Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

R00-R09

Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu krążenia i układu oddechowego

R10-R19

Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu pokarmowego i jamy brzusznej

R20-R23

Objawy i cechy chorobowe dotyczące skóry i tkanki podskórnej

R25-R29

Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu nerwowego i mięśniowo­‑szkieletowego

R30-R39

Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu moczowego

R40-R46

Objawy i cechy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego i zachowania

R47-R49

Objawy i cechy chorobowe dotyczące mowy i głosu

R50-R69

Objawy i cechy chorobowe ogólne

R70-R79

Nieprawidłowe wyniki badań krwi, bez rozpoznania

R70

Przyspieszone opadanie krwinek czerwonych i zaburzenia lepkości osocza
Hypersedimentatio erythrocytorum acuta et disordines viscositatis plasmatis

R70.0

Przyspieszone opadanie krwinek czerwonych
Hypersedimentatio

R70.1

Zaburzenia lepkości osocza
Hyperviscositas

R71

Nieprawidłowości dotyczące krwinek czerwonych
Disordines erythrocytorum

R72

Nieprawidłowości dotyczące krwinek białych, niesklasyfikowane gdzie indziej
Abnormitas leucocytorum non alibi classificata

R73

Podwyższone stężenie glukozy we krwi
Hyperglycaemia

R73.0

Nieprawidłowe wyniki testu tolerancji glukozy
Gradus glycosi abnormalis (test)

R73.9

Hiperglikemia, nieokreślona
Hyperglycaemia, non specificata

R74

Nieprawidłowa aktywność enzymów w surowicy krwi
Gradus seroenzymarum abnormalis

R74.0

Podwyższona aktywność transaminazy i dehydrogenazy mleczanowej [LDH]
Hypertransaminases et hyperdehydrogenases acidi lactei (LDH)

R74.8

Nieprawidłowa aktywność innych enzymów w surowicy krwi
Gradus seroenzymarum aliarum abnormalis

R74.9

Nieprawidłowa aktywność nieokreślonych enzymów w surowicy krwi
Gradus seroenzymarum abnormalis, non specificatus

R75

Wyniki badań laboratoryjnych wskazujące na zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]
Informationes laboratorii de humanae immunodeficientiae viro (HIV)

R76

Inne nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych surowicy krwi
Abnormitates seroimmunologicae aliae

R76.0

Podwyższony poziom przeciwciał
Vibratio anticorporum acuta

R76.1

Nieprawidłowy wynik testu tuberkulinowego
Reactio abnormalis in proba tuberculini

R76.2

Fałszywie dodatni kiłowy test serologiczny
Reactio serologica syphilitica falsepositiva

R76.8

Inne określone nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych surowicy krwi
Abnormitates seroimmunologicae aliae, specificatae

R76.9

Nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych surowicy krwi, nieokreślone
Abnormitas immunologica, non specificata

R77

Inne zaburzenia dotyczące białek osocza
Disordines proteini in sanguine alii

R77.0

Zaburzenia dotyczące albumin
Disordo albumini

R77.1

Zaburzenia dotyczące globulin
Disordo globulini

R77.2

Zaburzenia dotyczące alfafetoproteiny
Disordo alfafetoproteini

R77.8

Inne określone nieprawidłowości białek osocza
Disordines proteini in sanguine alii, specificati

R77.9

Nieprawidłowości białek osocza, nieokreślone
Disordo proteini in sanguine, non specificatus

R78

Stwierdzenie obecności leków lub innych substancji normalnie niewystępujących we krwi
Medicamenta et substantiae in sanguine, quae normale non sunt, aliae

R78.0

Stwierdzenie obecności alkoholu we krwi
Alcoholaemia

R78.1

Stwierdzenie obecności opiatów we krwi
Opiataemia

R78.2

Stwierdzenie obecności kokainy we krwi
Cocainaemia

R78.3

Stwierdzenie obecności substancji halucynogennych we krwi
Hallucinogenaemia

R78.4

Stwierdzenie obecności substancji o działaniu uzależniającym we krwi
Medicamenta narcotica in sanguine, cum potentia additiva, alia

R78.5

Stwierdzenie obecności leków psychotropowych we krwi
Medicamentum psychotropicum in sanguine

R78.6

Stwierdzenie obecności steroidów we krwi
Steroidaemia

R78.7

Stwierdzenie obecności nieprawidłowego stężenia metali ciężkich we krwi
Hypermetallaemia

R78.8

Stwierdzenie obecności innych substancji normalnie niewystępujących we krwi
Substantiae in sanguine, quae normale non sunt, aliae, specificatae

R78.9

Stwierdzenie obecności nieokreślonych substancji normalnie niewystępujących we krwi
Substantiae in sanguine, quae normale non sunt, non specificata

R79

Inne patologiczne wyniki badań biochemicznych
Chemicaemiae abnormales aliae

R79.0

Nieprawidłowy poziom składników mineralnych we krwi
Disordo mineralium in sanguine

R79.8

Inne określone nieprawidłowości badań biochemicznych krwi
Chemicaemiae abnormales aliae, specificatae

R79.9

Nieprawidłowe wyniki badań biochemicznych krwi, nieokreślone
Chemicaemia abnormalis, non specificata

R80-R82

Nieprawidłowe wyniki badań moczu, bez rozpoznania

R83-R89

Nieprawidłowe wyniki badań innych płynów ustrojowych, substancji i tkanek, bez rozpoznania

R90-R94

Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych i czynnościowych, bez rozpoznania

R95-R99

Niedokładnie określone lub nieznane przyczyny zgonu

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.