ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

K00-K14

Choroby jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk

K20-K31

Choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy

K35-K38

Choroby wyrostka robaczkowego

K40-K46

Przepuklina

K50-K52

Niezakaźne zapalenie jelita cienkiego i grubego

K55-K63

Inne choroby jelit

K65-K67

Choroby otrzewnej

K65

Zapalenie otrzewnej
Peritonitis

K65.0

Ostre zapalenie otrzewnej
Peritonitis acuta

K65.8

Inne zapalenie otrzewnej
Peritonitis alia

K65.9

Zapalenie otrzewnej, nieokreślone
Peritonitis non specificata

K66

Inne choroby otrzewnej
Morbi peritonaei alii

K66.0

Zrosty otrzewnowe
Adhaesiones peritonaei

K66.1

Krwiak otrzewnej
Haemoperitonaeum

K66.8

Inne określone zaburzenia otrzewnej
Morbi peritonaei alii, specificati

K66.9

Choroby otrzewnej, nieokreślone
Morbus peritonaei, non specificatus

K67*

Zaburzenia otrzewnej w przebiegu chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi peritonaei in morbis infectivis alibi classificatis

K67.0*

Zapalenie otrzewnej wywołane przez Chlamydia (A74.8†)
Peritonitis chlamydialis

K67.1*

Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej (A54.8†)
Peritonitis gonococcica

K67.2*

Kiłowe zapalenie otrzewnej (A52.7†)
Peritonitis syphilitica

K67.3*

Gruźlicze zapalenie otrzewnej (A18.3†)
Peritonitis tuberculosa

K67.8*

Inne zaburzenia otrzewnej w przebiegu chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi peritonaei alii in morbis infectivis alibi classificatis

K70-K77

Choroby wątroby

K80-K87

Choroby pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i trzustki

K90-K93

Inne choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.