ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

I00-I02

Ostra choroba reumatyczna

I05-I09

Przewlekła choroba reumatyczna serca

I10-I15

Nadciśnienie tętnicze

I20-I25

Choroba niedokrwienna serca

I26-I28

Zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego

I30-I52

Inne choroby serca

I30

Ostre zapalenie osierdzia
Pericarditis acuta

I30.0

Ostre nieokreślone samoistne zapalenie osierdzia
Pericarditis idopathica acuta, non specificata

I30.1

Zapalenie osierdzia zakaźne
Pericarditis infectiva

I30.8

Inne postacie ostrego zapalenia osierdzia
Pericarditis acuta, formae aliae

I30.9

Ostre zapalenie osierdzia, nieokreślone
Pericarditis acuta, non specificata

I31

Inne choroby osierdzia
Morbi pericardii alii

I31.0

Przewlekłe zarostowe zapalenie osierdzia
Pericarditis adhaesiva chronica

I31.1

Przewlekłe zaciskające zapalenie osierdzia
Pericarditis constrictiva chronica

I31.2

Krwiak osierdzia niesklasyfikowany gdzie indziej
Haemopericardium non alibi classificatum

I31.3

Płyn w worku osierdziowym (niezapalny)
Exudatio pericardii non inflammatoria

I31.8

Inne określone choroby osierdzia
Morbi pericardii specificati, alii

I31.9

Choroba osierdzia, nieokreślona
Morbus pericardii, non specificatus

I32*

Zapalenie osierdzia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Pericarditis in morbis alibi classificatis

I32.0*

Zapalenie osierdzia w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Pericarditis in morbis bacterialibus alibi classificatis

I32.1*

Zapalenie osierdzia w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Pericarditis in morbis infectivis et parasitariis aliis, alibi classificatis

I32.8*

Zapalenie osierdzia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Pericarditis in aliis morbis alibi classificatis

I33

Ostre i podostre zapalenie wsierdzia
Endocarditis acuta et subacuta

I33.0

Ostre i podostre zakaźne zapalenie wsierdzia
Endocarditis infectiva acuta et subacuta

I33.9

Ostre zapalenie wsierdzia, nieokreślone
Endocarditis acuta, non specificata

I34

Niereumatyczne choroby zastawki mitralnej
Morbi valvulae mitralis, non rheumatici

I34.0

Niedomykalność zastawki mitralnej
Insufficientia valvulae mitralis non rheumatica

I34.1

Wypadanie płatka zastawki mitralnej
Prolapsus valvulae mitralis

I34.2

Niereumatyczne zwężenie zastawki mitralnej
Stenosis valvulae mitralis non rheumatica

I34.8

Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki mitralnej
Morbi valvulae mitralis non rheumatici alii

I34.9

Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki mitralnej, nieokreślone
Morbus valvulae mitralis non rheumaticus, non specificatus

I35

Niereumatyczne choroby zastawki aortalnej
Morbi valvulae aortae non rheumatici

I35.0

Zwężenie zastawki aortalnej
Stenosis valvulae aortae non rheumatica

I35.1

Niedomykalność zastawki aortalnej
Insufficientia valvularum aortae non rheumatica

I35.2

Zwężenie zastawki aortalnej z niedomykalnością
Stenosis cum insufficientia valvulae aortae, non rheumatica

I35.8

Inne zaburzenia funkcji zastawki aortalnej
Morbi valvulae aortae non rheumatici alii

I35.9

Zaburzenia funkcji zastawki aortalnej, nieokreślone
Morbus valvulae aortae non rheumaticus, non specificatus

I36

Niereumatyczne choroby zastawki trójdzielnej
Morbi valvulae tricuspidalis non rheumatici

I36.0

Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej
Stenosis valvulae tricuspidalis non rheumatica

I36.1

Niereumatyczna niedomykalność zastawki trójdzielnej
Insufficientia valvulae tricuspidalis non rheumatica

I36.2

Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnością
Stenosis cum insufficientia valvulae tricuspidalis non rheumatica

I36.8

Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej
Morbi valvulae tricuspidalis non rheumatici alii

I36.9

Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej, nieokreślone
Morbus valvulae tricuspidalis non rheumaticus, non specificatus

I37

Choroby zastawki pnia płucnego
Morbi valvulae pulmonalis

I37.0

Zwężenie zastawki pnia płucnego
Stenosis valvulae pulmonalis

I37.1

Niedomykalność zastawki pnia płucnego
Insufficientia valvulae pulmonalis

I37.2

Zwężenie zastawki pnia płucnego z niedomykalnością
Stenosis cum insufficientia valvulae pulmonalis

I37.8

Inne zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego
Morbi valvulae pulmonalis alii

I37.9

Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego, nieokreślone
Morbus valvulae pulmonalis, non specificatus

