Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

K00-K14

Choroby jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk

K20-K31

Choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy

K20

Zapalenie przełyku
Oesophagitis

K21

Choroba refluksowa żołądkowo-przełykowa
Morbus refluxualis gastro-oesophageus

K21.0

Refluks żołądkowo-przełykowy z zapaleniem przełyku
Morbus refluxualis gastro-oesophageus cum oesophagitide

K21.9

Zarzucanie żołądkowo-przełykowe bez zapalenia przełyku
Morbus refluxualis gastro-oesophageus sine oesophagitide

K22

Inne choroby przełyku
Morbi oesophagi alii

K22.0

Achalazja wpustu
Achalasia cardialis

K22.1

Wrzód przełyku
Ulcus oesophagi

K22.2

Niedrożność przełyku
Obstructio oesophagi

K22.3

Perforacja przełyku
Perforatio oesophagi

K22.4

Dyskineza przełyku
Dyskinesia oesophagi

K22.5

Uchyłek przełyku nabyty
Diverticulum oesophagi acquisitum

K22.6

Żołądkowo-przełykowe pęknięcie śluzówki z krwawieniem
Syndroma haemorrhagica gastrooesophagica

K22.7

Przełyk Barretta
Oesophagus Barrett

K22.8

Inne określone choroby przełyku
Morbi oesophagi alii, specificati

K22.9

Choroba przełyku, nieokreślona
Morbus oesophagi, non specificatus

K23*

Zaburzenia przełyku w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi oesophagi in morbis alibi classificatis

K23.0*

Gruźlicze zapalenie przełyku (A18.8†)
Oesophagis tuberculosa

K23.1*

Przełyk olbrzymi w chorobie Chagasa (B57.3†)
Megaoesophagus in morbo Chagas

K23.8*

Zaburzenia przełyku w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi oesophagi in morbis aliis, alibi classificati

K25

Wrzód żołądka
Ulcus ventriculi

K25.0

Ostry z krwotokiem
Ulcus ventriculi, acutus cum haemorrhagia

K25.1

Ostry z perforacją
Ulcus ventriculi, acutus cum perforatione

K25.2

Ostry z krwotokiem i perforacją
Ulcus ventriculi, acutus cum haemorrhagia et perforatione

K25.3

Ostry bez krwotoku i perforacji
Ulcus ventriculi, acutus sine haemorrhagia sive perforatione

K25.4

Przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem
Ulcus ventriculi, chronicus sive non specificatus, cum haemorrhagia

K25.5

Przewlekły lub nieokreślony z perforacją
Ulcus ventriculi, chronicus sive non specificatus, cum perforatione

K25.6

Przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem i perforacją
Ulcus ventriculi, chronicus sive non specificatus, cum haemorrhagia et perforatione

K25.7

Przewlekły bez krwotoku i perforacji
Ulcus ventriculi, chronicus sine haemorrhagia sive perforatione

K25.9

Nieokreślony co do przebiegu, bez krwotoku i perforacji
Ulcus ventriculi, non specificatus ut acutus sive chronicus, sine haemorrhagia sive perforatione

K26

Wrzód dwunastnicy
Ulcus duodeni

K26.0

Ostry z krwotokiem
Ulcus duodeni, acutus cum haemorrhagia

K26.1

Ostry z perforacją
Ulcus duodeni, acutus cum perforatione

K26.2

Ostry z krwotokiem i perforacją
Ulcus duodeni, acutus cum haemorrhagia et perforatione

K26.3

Ostry bez krwotoku i perforacji
Ulcus duodeni, acutus sine haemorrhagia sive perforatione

K26.4

Przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem
Ulcus duodeni, chronicus sive non specificatus, cum haemorrhagia

K26.5

Przewlekły lub nieokreślony z perforacją
Ulcus duodeni, chronicus sive non specificatus, cum perforatione

K26.6

Przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem i perforacją
Ulcus duodeni, chronicus sive non specificatus, cum haemorrhagia et perforatione

K26.7

Przewlekły bez krwotoku i perforacji
Ulcus duodeni, chronicus sine haemorrhagia sive perforatione

K26.9

Nieokreślony co do przebiegu, bez krwotoku i perforacji
Ulcus duodeni, non specificatus ut acutus sive chronicus, sine haemorrhagia sive perforatione

K27

Wrzód trawienny o nieokreślonej lokalizacji
Ulcus pepticum, loci non specificati

K27.0

Ostry z krwotokiem
Ulcus pepticum, acutus cum haemorrhagia

K27.1

Ostry z perforacją
Ulcus pepticum, acutus cum perforatione

K27.2

Ostry z krwotokiem i perforacją
Ulcus pepticum, acutus cum haemorrhagia et perforatione

