ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

I00-I02

Ostra choroba reumatyczna

I05-I09

Przewlekła choroba reumatyczna serca

I10-I15

Nadciśnienie tętnicze

I20-I25

Choroba niedokrwienna serca

I26-I28

Zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego

I30-I52

Inne choroby serca

I60-I69

Choroby naczyń mózgowych

I70-I79

Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych

I80-I89

Choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, niesklasyfikowane gdzie indziej

I80

Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył
Phlebitis et thrombophlebitis

I80.0

Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych kończyn dolnych
Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris superficialis

I80.1

Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żyły udowej
Phlebitis et thrombophlebitis venae femoralis

I80.2

Zapalenie i zakrzepowe zapalenie innych żył i innych naczyń głębokich kończyn dolnych
Phlebitis et thrombophlebitis vasorum profundorum aliorum membrorum inferiorum

I80.3

Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych, nieokreślone
Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris, non specificata

I80.8

Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył o innym umiejscowieniu
Phlebitis et thrombophlebitis aliorum locorum

I80.9

Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył o nieokreślonym umiejscowieniu
Phlebitis et thrombophlebitis loco non specificato

I81

Zakrzep żyły wrotnej
Thrombosis venae portae

I82

Inne zatory żylne i zakrzepica
Embolia et thrombosis venarum alia

I82.0

Zespół Budda-Chiariego
Syndroma Budd-Chiari

I82.1

Wędrujące zakrzepowe zapalenie żył
Thrombophlebitis migrans

I82.2

Zator i zakrzep żyły głównej
Embolia et thrombosis venae cavae

I82.3

Zator i zakrzep żyły nerkowej
Embolia et thrombosis venae renalis

I82.8

Zator i zakrzep innych określonych żył
Embolia et thrombosis venarum aliarum specificatarum

I82.9

Zator i zakrzep żyły, nieokreślonej
Embolia et thrombosis venae non specificatae

I83

Żylaki kończyn dolnych
Varices venarum extremitatum inferiorum

I83.0

Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem
Varices extremitatis inferioris cum ulcere

I83.1

Żylaki kończyn dolnych z zapaleniem
Varices extremitatis inferioris cum inflammatione

I83.2

Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem i zapaleniem
Varices extremitatis inferioris cum inflammatione et ulcere

I83.9

Żylaki kończyn dolnych bez owrzodzenia i zapalenia
Varices extremitatis inferioris sine ulcere sive inflammatione

I84

Hemoroidy
Haemorrhoides

I84.0

Zakrzepowe guzki krwawnicze odbytu wewnętrzne
Haemorrhoides internae thromboticae

I84.1

Guzki krwawnicze odbytu wewnętrzne z innymi powikłaniami
Haemorrhoides internae cum complicationibus aliis

I84.2

Guzki krwawnicze odbytu wewnętrzne bez powikłań
Haemorrhoides internae sine complicationibus

I84.3

Zakrzepowe guzki krwawnicze odbytu zewnętrzne
Haemorrhoides externae thromboticae

I84.4

Guzki krwawnicze odbytu zewnętrzne z innymi powikłaniami
Haemorrhoides externae cum complicationibus aliis

I84.5

Guzki krwawnicze odbytu zewnętrzne bez powikłań
Haemorrhoides externae sine complicationibus

I84.6

Pozostałość skórna po hemoroidach odbytu lub odbytnicy
Accessiones haermorrhoidum residuales dermaticae

I84.7

Nieokreślone zakrzepowe guzki krwawnicze
Haemorrhoides thromboticae, non specificatae

I84.8

Guzki krwawnicze nieokreślone z innymi powikłaniami
Haemorrhoides non specificatae cum complicationibus aliis

I84.9

Hemoroidy, nieokreślone, bez powikłań
Haemorrhoides non specificatae sine complicationibus

I85

Żylaki przełyku
Varices oesophagi

I85.0

Żylaki przełyku z krwawieniem
Varices oesophagi cum haemorrhagia

I85.9

Żylaki przełyku bez krwawienia
Varices oesophagi sine haemorragia

I86

Żylaki o innej lokalizacji
Varices locorum aliorum

I86.0

Żylaki podjęzykowe
Varices sublinguales

I86.1

Żylaki moszny
Varices scroti

I86.2

Żylaki miednicy
Varices pelvis

I86.3

Żylaki sromu
Varices vulvae

I86.4

Żylaki żołądka
Varices gastricae

I86.8

Żylaki innych określonych miejsc
Varices locorum specificatorum, aliorum

I87

Inne patologie żył
Morbi venarum alii

I87.0

Zespół po zapaleniu żył
Syndroma postthromboticum

I87.1

Ucisk żyły
Compressio venae

I87.2

Niewydolność żył (przewlekła) (obwodowa)
Insufficientia venosa (chronica)(peripherica)

I87.8

Inne określone zaburzenia funkcji żył
Morbi venarum specificati, alii

I87.9

Zaburzenia funkcji żył, nieokreślone
Morbus venae, non specificatus

I88

Nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych
Lymphadenitis non specificata

I88.0

Nieswoiste zapalenie węzłów chłonnych krezkowych
Lymphadenitis mesenterica non specificata

I88.1

Przewlekłe zapalenie węzłów chłonnych oprócz krezkowych
Lymphadenitis chronica non mesenterica

I88.8

Inne nieswoiste zapalenie węzłów chłonnych
Lymphadenitis non specificata, alia

I88.9

Nieswoiste zapalenie węzłów chłonnych, nieokreślone
Lymphadenitis, non specificata

I89

Inne niezakaźne zaburzenia naczyń i węzłów chłonnych
Morbi vasorum et nodorum lymphaticorum non infectivi, alii

I89.0

Obrzęk chłonny niesklasyfikowany gdzie indziej
Lymphoedema, non alibi classificatum

I89.1

Zapalenie naczyń chłonnych
Lymphangitis

I89.8

Inne określone niezakaźne zaburzenia naczyń chłonnych i węzłów chłonnych
Morbi vasorum et nodorum lymphaticorum non infectivi alii, specificati

I89.9

Niezakaźne zaburzenia naczyń chłonnych i węzłów chłonnych, nieokreślone
Morbi vasorum et nodorum lymphaticorum non infectivi, non specificati

I95-I99

Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4,9

Ponad 20 tys. ocen

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4,9

Ponad 20 tys. ocen

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.