Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

J00-J06

Ostre zakażenia górnych dróg oddechowych

J09-J18

Grypa i zapalenie płuc

J20-J22

Inne ostre zakażenia dolnych dróg oddechowych

J30-J39

Inne choroby górnych dróg oddechowych

J30

Naczynioruchowy i alergiczny nieżyt nosa
Rhinitis vasomotoria et rhinitis allergica

J30.0

Naczynioruchowe zapalenie błony śluzowej nosa
Rhinitis vasomotoria

J30.1

Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane pyłkami kwiatowymi
Rhinitis allergica pollinosa

J30.2

Inne sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
Rhinitis allergica saesonalis alia

J30.3

Inne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
Rhinitis allergica alia

J30.4

Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, nieokreślone
Rhinitis allergica, non specificata

J31

Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa, nosa i gardła, a także gardła
Rhinitis, nasopharingitis et pharyngitis chronica

J31.0

Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa
Rhinitis chronica

J31.1

Przewlekłe zapalenie błony śluzowej jamy nosowej i gardła
Nasopharyngitis chronica

J31.2

Przewlekłe zapalenie błony śluzowej gardła
Pharyngitis chronica

J32

Przewlekłe zapalenie zatok
Sinusitis chronica

J32.0

Przewlekłe zapalenie zatok szczękowych
Sinusitis maxillaris chronica

J32.1

Przewlekłe zapalenie zatok czołowych
Sinusitis frontalis chronica

J32.2

Przewlekłe zapalenie komórek sitowych
Sinusitis ethmoidalis chronica
Zapalenie zatok sitowych BNO
Age
Brak ograniczeń wiekowych
Sex
Brak ograniczeń płciowych

J32.3

Przewlekłe zapalenie zatok klinowych
Sinusitis sphenoidalis chronica

J32.4

Przewlekłe zapalenie wszystkich zatok przynosowych
Pansinusitis chronica

J32.8

Inne przewlekłe zapalenie zatok
Sinusitis chronica alia

J32.9

Przewlekłe zapalenie zatok, nieokreślone
Sinusitis chronica, non specificata

J33

Polip nosa
Polypus nasalis

J33.0

Polip jamy nosowej
Polypus cavi nasi

J33.1

Zwyrodnienie polipowate zatok
Degeneratio sinus nasi polypoidea

J33.8

Inne polipy zatok
Polypi sinus alius

J33.9

Polip nosa, nieokreślony
Polypus nasalis non specificatus

J34

Inne choroby nosa i zatok przynosowych
Disordines nasi et sinuum nasi alii

J34.0

Ropień, czyrak mnogi i czyrak nosa
Abscessus, furunculus et carbunculus nasi

J34.1

Torbiel i śluzowiak nosa i zatok przynosowych
Cystis et mucocele sinuum nasi

J34.2

Skrzywienie przegrody nosa
Deviatio septi nasi

J34.3

Przerost małżowin nosowych
Hypertrophia concharum nasalium

J34.8

Inne określone choroby nosa i zatok przynosowych
Disordines nasi et sinuum nasi alii, specificati

J35

Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
Morbi tonsillarum et vegetationum adenoidium chronici

J35.0

Przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych
Tonsillitis chronica

J35.1

Przerost migdałków podniebiennych
Hypertrophio tonsillarum

J35.2

Przerost migdałka gardłowego
Hyperthrophio adenoides

J35.3

Przerost migdałków podniebiennych współistniejący z przerostem migdałka gardłowego
Hypertrophio tonsillarum cum vegetatione adenoidium

J35.8

Inne przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
Morbi tonsillarum et vegetationum adenoidium chronici alii

J35.9

Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego, nieokreślone
Morbus tonsillarum et vegetationum adenoidium chronicus, non specificatus

J36

Ropień okołomigdałkowy
Abscessus peritonsillaris

J37

Przewlekłe zapalenie krtani oraz krtani i tchawicy
Laryngitis et laryngotracheitis chronica

J37.0

Przewlekłe zapalenie krtani
Laryngitis chronica

J37.1

Przewlekłe zapalenie krtani i tchawicy
Laryngotracheitis chronica

J38

Choroby strun głosowych i krtani, niesklasyfikowane gdzie indziej
Morbi plicarum vocalium et laryngis, non alibi classificati

J38.0

Porażenie strun głosowych i krtani
Paralysis plicarum vocalium et laryngis

J38.1

Polip struny głosowej i krtani
Polypus plicae vocalis et laryngis

J38.2

Guzki strun głosowych
Noduli plicarum vocalium

J38.3

Inne choroby strun głosowych
Morbi plicarum vocalium alii

J38.4

Obrzęk krtani
Oedema laryngis

J38.5

Skurcz krtani
Spasmus laryngis

J38.6

Zwężenie krtani
Stenosis laryngis

J38.7

Inne choroby krtani
Morbi laryngis alii

J39

Inne choroby górnych dróg oddechowych
Morbi tractus respiratorii superioris alii

J39.0

Ropień pozagardłowy i okołogardłowy
Abscessus retropharyngicus et parapharyngicus

J39.1

Inne ropnie gardła
Abscessus pharyngis alius

J39.2

Inne choroby gardła
Morbi pharyngis alii

J39.3

Nadwrażliwa reakcja górnych dróg oddechowych o nieokreślonym umiejscowieniu
Reactio tractus respiratorii superioris hypersensitiva, loci non specificati

J39.8

Inne określone choroby górnych dróg oddechowych
Morbi tractus respiratorii superioris alii, specificati

J39.9

Choroby górnych dróg oddechowych, nieokreślone
Morbus tractus respiratorii superioris, non specificatus

J40-J47

Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych

J60-J70

Choroby płuc wywołane przez czynniki zewnętrzne

J80-J84

Inne choroby układu oddechowego dotyczące przede wszystkim tkanki śródmiąższowej

J85-J86

Stany ropne i martwicze dolnych dróg oddechowych

J90-J94

Inne choroby opłucnej

J95-J99

Inne choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.