K27.3

Ostry bez krwotoku i perforacji
Ulcus pepticum, acutus sine haemorrhagia sive perforatione

K27.4

Przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem
Ulcus pepticum, chronicus sive non specificatus, cum haemorrhagia

K27.5

Przewlekły lub nieokreślony z perforacją
Ulcus pepticum, chronicus sive non specificatus, cum perforatione

K27.6

Przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem i perforacją
Ulcus pepticum, chronicus sive non specificatus, cum haemorrhagia et perforatione

K27.7

Przewlekły bez krwotoku i perforacji
Ulcus pepticum, chronicus sine haemorrhagia sive perforatione

K27.9

Nieokreślony co do przebiegu, bez krwotoku i perforacji
Ulcus pepticum, non specificatus ut acutus sive chronicus, sine haemorrhagia sive perforatione

K28

Wrzód żołądka i jelita czczego
Ulcus gastrojejunale

K28.0

Ostry z krwotokiem
Ulcus gastrojejunale, acutus cum haemorrhagia

K28.1

Ostry z perforacją
Ulcus gastrojejunale, acutus cum perforatione

K28.2

Ostry z krwotokiem i perforacją
Ulcus gastrojejunale, acutus cum haemorrhagia et perforatione

K28.3

Ostry bez krwotoku i perforacji
Ulcus gastrojejunale, acutus sine haemorrhagia sive perforatione

K28.4

Przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem
Ulcus gastrojejunale, chronicus sive non specificatus, cum haemorrhagia

K28.5

Przewlekły lub nieokreślony z perforacją
Ulcus gastrojejunale, chronicus sive non specificatus, cum perforatione

K28.6

Przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem i perforacją
Ulcus gastrojejunale, chronicus sive non specificatus, cum haemorrhagia et perforatione

K28.7

Przewlekły bez krwotoku i perforacji
Ulcus gastrojejunale, chronicus sine haemorrhagia sive perforatione

K28.9

Nieokreślony co do przebiegu, bez krwotoku i perforacji
Ulcus gastrojejunale, non specificatus ut acutus sive chronicus, sine haemorrhagia sive perforatione

K29

Zapalenie żołądka i dwunastnicy
Gastritis et duedenitis

K29.0

Ostre krwotoczne zapalenie żołądka
Gastritis haemorrhagica acuta

K29.1

Inne ostre zapalenie żołądka
Gastritis acuta alia

K29.2

Alkoholowe zapalenie żołądka
Gastritis alcoholica

K29.3

Przewlekłe powierzchowne zapalenie żołądka
Gastritis superficialis chronica

K29.4

Przewlekłe zanikowe zapalenie żołądka
Gastritis atrophica chronica

K29.5

Przewlekłe zapalenie żołądka, nieokreślone
Gastritis chronica, non specificata

K29.6

Inne zapalenia żołądka
Gastritis alia

K29.7

Zapalenie żołądka, nieokreślone
Gastritis, non specificata

K29.8

Zapalenie dwunastnicy
Duodenitis

K29.9

Zapalenie żołądka i dwunastnicy, nieokreślone
Gastroduodenitis, non specificata

K30

Dyspepsja
Dyspepsia

K31

Inne choroby żołądka i dwunastnicy
Morbi ventriculi et morbi duodeni alii

K31.0

Ostra rozstrzeń żołądka
Dilatatio ventriculi acuta

K31.1

Zwężenie przerostowe odźwiernika dorosłych
Stenosis pylori hypertrophica adultorum

K31.2

Przewężenie klepsydrowate lub zwężenie żołądka
Strictura et stenosis ventriculi formae horologii arenarii

K31.3

Skurcz odźwiernika niesklasyfikowany gdzie indziej
Pylorospasmus, non alibi classificatus

K31.4

Uchyłek żołądka
Diverticulum ventriculi

K31.5

Niedrożność dwunastnicy
Obstructio duodeni

K31.6

Przetoka żołądka lub dwunastnicy
Fistula ventriculi et fistula duodeni

K31.7

Polip żołądka i dwunastnicy
Polypus ventriculi et duodeni

K31.8

Inne określone choroby żołądka i dwunastnicy
Morbi ventriculi et morbi duodeni alii, specificati

K31.9

Choroba żołądka i dwunastnicy, nieokreślona
Morbus ventriculi et morbus duodeni, non specificatus

K35-K38

Choroby wyrostka robaczkowego

K40-K46

Przepuklina

K50-K52

Niezakaźne zapalenie jelita cienkiego i grubego

K55-K63

Inne choroby jelit

K65-K67

Choroby otrzewnej

K70-K77

Choroby wątroby

K80-K87

Choroby pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i trzustki

K90-K93

Inne choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.