ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

K00-K14

Choroby jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk

K20-K31

Choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy

K35-K38

Choroby wyrostka robaczkowego

K40-K46

Przepuklina

K50-K52

Niezakaźne zapalenie jelita cienkiego i grubego

K55-K63

Inne choroby jelit

K55

Naczyniowe choroby jelit
Morbi intestini vasculares

K55.0

Ostre naczyniowe zaburzenia jelit
Morbi intestini vasculares acuti

K55.1

Przewlekłe naczyniowe zaburzenia jelit
Morbi intestini vasculares chronici

K55.2

Angiodysplazja jelita grubego
Angiodysplasia coli

K55.8

Inne naczyniowe zaburzenia jelit
Morbi intestini vasculares alii

K55.9

Naczyniowe zaburzenia jelit, nieokreślone
Morbus intestini vascularis, non specificatus

K56

Niedrożność porażenna i niedrożność jelit bez przepukliny
Ileus paralyticus et obstructio intestinalis, sine hernia

K56.0

Niedrożność porażenna jelit
Ileus paralyticus

K56.1

Wgłobienie
Incarceratio

K56.2

Skręt jelita
Volvulus

K56.3

Niedrożność spowodowana przez kamień żółciowy
Ileus cholelithiatica

K56.4

Inne postacie niedrożności jelitowej
Impactio intestini alia

K56.5

Zrosty jelitowe z niedrożnością
Adhaesiones intestini obstructionales

K56.6

Inne i nieokreślone postacie niedrożności jelitowej
Ileus alius, non specificatus

K56.7

Niedrożność jelitowa, nieokreślona
Ileus, non specificatus

K57

Choroba uchyłkowa jelita
Diverticulosis intestini

K57.0

Choroba uchyłkowa jelita cienkiego z perforacją i ropniem
Diverticulosis intestini tenuis perforans cum abscessu

K57.1

Choroba uchyłkowa jelita cienkiego bez perforacji i ropnia
Diverticulosis intestini tenuis non perforans sine abscessu

K57.2

Choroba uchyłkowa jelita grubego z perforacją i ropniem
Diverticulosis coli perforans cum abscessu

K57.3

Choroba uchyłkowa jelita grubego bez perforacji i ropnia
Diverticulosis coli non perforans cum abscessu

K57.4

Choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego z perforacją i ropniem
Diverticulosis intestini tenuis et coli perforans cum abscessu

K57.5

Choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego bez perforacji i ropnia
Diverticulosis intestini tenuis et coli non perforans sine abscessu

K57.8

Choroba uchyłkowa nieokreślonego odcinka jelita z perforacją i ropniem
Diverticulosis intestini, partis non specificatae, perforans cum abscessu

K57.9

Choroba uchyłkowa nieokreślonego odcinka jelita bez perforacji i ropnia
Diverticulosis intestini, partis non specificatae, non perforans sine abscessu

K58

Zespół jelita drażliwego
Syndroma intestini irritabilis

K58.0

Zespół jelita drażliwego z biegunką
Syndroma intestini irritabilis cum diarrhoea

K58.9

Zespół jelita drażliwego bez biegunki
Syndroma intestini irritabilis sine diarrhoea

K59

Inne czynnościowe zaburzenia jelitowe
Dysfunctiones intestinales aliae

K59.0

Zaparcie
Opstipatio

K59.1

Biegunka czynnościowa
Diarrhoea functionalis

K59.2

Jelito neurogenne, niesklasyfikowane gdzie indziej
Intestinum neurogenes non alibi classificatum

K59.3

Okrężnica olbrzymia, niesklasyfikowana gdzie indziej
Megacolon, non alibi classificatum

K59.4

Kurcz odbytu
Spasmus analis

K59.8

Inne określone czynnościowe zaburzenia jelit
Dysfunctiones intestinales aliae, specificati

K59.9

Czynnościowe zaburzenia jelit, nieokreślone
Dysfunctio intestinalis, non specificatus

K60

Szczelina i przetoka odbytnicy i okolicy odbytu
Fissura et fistula regionis analis et rectalis

K60.0

Ostra szczelina odbytu
Fissura ani acuta

K60.1

Przewlekła szczelina odbytu
Fissura ani chronica

K60.2

Szczelina odbytu, nieokreślona
Fissura ani, non specificata

K60.3

Przetoka odbytu
Fistula ani

K60.4

Przetoka odbytnicza
Fistula recti

K60.5

Przetoka odbytowo-odbytnicza
Fistula anorectalis

K61

Ropień okolicy odbytu i odbytnicy
Abscessus regionis analis et rectalis

K61.0

Ropień odbytu
Abscessus ani

K61.1

Ropień odbytniczy
Abscessus recti

K61.2

Ropień odbytniczo-odbytowy
Abscessus anorectalis

K61.3

Ropień kulszowo-odbytniczy
Abscessus ischiorectalis

K61.4

Ropień wewnątrzzwieraczowy
Abscessus intrasphinctericus

K62

Inne choroby odbytu i odbytnicy
Morbi ani et morbi recti alii

K62.0

Polip odbytu
Polypus ani

K62.1

Polip odbytnicy
Polypus recti

K62.2

Wypadnięcie odbytu
Prolapsus ani

K62.3

Wypadnięcie odbytnicy
Prolapsus recti

K62.4

Zwężenie odbytu i odbytnicy
Stenosis ani et recti

K62.5

Krwawienie z odbytu i odbytnicy
Haemorrhagia ani et recti

K62.6

Wrzód odbytu i odbytnicy
Ulcus ani et recti

K62.7

Popromienne zapalenie prostnicy
Proctitis radiationalis

K62.8

Inne określone choroby odbytu i odbytnicy
Morbi ani et recti alii specificati

K62.9

Choroba odbytu i odbytnicy, nieokreślona
Morbus ani et recti, non specificatus

K63

Inne choroby jelit
Morbi intestini alii

K63.0

Ropień jelita
Abscessus intestini

K63.1

Perforacja jelita (nieurazowa)
Perforatio intestini (non traumatica)

K63.2

Przetoka jelitowa
Fistula intestini

K63.3

Wrzód jelita
Ulcus intestini

K63.4

Opadnięcie trzewi
Enteroptosis

K63.5

Polip okrężnicy
Polypus coli

K63.8

Inne określone choroby jelit
Morbi intestini alii, specificati

K63.9

Choroba jelita, nieokreślona
Morbus intestini, non specificatus

K65-K67

Choroby otrzewnej

K70-K77

Choroby wątroby

K80-K87

Choroby pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i trzustki

K90-K93

Inne choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.