ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

R00-R09

Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu krążenia i układu oddechowego

R10-R19

Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu pokarmowego i jamy brzusznej

R20-R23

Objawy i cechy chorobowe dotyczące skóry i tkanki podskórnej

R20

Zaburzenia czucia skórnego
Disordines sensibilitatis cutis

R20.0

Brak czucia
Anaesthesia cutis

R20.1

Osłabienie czucia
Hypoaesthesia cutis

R20.2

Parestezje
Paraesthesia cutis

R20.3

Przeczulica
Hyperaesthesia

R20.8

Inne i nieokreślone zaburzenia czucia skórnego
Disordines sensibilitatis cutis aliae, non specificatae

R21

Rumień i inne nieswoiste wysypki skórne
Urticaria et exanthemata cutis alia

R22

Umiejscowiony obrzęk, guzek, guz skóry i tkanki podskórnej
Intumescentia et tumefactia localisata cutis et subcutis

R22.0

Zlokalizowany obrzęk, guz i guzek w obrębie głowy
Intumescentia cutis et subcutis capitis

R22.1

Zlokalizowany obrzęk, guz i guzek w obrębie szyi
Intumescentia cutis et subcutis colli

R22.2

Zlokalizowany obrzęk, guz i guzek w obrębie tułowia
Intumescentia cutis et subcutis trunci

R22.3

Zlokalizowany obrzęk, guz i guzek w obrębie kończyny górnej
Intumescentia cutis et subcutis extremitatis superioris

R22.4

Zlokalizowany obrzęk, guz i guzek w obrębie kończyny dolnej
Intumescentia cutis et subcutis extremitatis inferioris

R22.7

Zlokalizowany obrzęk, guz i guzek w wielu okolicach
Intumescentia cutis et subcutis, locorum variorum multiplicium

R22.9

Zlokalizowany obrzęk, guz i guzek, nieokreślony
Intumescentia cutis et subcutis, non specificata

R23

Inne zmiany skórne
Mutationes cutis aliae

R23.0

Sinica
Cyanosis

R23.1

Bladość
Pallor

R23.2

Zaczerwienienie twarzy
Erythema subitum

R23.3

Samoistne wybroczyny
Ecchymoses spontaneae

R23.4

Zmiany w utkaniu skóry
Mutationes structurae cutis

R23.8

Inne i nieokreślone zmiany skórne
Mutationes cutis aliae et non specificatae

R25-R29

Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu nerwowego i mięśniowo­‑szkieletowego

R30-R39

Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu moczowego

R40-R46

Objawy i cechy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego i zachowania

R47-R49

Objawy i cechy chorobowe dotyczące mowy i głosu

R50-R69

Objawy i cechy chorobowe ogólne

R70-R79

Nieprawidłowe wyniki badań krwi, bez rozpoznania

R80-R82

Nieprawidłowe wyniki badań moczu, bez rozpoznania

R83-R89

Nieprawidłowe wyniki badań innych płynów ustrojowych, substancji i tkanek, bez rozpoznania

R90-R94

Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych i czynnościowych, bez rozpoznania

R95-R99

Niedokładnie określone lub nieznane przyczyny zgonu

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4,9

Ponad 20 tys. ocen

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4,9

Ponad 20 tys. ocen

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.