ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

I00-I02

Ostra choroba reumatyczna

I05-I09

Przewlekła choroba reumatyczna serca

I10-I15

Nadciśnienie tętnicze

I20-I25

Choroba niedokrwienna serca

I20

Choroba niedokrwienna serca
Angina pectoris

I20.0

Choroba niedokrwienna serca niestabilna
Angina pectoris non stabilis

I20.1

Choroba niedokrwienna serca z udokumentowanym skurczem naczyń wieńcowych
Angina pectoris spastica verificata

I20.8

Inne postacie choroby niedokrwiennej serca
Angina pectoris, formae aliae

I20.9

Choroba niedokrwienna serca, nieokreślona
Angina pectoris, non specificata

I21

Ostry zawał mięśnia sercowego
Infarctus myocardii acutus

I21.0

Ostry zawał serca pełnościenny ściany przedniej
Infarctus myocardii anterioris transmuralis acutus

I21.1

Ostry zawał serca pełnościenny ściany dolnej
Infarctus myocardii inferioris transmuralis acutus

I21.2

Ostry zawał serca pełnościenny o innej lokalizacji
Infarctus myocardii transmuralis acutus, partium aliarum

I21.3

Ostry zawał serca pełnościenny o nieokreślonym umiejscowieniu
Infarctus myocardii transmuralis acutus sine loco specificato

I21.4

Ostry zawał serca podwsierdziowy
Infarctus myocardii subendocardialis acutus

I21.9

Ostry zawał serca, nieokreślony
Infarctus myocardii acutus, non specificatus

I22

Ponowny zawał serca
Infarctus myocardii recidivus

I22.0

Ponowny zawał serca ściany przedniej
Infarctus myocardii anterioris recidivus

I22.1

Ponowny ostry zawał serca ściany dolnej
Infarctus myocardii inferioris recidivus

I22.8

Ponowny ostry zawał serca o innej lokalizacji
Infarctus myocardii recidivus, partium aliarum

I22.9

Ponowny ostry zawał serca o nieokreślonym umiejscowieniu
Infarctus myocardii recidivus, partis non specificatae

I23

Niektóre powikłania występujące w czasie ostrego zawału mięśnia sercowego
Complicationes post infarctum cordis acutum

I23.0

Krwiak osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
Haemopericardium ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.1

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
Defectus septi atrialis ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.2

Ubytek przegrody międzykomorowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
Defectus septi ventriculorum ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.3

Pęknięcie ściany serca bez krwiaka osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
Ruptura parietis cordis sine haemopericardio ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.4

Pęknięcie strun ścięgnistych jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
Ruptura chordae tendineae ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.5

Pęknięcie mięśnia brodawkowatego jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
Ruptura musculi papillaris ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.6

Skrzeplina w przedsionku, uszku przedsionka i komorze jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
Thrombosis atrii, auriculae atrii et ventriculi cordis ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.8

Inne powikłania występujące w czasie ostrego zawału mięśnia sercowego
Complicationes post infarctum cordis acutum aliae

I24

Inne ostre postacie choroby niedokrwiennej serca
Morbi cordis ishaemici acuti alli

I24.0

Zakrzepica tętnicy wieńcowej bez zawału serca
Thrombosis coronaria sine infarctu myocardii

I24.1

Zespół Dresslera
Syndroma Dressler

I24.8

Inne postacie ostrej choroby niedokrwiennej serca
Morbus cordis ischaemicus acutus, formae aliae

I24.9

Ostra choroba niedokrwienna serca, nieokreślona
Morbus cordis ischaemicus acutus, non specificatus

I25

Przewlekła choroba niedokrwienna serca
Morbus cordis ischaemicus chronicus

I25.0

Choroba serca i naczyń krwionośnych w przebiegu miażdżycy
Atherosclerosis cardiovascularis

I25.1

Choroba serca w przebiegu miażdżycy
Morbus cordis atheroscleroticus

I25.2

Przebyty zawał serca
Infarctus myocardi antea

I25.3

Tętniak serca
Aneurisma cordis

I25.4

Tętniak tętnicy wieńcowej
Aneurisma arteriae coronariae

I25.5

Kardiomiopatia niedokrwienna
Cardiomyopathia ischaemica

I25.6

Nieme niedokrwienie mięśnia sercowego
Ischaemia myocardii asymptomatica

I25.8

Inne postacie przewlekłej choroby niedokrwiennej serca
Morbus cordis ischaemicus chronicus, formae aliae

I25.9

Przewlekła choroba niedokrwienna serca, nieokreślona
Morbus cordis ischaemicus chronicus, non specificatus

I26-I28

Zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego

I30-I52

Inne choroby serca

I60-I69

Choroby naczyń mózgowych

I70-I79

Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych

I80-I89

Choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, niesklasyfikowane gdzie indziej

I95-I99

Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.