ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

N00-N08

Choroby kłębuszków nerkowych

N10-N16

Choroby cewkowo-śródmiąższowe nerek

N17-N19

Niewydolność nerek

N20-N23

Kamica moczowa

N25-N29

Inne zaburzenia nerki i moczowodu

N30-N39

Inne choroby układu moczowego

N40-N51

Choroby męskich narządów płciowych

N60-N64

Choroby piersi

N70-N77

Choroby zapalne narządów miednicy u kobiet

N70

Zapalenie jajowodów i jajników
Salpingitis et oophoritis

N70.0

Ostre zapalenie jajowodów i jajników
Salpingitis et oophoritis acuta

N70.1

Przewlekłe zapalenie jajowodów i jajników
Salpingitis et oophoritis chronica

N70.9

Zapalenie jajowodów i jajników, nieokreślone
Salpingitis et oophoritis, non specificata

N71

Choroby zapalne macicy, z wyłączeniem szyjki
Endometris, sine cervice

N71.0

Ostra choroba zapalna macicy
Endometritis acuta

N71.1

Przewlekła choroba zapalna macicy
Endometritis chronica

N71.9

Choroba zapalna macicy, nieokreślona
Endometritis, non specificata

N72

Zapalenie szyjki macicy
Cervicitis uteri

N73

Inne choroby zapalne miednicy u kobiet
Morbi inflammatorii pelvici feminae alii

N73.0

Ostre zapalenie przymacicza i tkanki łącznej miednicy u kobiet
Parametritis et cellulitis (phlegmone) pelvis acuta

N73.1

Przewlekłe zapalenie przymacicza i tkanki łącznej miednicy u kobiet
Parametritis et cellulitis (phlegmone) pelvis chronica

N73.2

Nieokreślone zapalenie przymacicza i tkanki łącznej miednicy u kobiet
Parametritis et cellulitis (phlegmone) pelvis, non specificata

N73.3

Ostre zapalenie otrzewnej miednicy u kobiet
Pelvioperitonitis feminae acuta

N73.4

Przewlekłe zapalenie otrzewnej miednicy u kobiet
Pelvioperitonitis feminae chronica

N73.5

Zapalenie otrzewnej miednicy u kobiet, nieokreślone
Pelvioperitonitis feminae, non specificata

N73.6

Zrosty otrzewnej miednicy u kobiet
Adhaesiones peritonaei pelvis feminae

N73.8

Inne określone choroby zapalne miednicy u kobiet
Morbi inflammatorii pelvici feminae alii, specificati

N73.9

Choroby zapalne miednicy u kobiet, nieokreślone
Morbus inflammatorius pelvici feminae, non specificatus

N74*

Choroba zapalna miednicy u kobiet w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Disordines inflammatorii organorum feminae intrapelvicorum in morbis alibi classificatis

N74.0*

Zakażenie gruźlicze szyjki macicy (A18.1†)
Cervicitis uteri tuberculosa (A18.1+)

N74.1*

Gruźlicze zapalenie miednicy u kobiet (A18.1†)
Pelvioperitonitis feminae tuberculosa (A18.1+)

N74.2*

Kiłowe zapalenie miednicy u kobiet (A51.4†, A52.7†)
Pelvioperitonitis feminae syphilitica (A51.4+, A52.7+)

N74.3*

Rzeżączkowe zapalenie miednicy u kobiet (A54.2†)
Pelvioperitonitis feminae gonococcica (A54.2+)

N74.4*

Chlamydiowe zapalenie miednicy u kobiet (A56.1†)
Pelvioperitonitis feminae chlamidialis (A56.1+)

N74.8*

Zapalenia miednicy u kobiet w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Disordines inflammatorii organorum feminae intrapelvicorum in morbis aliis alibi classificatis

N75

Choroby gruczołu Bartholina
Morbi glandulae Bartholin

N75.0

Torbiel gruczołu przedsionkowego większego
Cystis glandulae Bartholin

N75.1

Ropień gruczołu przedsionkowego większego
Abscessus glandulae Bartholin

N75.8

Inne choroby gruczołu przedsionkowego większego
Morbi glandulae Bartholin alii

N75.9

Choroba gruczołu przedsionkowego większego, nieokreślona
Morbus glandulae Bartholin, non specificatus

N76

Inne zapalenia pochwy i sromu
Inflammationes vaginae et vulvae aliae

N76.0

Ostre zapalenie pochwy
Vaginitis acuta

N76.1

Podostre i przewlekłe zapalenie pochwy
Vaginitis subacuta et chronica

N76.2

Ostre zapalenie sromu
Vulvitis acuta

N76.3

Podostre i przewlekłe zapalenie sromu
Vulvitis subacuta et chronica

N76.4

Ropień sromu
Abscessus vulvae

N76.5

Owrzodzenie pochwy
Ulceratio vaginae

N76.6

Owrzodzenie sromu
Ulceratio vulvae

N76.8

Inne określone stany zapalne pochwy i sromu
Inflammationes vaginae et vulvae aliae, specificatae

N77*

Owrzodzenia i zmiany zapalne pochwy i sromu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Ulceratio et inflammatio vulvovaginalis in morbis alibi classificatis

N77.0*

Owrzodzenie sromu w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Ulceratio vulvae in morbis infectivis et parasitariis, alibi classificatis

N77.1*

Zapalenie pochwy, zapalenie sromu oraz zapalenie sromu i pochwy w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Vaginitis, vulvitis et vulvovaginitis in morbis infectivis et mparasitariis, alibi classificatis

N77.8*

Owrzodzenie i zapalenie sromu i pochwy w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Ulceratio et inflammatio vulvovaginalis in morbis aliis alibi classificatis

N80-N98

Niezapalne choroby żeńskiego układu rozrodczego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.