morbi auriculae, non infectivi

H61.2

Czop woskowinowy
Cerumen obturans

H61.3

Zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego nabyte
Stenosis meatus acustici externi acquisita

H61.8

Inne określone zaburzenia ucha zewnętrznego
Morbi auris externae specificati, alii

H61.9

Zaburzenia ucha zewnętrznego, nieokreślone
Morbus auris externae, non specificatus

H62*

Zaburzenia ucha zewnętrznego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi auris externae in morbis alibi classificatis

H62.0*

Zapalenie ucha zewnętrznego w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Otitis externa in morbis bacterialibus alibi classificatis

H62.1*

Zapalenie ucha zewnętrznego w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
Otitis externa in morbis viralibus alibi classificatis

H62.2*

Zapalenie ucha zewnętrznego w grzybicach
Otitis externa in morbis mycoticis

H62.3*

Zapalenie ucha zewnętrznego w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Otitis externa in morbis infectivis et parasitariis aliis, alibi classificatis

H62.4*

Zapalenie ucha zewnętrznego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Otitis externa in morbis aliis, alibi classificatis

H62.8*

Inne zaburzenia ucha zewnętrznego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi auris externae alii in morbis alibi classificatis

H65-H75

Choroby ucha środkowego i wyrostka sutkowatego

H80-H83

Choroby ucha wewnętrznego

H90-H95

Inne choroby ucha

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.