I38

Zapalenie wsierdzia, zastawka nieokreślona
Endocarditis, valva non specificata

I39*

Zapalenie wsierdzia i choroby zastawek serca w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Endocarditis et morbi valvulae cordis in morbis alibi classificatis

I39.0*

Zaburzenia funkcji zastawki mitralnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi valvulae mitralis in morbis alibi classificatis

I39.1*

Zaburzenia funkcji zastawki aortalnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi valvulae aortae in morbis alibi classificatis

I39.2*

Zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi valvulae tricuspidalis in morbis alibi classificatis

I39.3*

Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi valvulae pulmonalis in morbis alibi classificatis

I39.4*

Zaburzenia funkcji wielu zastawek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi valvularum multiplicium in morbis alibi classificatis

I39.8*

Zapalenie wsierdzia, nieokreślonej zastawki, w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Endocarditis valvulae non specificatae in morbis alibi classificatis

I40

Ostre zapalenie mięśnia sercowego
Myocarditis acuta

I40.0

Zakaźne zapalenie mięśnia sercowego
Myocarditis infectiva

I40.1

Izolowane zapalenie mięśnia sercowego
Myocarditis isolata

I40.8

Inne ostre zapalenie mięśnia sercowego
Myocarditis acuta alia

I40.9

Ostre zapalenie mięśnia sercowego, nieokreślone
Myocarditis acuta, non specificata

I41*

Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Myocarditis in morbis alibi classificatis

I41.0*

Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Myocarditis in morbis bacterialibus alibi classificatis

I41.1*

Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
Myocarditis in morbis viralibus alibi classificatis

I41.2*

Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Myocarditis in morbis infectiosis et parasiticis aliis alibi classificatis

I41.8*

Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Myocarditis in morbis aliis alibi classificatis

I42

Kardiomiopatia
Cardiomyopathia

I42.0

Kardiomiopatia rozstrzeniowa
Cardiomyopathia congestiva

I42.1

Przerostowa kardiomiopatia zawężająca
Cardiomyopathia hypertrophica obstructiva

I42.2

Inne kardiomiopatie przerostowe
Cardiomyopathia hypertrophica alia

I42.3

Choroba wsierdzia (eozynofilowa)
Endomyocarditis eosinophilica

I42.4

Zwłóknienie sprężyste wsierdzia
Fibroelastosis endocardii

I42.5

Inne kardiomiopatie zaciskające
Cardiomyopathia restrictiva alia

I42.6

Kardiomiopatia alkoholowa
Cardiomyopathia alcoholica

I42.7

Kardiomiopatia spowodowana przez leki i inne czynniki zewnętrzne
Cardiomyopathia propter usum medicamentorum et factorum externorum aliorum

I42.8

Inne kardiomiopatie
Cardiomyopathiae aliae

I42.9

Kardiomiopatia, nieokreślona
Cardiomyopathia, non specificata

I43*

Kardiomiopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Cardiomyopathia in morbis alibi classificatis

I43.0*

Kardiomiopatia w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Cardiomyopathia in morbis infectivis et parasitariis alibi classificatis

I43.1*

Kardiomiopatia w przebiegu chorób metabolicznych
Cardiomyopathia in morbis metabolicis

I43.2*

Kardiomiopatia w przebiegu chorób z niedoborów pokarmowych
Cardiomyopathia in morbis nutritionalibus

I43.8*

Kardiomiopatia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Cardiomyopathia in morbis aliis alibi classificatis

I44

Blok przedsionkowo-komorowy i lewej odnogi pęczka Hisa
Block atrioventricularis et block rami sinistri

I44.0

Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia
Block atrioventricularis, gradus primus

I44.1

Blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia
Block atrioventricularis, gradus secundus

I44.2

Blok przedsionkowo-komorowy zupełny
Block atrioventricularis completus

I44.3

Inne i nieokreślone bloki przedsionkowo-komorowe
Block atrioventricularis alius et non specificatus

I44.4

Blok przedniej gałęzi lewej odnogi pęczka Hisa
Block fasciculi anterioris, rami atrioventricularis sinistri

I44.5

Blok tylnej gałęzi lewej odnogi pęczka Hisa
Block fasciculi posterioris, rami atrioventricularis sinistri

I44.6

Inny i nieokreślony blok gałęzi pęczka Hisa
Block fasciculi alterius et non specificati

I44.7

Blok lewej odnogi pęczka Hisa, nieokreślony
Block fasciculi sinistri, non specificatus

I45

Inne zaburzenia przewodzenia
Disordines systematis conductivi cordis alii

I45.0

Blok prawej odnogi pęczka Hisa
Block fasciculi dextri

I45.1

Inne i nieokreślone bloki prawej odnogi pęczka Hisa
Block fasciculi dextri alius et non specificatus

