ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

R00-R09

Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu krążenia i układu oddechowego

R10-R19

Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu pokarmowego i jamy brzusznej

R20-R23

Objawy i cechy chorobowe dotyczące skóry i tkanki podskórnej

R25-R29

Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu nerwowego i mięśniowo­‑szkieletowego

R30-R39

Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu moczowego

R40-R46

Objawy i cechy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego i zachowania

R47-R49

Objawy i cechy chorobowe dotyczące mowy i głosu

R50-R69

Objawy i cechy chorobowe ogólne

R70-R79

Nieprawidłowe wyniki badań krwi, bez rozpoznania

R80-R82

Nieprawidłowe wyniki badań moczu, bez rozpoznania

R83-R89

Nieprawidłowe wyniki badań innych płynów ustrojowych, substancji i tkanek, bez rozpoznania

R90-R94

Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych i czynnościowych, bez rozpoznania

R95-R99

Niedokładnie określone lub nieznane przyczyny zgonu

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.