Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

I00-I02

Ostra choroba reumatyczna

I05-I09

Przewlekła choroba reumatyczna serca

I10-I15

Nadciśnienie tętnicze

I10

Nadciśnienie samoistne (pierwotne)
Hypertensio arterialis essentialis (primaria)

I11

Nadciśnieniowa choroba serca
Morbus cordis hypertensivus

I11.0

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, z (zastoinową) niewydolnością serca
Morbus cordis hypertensivus cum insufficientia cordis (congestiva)

I11.9

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca bez (zastoinowej) niewydolności serca
Morbus cordis hypertensivus sine insufficientia cordis (congestiva)

I12

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek
Morbus renalis hypertensivus

I12.0

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, z niewydolnością nerek
Morbus renalis hypertensivus cum insufficientia renis

I12.9

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, bez niewydolności nerek
Morbus renalis hypertensivus sine insufficientia renis

I13

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek
Morbus cordis et morbus renis hypertensivus

I13.0

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z (zastoinową) niewydolnością serca
Morbus cordis et morbus renis hypertensivus cum insufficientia cordis (congestiva)

I13.1

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z niewydolnością nerek
Morbus cordis et morbus renis hypertensivus cum insufficientia renis

I13.2

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z (zastoinową) niewydolnością serca oraz niewydolnością nerek
Morbus cordis et morbus renis hypertensivum cum insufficientia cordis (congestiva) et insuffitientia renis

I13.9

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, nieokreślona
Morbus cordis et morbus renis hypertensivus, non specificatus

I15

Nadciśnienie wtórne
Hypertensio arterialis secundaria

I15.0

Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe
Hypertensio renovascularis

I15.1

Nadciśnienie wtórne do innej patologii nerek
Hypertensio secundaria in morbis renalibus aliis

I15.2

Nadciśnienie wtórne do zaburzeń układu wewnątrzwydzielniczego
Hypertensio secundaria endocrinogenes

I15.8

Inne postacie nadciśnienia wtórnego
Hypertensio secundaria alia

I15.9

Nadciśnienie wtórne, nieokreślone
Hypertensio secundaria, non specificata

I20-I25

Choroba niedokrwienna serca

I26-I28

Zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego

I30-I52

Inne choroby serca

I60-I69

Choroby naczyń mózgowych

I70-I79

Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych

I80-I89

Choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, niesklasyfikowane gdzie indziej

I95-I99

Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.