ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

K00-K14

Choroby jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk

K20-K31

Choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy

K35-K38

Choroby wyrostka robaczkowego

K40-K46

Przepuklina

K50-K52

Niezakaźne zapalenie jelita cienkiego i grubego

K55-K63

Inne choroby jelit

K65-K67

Choroby otrzewnej

K70-K77

Choroby wątroby

K80-K87

Choroby pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i trzustki

K80

Kamica żółciowa
Cholelithiasis

K80.0

Kamica pęcherzyka żółciowego z ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowego
Cholelithiasis et cholecystitis acuta

K80.1

Kamica pęcherzyka żółciowego z innym zapaleniem pęcherzyka żółciowego
Cholelithiasis et cholecystitis alia

K80.2

Kamica pęcherzyka żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego
Calculus vesicae felleae sine cholecystitide

K80.3

Kamica przewodu żółciowego z zapaleniem dróg żółciowych
Calculus ductus billiaris cum cholangitide

K80.4

Kamica przewodu żółciowego z zapaleniem pęcherzyka żółciowego
Calculus ductus billiaris cum cholecystitide

K80.5

Kamica przewodu żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych
Calculus ductus billiaris sine cholangitide sive cholecystitide

K80.8

Inne postacie kamicy żółciowej
Cholelithiasis alia

K81

Zapalenie pęcherzyka żółciowego
Cholecystitis

K81.0

Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego
Cholecystitis acuta

K81.1

Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego
Cholecystitis chronica

K81.8

Inne zapalenie pęcherzyka żółciowego
Cholecystitis alia

K81.9

Zapalenie pęcherzyka żółciowego, nieokreślone
Cholecystitis, non specificata

K82

Inne choroby pęcherzyka żółciowego
Morbi vesicae felleae alii

K82.0

Niedrożność pęcherzyka żółciowego
Obstructio vesicae felleae

K82.1

Wodniak pęcherzyka żółciowego
Hydrops vesicae felleae

K82.2

Perforacja pęcherzyka żółciowego
Perforatio vesicae felleae

K82.3

Przetoka pęcherzyka żółciowego
Fistula vesicae felleae

K82.4

Zwyrodnienie cholesterolowe pęcherzyka żółciowego
Cholesterolosis vesicae felleae

K82.8

Inne określone choroby pęcherzyka żółciowego
Morbi vesicae felleae alii, specificati

K82.9

Choroba pęcherzyka żółciowego, nieokreślona
Morbus vesicae felleae, non specificatus

K83

Inne choroby dróg żółciowych
Morbi tracti biliares alii

K83.0

Zapalenie dróg żółciowych
Cholangitis

K83.1

Niedrożność przewodów żółciowych
Occlusio ductus biliaris

K83.2

Perforacja przewodów żółciowych
Perforatio ductus biliaris

K83.3

Przetoka przewodów żółciowych
Fistula ductus biliaris

K83.4

Kurcz zwieracza Oddiego
Spasmus sphincteris Oddi

K83.5

Torbiel żółciowa
Cystis biliaris

K83.8

Inne określone choroby przewodów żółciowych
Morbi tracti biliares alii, specificati

K83.9

Choroba przewodów żółciowych, nieokreślona
Morbus tractus biliaris, non specificatus

K85

Ostre zapalenie trzustki
Pancreatitis acuta

K85.0

Idiopatyczne ostre zapalenie trzustki
Pancreatitis acuta idiopathica

K85.1

Żółciowe ostre zapalenie trzustki
Pancreatitis acuta biliaris

K85.2

Alkoholowe ostre zapalenie trzustki
Pancreatitis acuta alcoholica

K85.3

Polekowe ostre zapalenie trzustki
Pancreatitis acuta medicamentosa

K85.8

Inne postacie ostrego zapalenia trzustki
Pancreatitis acuta alia

K85.9

Ostre zapalenie trzustki, nieokreślone
Pancreatitis acuta, non specificata

K86

Inne choroby trzustki
Morbi pancreatis alii

K86.0

Alkoholowe przewlekłe zapalenie trzustki
Pancreatitis alcoholica chronica

K86.1

Inne postacie przewlekłego zapalenia trzustki
Pancreatitis chronica alia

K86.2

Torbiel trzustki
Cystis pancreatis

K86.3

Torbiel rzekoma trzustki
Pseudocystis pancreatis

K86.8

Inne określone choroby trzustki
Morbi pancreatis alii, specificati

K86.9

Choroba trzustki, nieokreślona
Morbus pancreatis, non specificatus

K87*

Zaburzenia pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i trzustki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi vesicae felleae, ductuum biliarium et pancreatis in morbis alibi classificatis

K87.0*

Zaburzenia pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi vesicae felleae et ductuum biliarium in morbis alibi classificatis

K87.1*

Zaburzenia trzustki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi pancreatis in morbis alibi classificatis

K90-K93

Inne choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4,9

Ponad 20 tys. ocen

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4,9

Ponad 20 tys. ocen

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.