Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

I00-I02

Ostra choroba reumatyczna

I05-I09

Przewlekła choroba reumatyczna serca

I05

Choroby reumatyczne zastawki mitralnej
Morbus valvulae mitralis rheumaticus

I05.0

Zwężenie lewego ujścia żylnego
Stenosis mitralis

I05.1

Niedomykalność reumatyczna zastawki mitralnej
Insufficientia valvulae mitralis rheumatica

I05.2

Zwężenie lewego ujścia żylnego z niedomykalnością
Stenosis et insufficientia valvulae mitralis

I05.8

Inne choroby zastawki mitralnej
Morbi valvulae mitralis alii

I05.9

Choroba zastawki mitralnej, nieokreślona
Morbus valvulae mitralis, non specificatus

I06

Choroby reumatyczne zastawki aortalnej
Morbi valvulae aortae rheumatici

I06.0

Reumatyczne zwężenie aorty
Stenosis aortae rheumatica

I06.1

Reumatyczna niedomykalność zastawki aortalnej
Insufficientia aortae rheumatica

I06.2

Reumatyczne zwężenie lewego ujścia tętniczego z niedomykalnością zastawki
Stenosis cum insufficientia aortae rheumatica

I06.8

Inne choroby reumatyczne zastawki aortalnej
Morbi valvulae aortae rheumatici alii

I06.9

Choroba reumatyczna zastawki aortalnej, nieokreślona
Morbus valvulae aortae rheumaticus, non specificatus

I07

Choroby reumatyczne zastawki trójdzielnej
Morbi valvulae tricuspidalis rheumatici

I07.0

Zwężenie zastawki trójdzielnej
Stenosis valvulae tricuspidalis

I07.1

Niedomykalność zastawki trójdzielnej
Insufficientia valvulae tricuspidalis

I07.2

Zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnością
Stenosis cum insufficientia valvulae tricuspidalis

I07.8

Inne choroby zastawki trójdzielnej
Morbi valvulae tricuspidalis rheumatici alii

I07.9

Choroba zastawki trójdzielnej, nieokreślona
Morbus valvulae tricuspidalis rheumaticus, non specificatus

I08

Choroby wielu zastawek
Morbi valvularum cordis multiplices

I08.0

Choroby zastawki mitralnej i zastawki aortalnej
Morbi valvularum cordis mitralium et aortae

I08.1

Choroby zastawki mitralnej i zastawki trójdzielnej
Morbi valvularum mitralium et tricuspidalium

I08.2

Choroby zastawki aortalnej i zastawki trójdzielnej
Morbi valvularum aortae et tricuspidalium

I08.3

Skojarzone choroby zastawek mitralnej, trójdzielnej i aortalnej
Morbi valvularum aortae, mitralium et tricuspidalium

I08.8

Inne choroby skojarzone wielu zastawek
Morbi valvularum multiplices alii

I08.9

Choroba wielu zastawek, nieokreślona
Morbus valvulae multiplex, non specificatus

I09

Inne reumatyczne choroby serca
Morbi cordis rheumatici alii

I09.0

Reumatyczne zapalenie mięśnia sercowego
Myocarditis rheumatica

I09.1

Reumatyczne choroby wsierdzia, zastawka nieokreślona
Endocarditis rheumatica valvulae non specificatae

I09.2

Przewlekłe reumatyczne zapalenie osierdzia
Pericarditis rheumatica chronica

I09.8

Inne określone reumatyczne choroby serca
Morbi cordis rheumatici specificati, alii

I09.9

Reumatyczna choroba serca, nieokreślona
Morbus cordis rheumaticus, non specificatus

I10-I15

Nadciśnienie tętnicze

I20-I25

Choroba niedokrwienna serca

I26-I28

Zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego

I30-I52

Inne choroby serca

I60-I69

Choroby naczyń mózgowych

I70-I79

Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych

I80-I89

Choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, niesklasyfikowane gdzie indziej

I95-I99

Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.