Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

R00-R09

Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu krążenia i układu oddechowego

R10-R19

Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu pokarmowego i jamy brzusznej

R20-R23

Objawy i cechy chorobowe dotyczące skóry i tkanki podskórnej

R25-R29

Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu nerwowego i mięśniowo­‑szkieletowego

R30-R39

Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu moczowego

R40-R46

Objawy i cechy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego i zachowania

R47-R49

Objawy i cechy chorobowe dotyczące mowy i głosu

R50-R69

Objawy i cechy chorobowe ogólne

R70-R79

Nieprawidłowe wyniki badań krwi, bez rozpoznania

R80-R82

Nieprawidłowe wyniki badań moczu, bez rozpoznania

R83-R89

Nieprawidłowe wyniki badań innych płynów ustrojowych, substancji i tkanek, bez rozpoznania

R90-R94

Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych i czynnościowych, bez rozpoznania

R95-R99

Niedokładnie określone lub nieznane przyczyny zgonu

R95

Zespół nagłej śmierci niemowląt
Mors infantis subita

R96

Inny nagły zgon z nieznanej przyczyny
Mors subita alia, causa ignota

R96.0

Zgon natychmiastowy
Mors peracuta

R96.1

Zgon w okresie pierwszych 24 godzin od pojawienia się objawów, niedający się wytłumaczyć inaczej
Mors, causa ignota

R98

Zgon nieoczekiwany
Mors sine testibus

R99

Inne niedokładnie określone lub nieznane przyczyny zgonu
Causae mortis male definitae et non specificatae, aliae

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.