I45.2

Blok dwuwiązkowy
Block bifascicularis

I45.3

Blok trójwiązkowy
Block trifascicularis

I45.4

Nieokreślony blok wewnątrzkomorowy
Block intraventricularis, non specificatus

I45.5

Inny określony blok serca
Block cordis specificatus, alius

I45.6

Zespół preekscytacji
Syndroma praeexcitationis

I45.8

Inne określone zaburzenia przewodnictwa
Disordines systematis conductivi cordis specificati alii

I45.9

Zaburzenie przewodnictwa, nieokreślone
Disordo conductionis, non specificatus

I46

Zatrzymanie akcji serca
Institio cordis

I46.0

Zatrzymanie krążenia ze skuteczną resuscytacją
Institio cordis cum reanimatione positiva

I46.1

Nagły zgon sercowy, tak opisany
Mors cardiaca subita

I46.9

Zatrzymanie krążenia, nieokreślone
Institio cordis, non specificata

I47

Częstoskurcz napadowy
Tachycardia paraoxysmalis

I47.0

Komorowe zaburzenia rytmu typu fali nawrotowej [reentry]
Arrhytmia ventricularis paroxysmalis [„Re-entry“ arrhytmia]

I47.1

Częstoskurcz nadkomorowy
Tachycardia supraventricularis

I47.2

Częstoskurcz komorowy
Tachycardia ventricularis paroxysmalis

I47.9

Częstoskurcz napadowy, nieokreślony
Tachycardia paroxysmalis, non specificata

I48

Migotanie i trzepotanie przedsionków
Fibrillatio atriorum et fluctuatio atriorum

I49

Inne zaburzenia rytmu serca
Arrhytmiae cordis aliae

I49.0

Migotanie i trzepotanie komór
Fibrillatio ventriculorum et fluctuatio ventriculorum

I49.1

Przedwczesna depolaryzacja przedsionkowa [pobudzenie przedsionkowe]
Extrasystole supraventricularis

I49.2

Przedwczesna depolaryzacja [pobudzenie] z łącza przedsionkowo-komorowego
Extrasystole nodalis

I49.3

Przedwczesna depolaryzacja [pobudzenie] komór
Extrasystole ventricularis

I49.4

Inne i nieokreślone przedwczesne depolaryzacje [pobudzenia]
Extrasystole alia, non specificata

I49.5

Zespół chorej zatoki
Disordo sinus cordi

I49.8

Inne określone zaburzenia rytmu serca
Arrhytmiae cordis specificatae, aliae

I49.9

Zaburzenia rytmu serca, nieokreślone
Arrhytmia cordis, non specificata

I50

Niewydolność serca
Insufficientia cordis

I50.0

Niewydolność serca zastoinowa
Insufficientia cordis congestiva

I50.1

Niewydolność serca lewokomorowa
Insufficientia ventriculi sinistri

I50.9

Niewydolność serca, nieokreślona
Insufficientia cordis, non specificata

I51

Choroby serca niedokładnie określone i powikłania chorób serca
Complicationes et morbi cordis male definiti

I51.0

Ubytek przegrody serca, nabyty
Defectus septi cordis acquisitus

I51.1

Pęknięcie struny ścięgnistej niesklasyfikowane gdzie indziej
Ruptura chordae tendineae, non alibi classificata

I51.2

Pęknięcie mięśnia brodawkowatego niesklasyfikowane gdzie indziej
Ruptura musculi papillaris, non alibi classificata

I51.3

Zakrzep wewnątrzsercowy niesklasyfikowany gdzie indziej
Thrombosis intracardialis, non alibi classificata

I51.4

Zapalenie mięśnia sercowego, nieokreślone
Myocarditis, non specificata

I51.5

Zwyrodnienie mięśnia sercowego
Degeneratio myocardii

I51.6

Choroby serca i naczyń krwionośnych, nieokreślone
Morbus cardiovascularis, non specificatus

I51.7

Powiększenie serca
Cardiomegalia

I51.8

Inne niedokładnie określone choroby serca
Morbi cordis allii

I51.9

Choroba serca, nieokreślona
Morbus cordis, non specificatus

I52*

Inne zaburzenia funkcji serca w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi cordis alii in morbis alibi clasificatis

I52.0*

Inne zaburzenia funkcji serca w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi cordis alii in morbis bacterialibus alibi classificatis

I52.1*

Inne zaburzenia funkcji serca w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi cordis alii in morbis infectivis et morbis parasitariis aliis alibi classificatis

I52.8*

Inne zaburzenia funkcji serca w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi cordis alii in morbis aliis alibi classificatis

I60-I69

Choroby naczyń mózgowych

I70-I79

Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych

I80-I89

Choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, niesklasyfikowane gdzie indziej

I95-I99

Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.