Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

I00-I02

Ostra choroba reumatyczna

I05-I09

Przewlekła choroba reumatyczna serca

I10-I15

Nadciśnienie tętnicze

I20-I25

Choroba niedokrwienna serca

I26-I28

Zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego

I30-I52

Inne choroby serca

I60-I69

Choroby naczyń mózgowych

I70-I79

Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych

I70

Miażdżyca
Atherosclerosis

I70.0

Miażdżyca aorty
Atherosclerosis aortae

I70.1

Miażdżyca tętnicy nerkowej
Atherosclerosis arteriae renalis

I70.2

Miażdżyca tętnic kończyn
Atherosclerosis arteriarum extremitatum

I70.8

Miażdżyca innych tętnic
Atherosclerosis arteriarum aliarum

I70.9

Miażdżyca uogólniona i nieokreślona
Atherosclerosis generalisata, non specificata

I71

Tętniak i rozwarstwienie aorty
Aneurysma et dissectio aortae

I71.0

Tętniak rozwarstwiający aorty [dowolnego odcinka]
Dissectio aortae [quaelibet pars]

I71.1

Tętniak odcinka piersiowego aorty, pęknięty
Aneurysma aortae thoracicalis ruptum

I71.2

Tętniak odcinka piersiowego aorty, bez informacji o pęknięciu
Aneurysma aortae thoracicalis non ruptum

I71.3

Tętniak odcinka brzusznego aorty, pęknięty
Aneurysma aortae abdominalis ruptum

I71.4

Tętniak odcinka brzusznego aorty, bez informacji o pęknięciu
Aneurysma aortae abdominalis non ruptum

I71.5

Tętniak odcinka piersiowo-brzusznego aorty, pęknięty
Aneurysma aortae thoracoabdominalis ruptum

I71.6

Tętniak odcinka piersiowo-brzusznego aorty, bez informacji o pęknięciu
Aneurysma aortae thoracoabdominalis non ruptum

I71.8

Tętniak aorty o nieokreślonym umiejscowieniu, pęknięty
Aneurysma partis aortae non specificatae ruptum

I71.9

Tętniak aorty o nieokreślonym umiejscowieniu, bez informacji o pęknięciu
Aneurysma partis aortae non specificatae non ruptum

I72

Inne postacie tętniaka
Aneurysmata et dissectio alia

I72.0

Tętniak tętnicy szyjnej
Aneurysma et dissectio arteriae carotidis

I72.1

Tętniak tętnicy kończyny górnej
Aneurysma et dissectio arteriae extremitatis superioris

I72.2

Tętniak tętnicy nerkowej
Aneurysma et dissectio arteriae renalis

I72.3

Tętniak tętnicy biodrowej
Aneurysma et dissectio arteriae iliacae

I72.4

Tętniak tętnicy kończyny dolnej
Aneurysma et dissectio arteriae extremitatis inferioris

I72.8

Tętniak innych określonych tętnic
Aneurysma et dissectio arteriarum aliarum specificatarum

I72.9

Tętniak o nieokreślonym umiejscowieniu
Aneurysma et dissectio arteriae, loco non specificato

I73

Inne choroby naczyń obwodowych
Morbi vasorum periphericorum alii

I73.0

Zespół Raynauda
Syndroma Raynaud

I73.1

Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń [Buergera]
Thromboangiitis obliterans [Buerger]

I73.8

Inne określone choroby naczyń obwodowych
Morbi vasorum perifericorum specificati, alii

I73.9

Choroba naczyń obwodowych, nieokreślona
Morbus vasorum perifericorum, non specificatus

I74

Zatorowość i zakrzepica tętnicza
Embolia et thrombosis arteriarum

I74.0

Zator i zakrzep odcinka brzusznego aorty
Embolia et thrombosis aortae abdominalis

I74.1

Zator i zakrzep innych i nieokreślonych odcinków aorty
Embolia et thrombosis partium aortae aliarum et non specificatarum

I74.2

Zator i zakrzep tętnic kończyn górnych
Embolia et thrombosis arteriarum extremitatum superiorum

I74.3

Zator i zakrzep tętnic kończyn dolnych
Embolia et thrombosis arteriarum extremitatum inferiorum

I74.4

Zator i zakrzep tętnic kończyn, nieokreślony
Embolia et thrombosis arteriarum extremitatum non specificata

I74.5

Zator i zakrzep tętnicy biodrowej
Embolia et thrombosis arteriae iliacae

I74.8

Zator i zakrzep innych tętnic
Embolia et thrombosis arteriarum aliarum

I74.9

Zator i zakrzep tętnicy, nieokreślonej
Embolia et thrombosis arteriae non specificatae

I77

Inne choroby tętnic i tętniczek
Morbi arteriales et arteriolares alli

I77.0

Przetoka tętniczo-żylna, nabyta
Fistula arteriovenosa acquisita

I77.1

Zwężenie tętnicy
Stricturae arteriae

I77.2

Pęknięcie tętnicy
Ruptura arteriae

I77.3

Dysplazja włóknisto-mięśniowa tętnic
Dysplasio fibromuscularis arterialis

I77.4

Zespół ucisku tętnicy krezkowej
Syndroma compressionis arteriae coeliacae

I77.5

Martwica tętnicy
Necrosis arteriae

I77.6

Zapalenie tętnicy, nieokreślone
Arteritis, non specificata

I77.8

Inne określone zaburzenia tętnic i tętniczek
Morbi arteriales et arteriolares specificati, alii

I77.9

Zaburzenie tętnic i tętniczek, nieokreślone
Morbus arterialis et arteriolaris, non specificatus

I78

Choroby naczyń włosowatych
Morbi vasorum capillarium

I78.0

Dziedziczne, krwotoczne rozszerzenie naczyń włosowatych
Telangiectasia haemorrhagica hereditaria

I78.1

Znamię, nienowotworowe
Naevus, non neoplasticus

I78.8

Inne choroby naczyń włosowatych
Morbi vasorum capillarium alii

I78.9

Choroby naczyń włosowatych, nieokreślone
Morbus capillarius, non specificatus

I79*

Zaburzenia tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi arteriales, arteriolares et capillares in morbis alibi classificatis

I79.0*

Tętniak aorty w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Aneurysma aortae in morbis alibi classificatis

I79.1*

Zapalenie aorty w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Aortitis in morbis alibi classificatis

I79.2*

Angiopatia obwodowa w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Angiopathia peripherica in morbis alibi classificatis

I79.8*

Inne zaburzenia czynności tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi arteriales, arteriolares et capillaries alii in morbis alibi classificatis

I80-I89

Choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, niesklasyfikowane gdzie indziej

I95-I99

Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.