ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

H60-H62

Choroby ucha zewnętrznego

H65-H75

Choroby ucha środkowego i wyrostka sutkowatego

H80-H83

Choroby ucha wewnętrznego

H90-H95

Inne choroby ucha

H90

Upośledzenie słuchu przewodzeniowe i czuciowo-nerwowe
Surditas conductiva et surditas sensorineuralis

H90.0

Upośledzenie słuchu przewodzeniowe obustronne
Surditas conductiva bilateralis

H90.1

Upośledzenie słuchu przewodzeniowe jednostronne bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej
Surditas conductiva unilateralis

H90.2

Upośledzenie słuchu przewodzeniowe, nieokreślone
Surditas conductiva, non specificata

H90.3

Upośledzenie słuchu czuciowo-nerwowe obustronne
Surditas sensorineuralis bilateralis

H90.4

Upośledzenie słuchu czuciowo-nerwowe jednostronne bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej
Surditas sensorineuralis unilateralis

H90.5

Upośledzenie słuchu czuciowo-nerwowe, nieokreślone
Surditas sensorineuralis, non specificata

H90.6

Upośledzenie słuchu mieszane przewodzeniowe i czuciowo-nerwowe obustronne
Surditas conductiva et surditas sensorineuralis mixta billateralis

H90.7

Upośledzenie słuchu mieszane przewodzeniowe i czuciowo-nerwowe jednostronne bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej
Surditas conductiva et surditas sensorineuralis mixta unilateralis

H90.8

Upośledzenie słuchu mieszane przewodzeniowe i czuciowo-nerwowe, nieokreślone
Surditas conductiva et surditas sensorineuralis mixta, non specificata

H91

Inne rodzaje upośledzenia słuchu
Surditas alia

H91.0

Upośledzenie słuchu ototoksyczne
Surditas toxica

H91.1

Presbyacusis
Presbyacusis

H91.2

Nagłe idiopatyczne upośledzenie słuchu
Surditas idiopathica acuta

H91.3

Głuchoniemota niesklasyfikowana gdzie indziej
Surdomutitas non alibi classificata

H91.8

Inne określone postacie upośledzenia słuchu
Surditas specificata, alia

H91.9

Ubytek słuchu, nieokreślony
Surditas, non specificata

H92

Ból ucha i wyciek z ucha
Otalgia et otorrhoea

H92.0

Ból ucha
Otalgia

H92.1

Ropotok uszny
Otorrhoea

H92.2

Krwawienie z ucha
Otorrhagia

H93

Inne zaburzenia ucha, niesklasyfikowane gdzie indziej
Disordines auris alii, non alibi classificatis

H93.0

Zaburzenia zwyrodnieniowe i naczyniowe ucha
Disordines auris degenerativi et vasculares

H93.1

Szum w uszach
Tinnitus

H93.2

Inne zaburzenia percepcji słuchowej
Perceptiones acusticae abnormales aliae

H93.3

Choroby nerwu słuchowego
Degeneratio nervi acustici

H93.8

Inne określone zaburzenia ucha
Morbi auris alii, specificati

H93.9

Zaburzenia ucha, nieokreślone
Morbus auris, non specificatus

H94*

Inne zaburzenia ucha w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi auris alii in morbis alibi classificatis

H94.0*

Zapalenie nerwu słuchowego w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Neuritis nervi acustici in morbis infectivis et parasitariis, alibi classificatis

H94.8*

Inne określone zaburzenia ucha w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi auris specificati alii, in morbis alibi classificatis

H95

Pooperacyjne zaburzenia ucha i wyrostka sutkowatego, niesklasyfikowane gdzie indziej
Morbi auris et processus mastoidei postprocedurales, non alibi classificatis

H95.0

Nawrotowy perlak jamy pooperacyjnej wyrostka sutkowatego
Cholesteatoma cavi recidiva post mastoidectomiam

H95.1

Inne zaburzenia po zabiegach dotyczących ucha i wyrostka sutkowatego
Morbi post mastoidectomiam alii

H95.8

Inne pooperacyjne zaburzenia ucha i wyrostka sutkowatego
Morbi auris et morbi processus mastoidei postprocedurales alii

H95.9

Pooperacyjne zaburzenia ucha i wyrostka sutkowatego, nieokreślone
Morbus auris et morbus processus mastoidei postproceduralis, non specificatus

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.